04 431 190 VÍCENICE


MO Klatovy                                                                              15,1 ha


GPS 49°26'39.855"N, 13°18'26.252"E


Revír tvoří Nový rybník v k. ú. Točník u Klatov. Zákaz lovu ryb z hráze a u přítoku – označeno cedulemi. Zákaz lovu ryb v měsíci září, a to v sobotu od 16 do 19 hod. a v neděli od 9 do 12 hod. (lov kachen). Parkování vozidel je povoleno pouze na vyhrazených parkovištích.


Odkaz na soupis revírů na ČRS, z.s.


Úlovky 2019

04 431190 Vícenice
Uživatel revíru  MO Klatovy     Rok 2019
Hospodařící org.  Klatovy      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 15,10   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 893 2 295,0 74,4787 90,7473 0,3837 2,57
2. Lín 56 53,4 4,6706 2,1115 0,0089 0,95
3. Cejn 29 13,3 2,4187 0,5259 0,0022 0,46
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 15 8,1 1,2510 0,3203 0,0014 0,54
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 30 56,2 2,5021 2,2222 0,0094 1,87
10. Candát 37 65,7 3,0859 2,5979 0,0110 1,78
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 38 23,0 3,1693 0,9095 0,0038 0,61
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 1 0,8 0,0834 0,0316 0,0001 0,80
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 6,0 0,0834 0,2372 0,0010 6,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 4 3,6 0,3336 0,1423 0,0006 0,90
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 95 3,9 7,9233 0,1542 0,0007 0,04
Celkem 1 199 2 529,0     5 981  
ks / ha 79,40 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 167,48 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 76 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 160 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 328 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 5 981 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,16 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,03 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,18 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 396,09 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 191 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 1647 4002,56
lín 57 50,14
cejn 187 160,64
tloust 9 3,82
okoun 3 1
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 61 128,81
candát 60 108,25
sumec 0 0
úhoř 20 13,97
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 1 0,32
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 25 66,91
tolstolobik 0 0
karas 2 1,5
mník 0 0
jelec jesen 3 0,15
ostatní 251 23,09
bílá ryba 0 0
Celkem 2326 4561,16

Soupis revírů 2021-2022 Zpč. ÚS

SoupisyReviruZapadoceskyCRS_2021EN_1.jpg

SoupisyReviruZapadoceskyCRS_2021RU_1.jpg

SoupisyReviruZapadoceskyCRS_2021DE_1.jpg

Dodatek k soupisům revírů pro rok 2022

Ergänzung zur Fischereiordnung - Regionalverband Westböhmen des Tschechischen Anglerverbandes - 2022

Amendments to the Fishing Regulations of the Czech Anglers UnionWest-Bohemia Regional Board - 2022

Дополнение к рыболовному уставу Чешского союза рыболовов, Западно-чешское территориальное общество - 2022