441 501    VESLAŘS KANÁL RAČICE


Rada ČRS                                                          50 ha

GPS 50°27'33.844"N, 14°20'50.618"E


Revír tvoří veslařský kanál v k. ú. Račice.

Lov ryb je povolen pouze z ostrova a z částí břehů ohraničených kolmými průměty konců ostrova na bližší břeh ostrova – vyznačeno tabulemi. Od 1. 11. do 28. 2. je lov ryb povolen po celé ploše kanálu (pokud jsou odstraněny bójky). Na revíru platí zákaz lovu ryb při závodech veslařů a kanoistů (viz termínová listina na www.racice.info) a ze zařízení sloužících pro potřeby pořádání závodů veslařů a kanoistů a pro potřeby sportovních tréninků na kanále. Handicapovaní rybáři mají povolen lov ryb také z mola vedle betonového sjezdu na levé straně cílové části kanálu (GPS 50°27'29.178"N, 14°20'52.761"E).

Lov ryb pod ledem – lov na dírkách

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. KUUK/043772/2021, z 30. 3. 2021, byla
povolena výjimka ze zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem na rybářském revíru č. 441 501, Veslařský kanál Račice, v období od 1. 12. 2021
do 10. 3. 2022 a od 1. 12. 2022 do 10. 3. 2023.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva v době povolené výjimky ze zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem:

  • lov ryb pod ledem je povolen pouze po úplném zamrznutí vodní hladiny,
  • minimální souvislá tloušťka ledu musí být alespoň 10 cm,
  • vzdálenost lovících musí být při lovu ryb pod ledem min. 5 m,
  • průměr otvorů při lovu ryb pod ledem může být max. 25 cm,
  • při lovu ryb pod ledem se použije 1 udice,
  • každá osoba provádějící lov ryb pod ledem se musí před vstupem do areálu Veslařského kanálu Račice zapsat do sešitu u brány, kde uvede datum lovu, jméno a příjmení,
  • osoby provádějící lov ryb pod ledem musí dbát informací na informačních tabulích   před   vstupem   do   areálu   Veslařského   kanálu   Račice a respektovat případný zákaz vstupu na led z důvodu bezpečnosti.

Na revíru platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové a územní povolenky všech územních svazů ČRS.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 911 2 285,7 2,51 18,22 45,71 0,06 0,15 2,29 5,76 37,96 95,24 72,88 89,40
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 3 2,3 0,77 0,06 0,05 0,00 0,00 0,01 0,01 0,13 0,10 0,24 0,09
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 16 47,8 2,99 0,32 0,96 0,00 0,00 0,04 0,12 0,67 1,99 1,28 1,87
10  Candát 3 16,3 5,43 0,06 0,33 0,00 0,00 0,01 0,04 0,13 0,68 0,24 0,64
11  Sumec 3 47,3 15,77 0,06 0,95 0,00 0,00 0,01 0,12 0,13 1,97 0,24 1,85
12  Úhoř 17 8,4 0,49 0,34 0,17 0,00 0,00 0,04 0,02 0,71 0,35 1,36 0,33
13  Pstruh obecný 17 11,6 0,68 0,34 0,23 0,00 0,00 0,04 0,03 0,71 0,48 1,36 0,45
14  Pstruh duhový 90 76,9 0,85 1,80 1,54 0,01 0,00 0,23 0,19 3,75 3,20 7,20 3,01
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 74 29,4 0,40 1,48 0,59 0,00 0,00 0,19 0,07 3,08 1,23 5,92 1,15
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 7 22,5 3,21 0,14 0,45 0,00 0,00 0,02 0,06 0,29 0,94 0,56 0,88
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 6 3,1 0,52 0,12 0,06 0,00 0,00 0,02 0,01 0,25 0,13 0,48 0,12
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 103 5,6 0,05 2,06 0,11 0,01 0,00 0,26 0,01 4,29 0,23 8,24 0,22
26  Celkem uloveno 1 250 2 556,8 2,05 25,00 51,14 0,08 0,17 3,15 6,44 52,08 106,53 100,00 100,00
  Počet docházek 15 492     309,84   1,00   39,02   645,50      
  Počet zápisů RS 24     0,48   0,00   0,06   1,00      
  Počet rybářů 397     7,94   0,03   1,00   16,54      

Úlovky 2017

441501 Veslařský kanál Račice
Uživatel revíru  Rada ČRS       Rok 2017
Hospodařící org.  Rada ČRS      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 50,00   Dne: 24.03.2018
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 649 3 624,9 35,6849 67,4638 0,5633 2,20
2. Lín 36 29,3 0,7791 0,5453 0,0046 0,81
3. Cejn 109 71,2 2,3588 1,3251 0,0111 0,65
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 54 22,5 1,1686 0,4188 0,0035 0,42
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 86 227,2 1,8611 4,2285 0,0353 2,64
10. Candát 37 79,7 0,8007 1,4833 0,0124 2,15
11. Sumec 8 82,0 0,1731 1,5261 0,0127 10,25
12. Úhoř 2 1,8 0,0433 0,0335 0,0003 0,90
13. Pstruh o. 287 134,9 6,2108 2,5107 0,0210 0,47
14. Pstruh d. 2 229 990,1 48,2363 18,4270 0,1539 0,44
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 5 2,5 0,1082 0,0465 0,0004 0,50
17. Bolen 2 3,5 0,0433 0,0651 0,0005 1,75
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 27 77,8 0,5843 1,4480 0,0121 2,88
21. Tolstolobik 1 5,5 0,0216 0,1024 0,0009 5,50
22. Karas 6 7,2 0,1298 0,1340 0,0011 1,20
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 83 13,0 1,7961 0,2419 0,0020 0,16
Celkem 4 621 5 373,1     6 435  
ks / ha 92,42 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 107,46 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 115 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 914 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 551 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 6 435 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,04 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 5,06 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,88 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 128,70 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 197 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2018

Celkové úlovky na revíru 441501 VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE
Sumářní rok Sumarizováno dle US s CS povolenek Vyhotoveno
2018 22.03.2019
    US povolenky CS povolenky US + CS
  Druh ryby ks kg ks kg ks kg
1. Kapr 839 1 771,6 432 1 002,7 1 271 2 774,3
2. Lín 3 1,8 18 28,8 21 30,6
3. Cejn 34 26,8 2 1,9 36 28,7
4. Jelec t. 0 0,0 0 0,0 0 0,0
5. Okoun 0 0,0 1 0,3 1 0,3
6. Parma 0 0,0 0 0,0 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9. Štika 9 25,7 6 12,8 15 38,5
10. Candát 5 10,3 1 3,5 6 13,8
11. Sumec 0 0,0 1 35,0 1 35,0
12. Úhoř 0 0,0 1 0,5 1 0,5
13. Pstruh o. 9 4,0 2 1,3 11 5,3
14. Pstruh d. 134 74,4 53 28,6 187 103,0
15. Lipan 0 0,0 0 0,0 0 0,0
16. Siven 4 3,2 3 3,3 7 6,5
17. Bolen 2 6,9 0 0,0 2 6,9
18. Maréna 0 0,0 0 0,0 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20. Amur 20 61,5 17 60,2 37 121,7
21. Tolstolobik 0 0,0 0 0,0 0 0,0
22. Karas 13 10,1 0 0,0 13 10,1
23. Mník 0 0,0 0 0,0 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0 0 0,0 0 0,0
25. Ostatní 10 1,0 8 0,5 18 1,5
               
Celkem 1 082 1 997,3 545 1 179,4 1 627 3 176,7
Počet docházek   2 302   1 382   3 684

Úlovky 2019

.

Celkové úlovky na revíru 441501 VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE
Sumářní rok Sumarizováno dle US s CS povolenek Vyhotoveno
2019 22.03.2020
    US povolenky CS povolenky US + CS
  Druh ryby ks kg ks kg ks kg
1. Kapr 818 1 620,7 351 764,9 1 169 2 385,6
2. Lín 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3. Cejn 43 18,8 1 0,5 44 19,3
4. Jelec t. 0 0,0 0 0,0 0 0,0
5. Okoun 0 0,0 4 1,3 4 1,3
6. Parma 0 0,0 0 0,0 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9. Štika 9 19,6 0 0,0 9 19,6
10. Candát 1 2,8 1 4,0 2 6,8
11. Sumec 0 0,0 0 0,0 0 0,0
12. Úhoř 1 1,1 1 0,3 2 1,4
13. Pstruh o. 23 12,6 15 14,0 38 26,6
14. Pstruh d. 89 39,2 102 51,3 191 90,5
15. Lipan 0 0,0 0 0,0 0 0,0
16. Siven 24 22,5 19 21,0 43 43,5
17. Bolen 0 0,0 0 0,0 0 0,0
18. Maréna 0 0,0 0 0,0 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20. Amur 24 58,8 19 66,5 43 125,3
21. Tolstolobik 1 33,0 0 0,0 1 33,0
22. Karas 10 14,3 3 3,9 13 18,2
23. Mník 0 0,0 0 0,0 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0 0 0,0 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0 12 3,8 12 3,8
               
Celkem 1 043 1 843,4 528 931,5 1 571 2 774,9
Počet docházek   1 823   1 184   3 007

  ks kg
kapr 965 2123,55
lín 0 0
cejn 2 4
tloust 8 12,6
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 11 19,96
candát 5 12,9
sumec 2 20,94
úhoř 1 1
pstruh obecný 43 18,92
pstruh duhový 51 32,53
lipan 0 0
siven 76 36,6
bolen 3 5
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 31 102,82
tolstolobik 0 0
karas 11 13,6
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 12 12
bílá ryba 0 0
Celkem 1221 2416,42

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       594 1463,43     594 1463,43  
lín       1 0,4     1 0,4  
cejn       4 2     4 2  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       63 152,76     63 152,76  
candát       0 0     0 0  
sumec       1 18,2     1 18,2  
úhoř       3 2,4     3 2,4  
pstruh obecný       47 17,28     47 17,28  
pstruh duhový       100 37,43     100 37,43  
lipan       0 0     0 0  
siven       62 24,66     62 24,66  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       18 42,81     18 42,81  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       3 1,2     3 1,2  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 896 1762,57 0 0 896 1762,57  

.