Přihlášení do RIS

421 503    TRNAVA – ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA


Rada ČRS                                        10,2 km 83 ha                   

GPS Z: 49°31'21.918"N, 15°13'5.868"E, K: 49°31'14.13"N, 15°10'1.35"E


Přítok Želivky. Od hráze údolní nádrže Trnávka v k. ú. Želiv (ř. km 1,5) až k jezu Skálova (Červeného) mlýna v k. ú. Červená Řečice (ř. km 11,7).

Lov ryb z plavidel povolen. Hlubinná přívlač je povolena pouze z plavidla poháněného lidskou silou (vesla).

Při lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky.

Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.

Na revíru platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové a územní povolenky všech územních svazů ČRS.
Rybářská stráž: tel.: 606 123 576, p. Zeman; 724 903 716, p. Kudweis.

UPOZORNĚNÍ: Na pozemcích, které jsou součástí vodní nádrže, tedy zejména na jejích břehových částech, je dle pokynů správce pozemků Povodí Vltavy, s. p., zakázáno: provádění jakýchkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Parkování dopravních prostředků je povoleno pouze na místech vymezených k parkování a řádně vyznačených dopravním značením.


Úlovky 2017

421503 Trnava- ú.n. Trnávka
Uživatel revíru  Rada ČRS       Rok 2017
Hospodařící org.  Rada ČRS      
  Délka ( km ) 10,20 Plocha [ ha ] 83,00   Dne: 24.03.2018
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 5 912 12 247,6 62,6869 79,4118 0,6024 2,07
2. Lín 162 74,7 1,7177 0,4843 0,0037 0,46
3. Cejn 1 945 1 462,1 20,6235 9,4801 0,0719 0,75
4. Jelec t. 17 15,9 0,1803 0,1031 0,0008 0,94
5. Okoun 189 71,0 2,0040 0,4604 0,0035 0,38
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 279 469,1 2,9583 3,0416 0,0231 1,68
10. Candát 237 361,0 2,5130 2,3407 0,0178 1,52
11. Sumec 26 194,8 0,2757 1,2631 0,0096 7,49
12. Úhoř 75 45,7 0,7952 0,2963 0,0022 0,61
13. Pstruh o. 4 5,1 0,0424 0,0331 0,0003 1,28
14. Pstruh d. 121 78,4 1,2830 0,5083 0,0039 0,65
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 55 89,7 0,5832 0,5816 0,0044 1,63
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 97 252,0 1,0285 1,6339 0,0124 2,60
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 9 3,0 0,0954 0,0195 0,0001 0,33
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 303 52,8 3,2128 0,3423 0,0026 0,17
Celkem 9 431 15 422,9     20 332  
ks / ha 113,63 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 185,82 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 230 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 2 557 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 1 414 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 20 332 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,95 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,69 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 6,03 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 244,96 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 185 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2018

Celkové úlovky na revíru 421503 TRNAVA - ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA
Sumářní rok Sumarizováno dle US s CS povolenek Vyhotoveno
2018 22.03.2019
    US povolenky CS povolenky US + CS
  Druh ryby ks kg ks kg ks kg
1. Kapr 4 604 9 628,0 3 386 7 235,4 7 990 16 863,4
2. Lín 107 58,1 138 77,4 245 135,5
3. Cejn 815 552,1 802 554,9 1 617 1 107,0
4. Jelec t. 4 2,3 8 8,6 12 10,9
5. Okoun 41 15,1 54 21,3 95 36,4
6. Parma 0 0,0 0 0,0 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9. Štika 63 100,3 62 126,0 125 226,3
10. Candát 126 209,6 123 188,5 249 398,1
11. Sumec 9 48,1 3 29,5 12 77,6
12. Úhoř 39 31,2 52 36,0 91 67,2
13. Pstruh o. 0 0,0 1 1,0 1 1,0
14. Pstruh d. 123 77,3 56 34,0 179 111,3
15. Lipan 0 0,0 0 0,0 0 0,0
16. Siven 1 0,4 1 1,0 2 1,4
17. Bolen 12 22,0 21 35,4 33 57,4
18. Maréna 0 0,0 0 0,0 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20. Amur 54 154,1 46 156,1 100 310,2
21. Tolstolobik 0 0,0 0 0,0 0 0,0
22. Karas 3 3,1 9 7,6 12 10,7
23. Mník 0 0,0 0 0,0 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0 0 0,0 0 0,0
25. Ostatní 174 31,9 75 14,9 249 46,8
               
Celkem 6 175 10 933,6 4 837 8 527,6 11 012 19 461,2
Počet docházek   11 464   8 950   20 414

Úlovky 2019

.

Celkové úlovky na revíru 421503 TRNAVA - ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA
Sumářní rok Sumarizováno dle US s CS povolenek Vyhotoveno
2019 22.03.2020
    US povolenky CS povolenky US + CS
  Druh ryby ks kg ks kg ks kg
1. Kapr 2 793 6 035,4 2 285 5 093,4 5 078 11 128,8
2. Lín 113 51,3 128 57,8 241 109,1
3. Cejn 744 564,9 602 432,8 1 346 997,7
4. Jelec t. 2 0,9 1 0,4 3 1,3
5. Okoun 64 24,7 66 27,5 130 52,2
6. Parma 0 0,0 0 0,0 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9. Štika 106 173,9 73 141,4 179 315,3
10. Candát 175 265,6 142 219,1 317 484,7
11. Sumec 13 81,2 13 87,2 26 168,4
12. Úhoř 12 10,6 7 4,8 19 15,4
13. Pstruh o. 1 0,2 1 0,5 2 0,7
14. Pstruh d. 36 23,5 18 8,1 54 31,6
15. Lipan 0 0,0 0 0,0 0 0,0
16. Siven 0 0,0 3 2,1 3 2,1
17. Bolen 14 25,5 11 21,6 25 47,1
18. Maréna 3 4,1 0 0,0 3 4,1
19. Hlavatka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20. Amur 13 36,4 7 19,1 20 55,5
21. Tolstolobik 0 0,0 0 0,0 0 0,0
22. Karas 2 3,0 10 7,8 12 10,8
23. Mník 0 0,0 0 0,0 0 0,0
24. Jelec j. 1 0,5 0 0,0 1 0,5
25. Ostatní 156 15,0 109 19,9 265 34,9
               
Celkem 4 248 7 316,7 3 476 6 143,5 7 724 13 460,2
Počet docházek   9 723   7 609   17 332

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 6910 15217,44
lín 118 49,41
cejn 1519 1175,04
tloust 10 8
okoun 131 59,91
parma 0 0
ostroretka 1 1
podoustev 0 0
štika 306 562,17
candát 439 724,7
sumec 16 98,93
úhoř 59 38,52
pstruh obecný 4 3,3
pstruh duhový 279 219,95
lipan 0 0
siven 5 3,3
bolen 73 151,54
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 103 305,61
tolstolobik 0 0
karas 40 13,4
mník 0 0
jelec jesen 1 0,6
ostatní 340 49,68
bílá ryba 0 0
Celkem 10354 18682,5

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       7162 16152,73     7162 16152,73  
lín       324 138,32     324 138,32  
cejn       1490 1118,11     1490 1118,11  
tloust       0 0     0 0  
okoun       91 43,74     91 43,74  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       1 1,3     1 1,3  
podoustev       0 0     0 0  
štika       305 551,27     305 551,27  
candát       227 350,02     227 350,02  
sumec       11 164,58     11 164,58  
úhoř       82 51,3     82 51,3  
pstruh obecný       22 8,92     22 8,92  
pstruh duhový       525 325,26     525 325,26  
lipan       0 0     0 0  
siven       119 40,99     119 40,99  
bolen       110 208,96     110 208,96  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       130 340,47     130 340,47  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       5 13,2     5 13,2  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       37 11,3     37 11,3  
ostatní       184 32,55     184 32,55  
bílá ryba       0 0     184 32,55  
Celkem 0 0 0 10825 19553,02 0 0 10825 19553,02  

.