441 501    VESLAŘS KANÁL RAČICE


Rada ČRS                                                          50 ha

GPS 50°27'33.844"N, 14°20'50.618"E


Revír tvoří veslařský kanál v k. ú. Račice.

Lov ryb je povolen pouze z ostrova a z částí břehů ohraničených kolmými průměty konců ostrova na bližší břeh ostrova – vyznačeno tabulemi. Od 1. 11. do 28. 2. je lov ryb povolen po celé ploše kanálu (pokud jsou odstraněny bójky). Na revíru platí zákaz lovu ryb při závodech veslařů a kanoistů (viz termínová listina na www.racice.info) a ze zařízení sloužících pro potřeby pořádání závodů veslařů a kanoistů a pro potřeby sportovních tréninků na kanále. Handicapovaní rybáři mají povolen lov ryb také z mola vedle betonového sjezdu na levé straně cílové části kanálu (GPS 50°27'29.178"N, 14°20'52.761"E).

Lov ryb pod ledem – lov na dírkách

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. KUUK/51853/2019/ZPZ, z 15. 5. 2019, byla povolena výjimka ze zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem v rybářském revíru č. 441 501, Veslařský kanál Račice, v období od 1. 12. 2019 do

10. 3. 2020 a od 1. 12. 2020 do 10. 3. 2021.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva v době povolené výjimky ze zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem:

  • lov ryb pod ledem je povolen pouze po úplném zamrznutí vodní hladiny,
  • minimální souvislá tloušťka ledu musí být alespoň 10 cm,
  • vzdálenost lovících musí být při lovu ryb pod ledem min. 5 m,
  • průměr otvorů při lovu ryb pod ledem může být max. 25 cm,
  • při lovu ryb pod ledem se použije 1 udice,
  • každá osoba provádějící lov ryb pod ledem se musí před vstupem do areálu Veslařského kanálu Račice zapsat do sešitu u brány, kde uvede datum lovu, jméno a příjmení,
  • osoby provádějící lov ryb pod ledem musí dbát informací na informačních tabulích   před   vstupem   do   areálu   Veslařského   kanálu   Račice a respektovat případný zákaz vstupu na led z důvodu bezpečnosti.

Na revíru platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové a územní povolenky všech územních svazů ČRS.


Úlovky 2017

441501 Veslařský kanál Račice
Uživatel revíru  Rada ČRS       Rok 2017
Hospodařící org.  Rada ČRS      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 50,00   Dne: 24.03.2018
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 649 3 624,9 35,6849 67,4638 0,5633 2,20
2. Lín 36 29,3 0,7791 0,5453 0,0046 0,81
3. Cejn 109 71,2 2,3588 1,3251 0,0111 0,65
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 54 22,5 1,1686 0,4188 0,0035 0,42
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 86 227,2 1,8611 4,2285 0,0353 2,64
10. Candát 37 79,7 0,8007 1,4833 0,0124 2,15
11. Sumec 8 82,0 0,1731 1,5261 0,0127 10,25
12. Úhoř 2 1,8 0,0433 0,0335 0,0003 0,90
13. Pstruh o. 287 134,9 6,2108 2,5107 0,0210 0,47
14. Pstruh d. 2 229 990,1 48,2363 18,4270 0,1539 0,44
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 5 2,5 0,1082 0,0465 0,0004 0,50
17. Bolen 2 3,5 0,0433 0,0651 0,0005 1,75
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 27 77,8 0,5843 1,4480 0,0121 2,88
21. Tolstolobik 1 5,5 0,0216 0,1024 0,0009 5,50
22. Karas 6 7,2 0,1298 0,1340 0,0011 1,20
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 83 13,0 1,7961 0,2419 0,0020 0,16
Celkem 4 621 5 373,1     6 435  
ks / ha 92,42 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 107,46 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 115 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 914 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 551 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 6 435 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,04 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 5,06 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,88 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 128,70 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 197 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2018

Celkové úlovky na revíru 441501 VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE
Sumářní rok Sumarizováno dle US s CS povolenek Vyhotoveno
2018 22.03.2019
    US povolenky CS povolenky US + CS
  Druh ryby ks kg ks kg ks kg
1. Kapr 839 1 771,6 432 1 002,7 1 271 2 774,3
2. Lín 3 1,8 18 28,8 21 30,6
3. Cejn 34 26,8 2 1,9 36 28,7
4. Jelec t. 0 0,0 0 0,0 0 0,0
5. Okoun 0 0,0 1 0,3 1 0,3
6. Parma 0 0,0 0 0,0 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9. Štika 9 25,7 6 12,8 15 38,5
10. Candát 5 10,3 1 3,5 6 13,8
11. Sumec 0 0,0 1 35,0 1 35,0
12. Úhoř 0 0,0 1 0,5 1 0,5
13. Pstruh o. 9 4,0 2 1,3 11 5,3
14. Pstruh d. 134 74,4 53 28,6 187 103,0
15. Lipan 0 0,0 0 0,0 0 0,0
16. Siven 4 3,2 3 3,3 7 6,5
17. Bolen 2 6,9 0 0,0 2 6,9
18. Maréna 0 0,0 0 0,0 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20. Amur 20 61,5 17 60,2 37 121,7
21. Tolstolobik 0 0,0 0 0,0 0 0,0
22. Karas 13 10,1 0 0,0 13 10,1
23. Mník 0 0,0 0 0,0 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0 0 0,0 0 0,0
25. Ostatní 10 1,0 8 0,5 18 1,5
               
Celkem 1 082 1 997,3 545 1 179,4 1 627 3 176,7
Počet docházek   2 302   1 382   3 684

Úlovky 2019

.

Celkové úlovky na revíru 441501 VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE
Sumářní rok Sumarizováno dle US s CS povolenek Vyhotoveno
2019 22.03.2020
    US povolenky CS povolenky US + CS
  Druh ryby ks kg ks kg ks kg
1. Kapr 818 1 620,7 351 764,9 1 169 2 385,6
2. Lín 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3. Cejn 43 18,8 1 0,5 44 19,3
4. Jelec t. 0 0,0 0 0,0 0 0,0
5. Okoun 0 0,0 4 1,3 4 1,3
6. Parma 0 0,0 0 0,0 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9. Štika 9 19,6 0 0,0 9 19,6
10. Candát 1 2,8 1 4,0 2 6,8
11. Sumec 0 0,0 0 0,0 0 0,0
12. Úhoř 1 1,1 1 0,3 2 1,4
13. Pstruh o. 23 12,6 15 14,0 38 26,6
14. Pstruh d. 89 39,2 102 51,3 191 90,5
15. Lipan 0 0,0 0 0,0 0 0,0
16. Siven 24 22,5 19 21,0 43 43,5
17. Bolen 0 0,0 0 0,0 0 0,0
18. Maréna 0 0,0 0 0,0 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20. Amur 24 58,8 19 66,5 43 125,3
21. Tolstolobik 1 33,0 0 0,0 1 33,0
22. Karas 10 14,3 3 3,9 13 18,2
23. Mník 0 0,0 0 0,0 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0 0 0,0 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0 12 3,8 12 3,8
               
Celkem 1 043 1 843,4 528 931,5 1 571 2 774,9
Počet docházek   1 823   1 184   3 007

  ks kg
kapr 965 2123,55
lín 0 0
cejn 2 4
tloust 8 12,6
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 11 19,96
candát 5 12,9
sumec 2 20,94
úhoř 1 1
pstruh obecný 43 18,92
pstruh duhový 51 32,53
lipan 0 0
siven 76 36,6
bolen 3 5
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 31 102,82
tolstolobik 0 0
karas 11 13,6
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 12 12
bílá ryba 0 0
Celkem 1221 2416,42

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       594 1463,43     594 1463,43  
lín       1 0,4     1 0,4  
cejn       4 2     4 2  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       63 152,76     63 152,76  
candát       0 0     0 0  
sumec       1 18,2     1 18,2  
úhoř       3 2,4     3 2,4  
pstruh obecný       47 17,28     47 17,28  
pstruh duhový       100 37,43     100 37,43  
lipan       0 0     0 0  
siven       62 24,66     62 24,66  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       18 42,81     18 42,81  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       3 1,2     3 1,2  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 896 1762,57 0 0 896 1762,57  

.