Přihlášení do RIS

481 501    VLTAVA 16 – 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK 


Rada ČRS                                55,5 km 2300 ha                    

GPS Z: 49°36'22.604"N, 14°10'55.46"E, K: 49°14'26.803"N, 14°22'44.995"E


Od hráze údolní nádrže Orlík až k jezu Kořensko na ř. km 200,41.

K revíru dále patří:

Otava až k jezu Topinkova mlýna v k. ú. Vrcovice na ř. km 19,2 (GPS 49°21'2.539"N, 14°8'40.873"E),

Lomnice po soutok se Skalicí (GPS 49°24'57.172"N, 14°8'54.715"E), Hrejkovický potok (GPS 49°24'7.485"N, 14°15'15.071"E) a Jetětický potok (GPS 49°21'57.713"N, 14°16'49.682"E) až k hraničním tabulím v blízkosti jejich vtoku do údolní nádrže.

Ostatní přítoky jsou chráněnou rybí oblastí, lov ryb je zakázán. Na revíru je lov ryb zakázán:

 • 100 m od tělesa jezu Kořensko ř. km 200,41 z plavidla i ze břehu; vyznačeno tabulemi,

 • na pravém břehu Vltavy na ř. km 182,0 v areálu Povodí Vltavy, s. p., Poříční dozorství Zvíkov; vyznačeno bójemi a oploceno,

 • na levém břehu Vltavy od ř. km 170,4 do ř. km 170,6 v areálu Povodí Vltavy, p., Poříční dozorství Zvíkov; vyznačeno bójemi a oploceno,

 • na levém břehu Vltavy v Barrandovské zátoce na ř. km 155,7 v prostoru přístavu vyznačeném plavebními znaky v období od 1. 4. do 31.10.,     z plavidla i ze břehu; vyznačeno tabulemi,

 • z pevných i plovoucích přístavišť a ze zařízení veřejné lodní dopravy.

Lov ryb z plavidel je povolen. Lov hlubinnou přívlačí je povolen pouze z plavidla poháněného lidskou silou (vesla).

Při lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky.

Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.

Lov ryb mimo denní dobu lovu – lov ryb nonstop

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství, č. j. MZE-38126/2021-16232, z 22. 6. 2021, byla povolena výjimka ze zákazu lovit ryby mimo
denní dobu lovu v rybářském revíru č. 481 501, Vltava 16–19, ÚN Orlík, pro období od 16. 6. 2022 do 30. 9. 2022 v době od 00.00 hod. do 04.00
hod. a od 16. 6. 2023 do 30. 9. 2023 v době od 00.00 hod. do 04.00 hod.  

Bližší podmínky výkonu rybářského práva v době povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu:

 1. Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00 do 4.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

 2. Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb   po 0.00 hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.

 3. Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).

 4. V období od 1. 9. do 30. 9. 2022 a od 1. 9. do 30. 9. 2023 v době povolené výjimky, tedy od 00.00 do 04.00 hod., se povoluje lov pouze na
  nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat také nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu.


Na revíru platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové, územní povolenky pro členy ČRS všech územních svazů a místní
povolenky.

Rybářská stráž: tel.: 606 123 576, p. Zeman;  724 903 716, p. Kudweis.

 

UPOZORNĚNÍ: Na pozemcích, které jsou součástí vodní nádrže, tedy zejména na jejích břehových částech, je dle pokynů správce pozemků Povodí Vltavy, s. p., zakázáno: provádění jakýchkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Parkování dopravních   prostředků   je   povoleno   pouze   na   místech   vymezených k parkování a řádně vyznačených dopravním značením.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 26 489 73 079,2 2,76 11,52 31,77 0,16 0,44 1,80 4,97 22,93 63,27 53,74 69,90
2  Lín 233 132,1 0,57 0,10 0,06 0,00 0,00 0,02 0,01 0,20 0,11 0,47 0,13
3  Cejn 6 902 5 227,2 0,76 3,00 2,27 0,04 0,03 0,47 0,36 5,98 4,53 14,00 5,00
4  Tloušť 54 36,7 0,68 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,03 0,11 0,04
5  Okoun 1 310 657,5 0,50 0,57 0,29 0,01 0,00 0,09 0,04 1,13 0,57 2,66 0,63
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 8 3,6 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00
8  Podoustev 4 1,8 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
9  Štika 1 047 2 140,4 2,04 0,46 0,93 0,01 0,01 0,07 0,15 0,91 1,85 2,12 2,05
10  Candát 5 604 10 856,6 1,94 2,44 4,72 0,03 0,07 0,38 0,74 4,85 9,40 11,37 10,38
11  Sumec 1 295 6 879,4 5,31 0,56 2,99 0,01 0,04 0,09 0,47 1,12 5,96 2,63 6,58
12  Úhoř 243 225,0 0,93 0,11 0,10 0,00 0,00 0,02 0,02 0,21 0,19 0,49 0,22
13  Pstruh obecný 20 18,6 0,93 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,04 0,02
14  Pstruh duhový 7 7,4 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 4 1,6 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
17  Bolen 164 375,9 2,29 0,07 0,16 0,00 0,00 0,01 0,03 0,14 0,33 0,33 0,36
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 1 7,5 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
20  Amur 1 060 3 893,4 3,67 0,46 1,69 0,01 0,02 0,07 0,27 0,92 3,37 2,15 3,72
21  Tolstolobik 15 264,9 17,66 0,01 0,12 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,23 0,03 0,25
22  Karas 609 227,0 0,37 0,26 0,10 0,00 0,00 0,04 0,02 0,53 0,20 1,24 0,22
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 32 27,1 0,85 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 0,06 0,03
25  Ostatní 4 191 485,1 0,12 1,82 0,21 0,03 0,00 0,29 0,03 3,63 0,42 8,50 0,46
26  Celkem uloveno 49 292 104 548,1 2,12 21,43 45,46 0,30 0,63 3,36 7,12 42,68 90,52 100,00 100,00
  Počet docházek 166 097     72,22   1,00   11,31   143,81      
  Počet zápisů RS 1 155     0,50   0,01   0,08   1,00      
  Počet rybářů 14 691     6,39   0,09   1,00   12,72      

Úlovky 2017

481501 Vltava 16 - 19, ú.n. Orlík
Uživatel revíru  Rada ČRS       Rok 2017
Hospodařící org.  Rada ČRS      
  Délka ( km ) 55,50 Plocha [ ha ] 2 300,00   Dne: 24.03.2018
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 15 205 41 358,6 29,8342 46,6299 0,3167 2,72
2. Lín 177 108,7 0,3473 0,1226 0,0008 0,61
3. Cejn 12 841 10 402,2 25,1957 11,7280 0,0797 0,81
4. Jelec t. 63 58,4 0,1236 0,0658 0,0004 0,93
5. Okoun 4 562 1 771,1 8,9512 1,9968 0,0136 0,39
6. Parma 6 4,0 0,0118 0,0045 0,0000 0,67
7. Ostroretka 4 3,5 0,0078 0,0039 0,0000 0,88
8. Podoustev 17 6,7 0,0334 0,0076 0,0001 0,39
9. Štika 1 613 2 920,7 3,1649 3,2930 0,0224 1,81
10. Candát 9 172 15 737,4 17,9967 17,7432 0,1205 1,72
11. Sumec 1 610 8 998,8 3,1590 10,1457 0,0689 5,59
12. Úhoř 356 327,5 0,6985 0,3692 0,0025 0,92
13. Pstruh o. 21 9,5 0,0412 0,0107 0,0001 0,45
14. Pstruh d. 9 5,1 0,0177 0,0058 0,0000 0,57
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 1 0,2 0,0020 0,0002 0,0000 0,20
17. Bolen 442 982,8 0,8673 1,1081 0,0075 2,22
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 282 5 013,3 2,5155 5,6523 0,0384 3,91
21. Tolstolobik 18 345,8 0,0353 0,3899 0,0026 19,21
22. Karas 406 270,7 0,7966 0,3052 0,0021 0,67
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 9 10,4 0,0177 0,0117 0,0001 1,16
25. Ostatní 3 151 360,0 6,1827 0,4059 0,0028 0,11
Celkem 50 965 88 695,4     130 579  
ks / ha 22,16 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 38,56 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 381 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 14 156 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 7 265 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 130 579 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,22 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,60 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 6,27 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 56,77 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 446 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2018

Celkové úlovky na revíru 481501 VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK
Sumářní rok Sumarizováno dle US s CS povolenek Vyhotoveno
2018 22.03.2019
    US povolenky CS povolenky US + CS
  Druh ryby ks kg ks kg ks kg
1. Kapr 13 273 33 814,2 5 375 14 250,1 18 648 48 064,3
2. Lín 139 108,8 84 40,2 223 149,0
3. Cejn 9 229 7 306,7 4 317 3 388,0 13 546 10 694,7
4. Jelec t. 76 57,6 31 27,6 107 85,2
5. Okoun 1 433 566,7 900 363,2 2 333 929,9
6. Parma 2 4,9 0 0,0 2 4,9
7. Ostroretka 0 0,0 1 1,2 1 1,2
8. Podoustev 17 14,1 4 4,8 21 18,9
9. Štika 655 1 264,0 458 910,4 1 113 2 174,4
10. Candát 4 793 8 363,5 2 546 4 444,8 7 339 12 808,3
11. Sumec 879 5 007,6 501 2 973,6 1 380 7 981,2
12. Úhoř 227 207,0 120 104,3 347 311,3
13. Pstruh o. 2 0,5 1 1,0 3 1,5
14. Pstruh d. 1 0,5 50 21,5 51 22,0
15. Lipan 1 0,1 0 0,0 1 0,1
16. Siven 1 0,3 2 2,9 3 3,2
17. Bolen 372 829,2 189 431,7 561 1 260,9
18. Maréna 0 0,0 0 0,0 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20. Amur 478 2 154,9 193 878,9 671 3 033,8
21. Tolstolobik 11 183,5 3 72,7 14 256,2
22. Karas 218 79,8 98 35,6 316 115,4
23. Mník 0 0,0 0 0,0 0 0,0
24. Jelec j. 15 14,9 9 6,3 24 21,2
25. Ostatní 2 190 309,5 1 147 198,7 3 337 508,2
               
Celkem 34 012 60 288,3 16 029 28 157,5 50 041 88 445,8
Počet docházek   99 421   48 190   147 611

Úlovky 2019

.

Celkové úlovky na revíru 481501 VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK
Sumářní rok Sumarizováno dle US s CS povolenek Vyhotoveno
2019 22.03.2020
    US povolenky CS povolenky US + CS
  Druh ryby ks kg ks kg ks kg
1. Kapr 12 424 30 777,6 5 433 14 190,2 17 857 44 967,8
2. Lín 118 73,6 126 78,0 244 151,6
3. Cejn 7 800 6 061,1 4 270 3 353,1 12 070 9 414,2
4. Jelec t. 34 32,7 29 27,7 63 60,4
5. Okoun 1 308 563,5 791 379,4 2 099 942,9
6. Parma 2 3,7 2 2,4 4 6,1
7. Ostroretka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8. Podoustev 6 4,4 5 2,2 11 6,6
9. Štika 549 1 079,9 277 563,9 826 1 643,8
10. Candát 3 978 6 902,7 2 343 4 089,4 6 321 10 992,1
11. Sumec 1 022 5 467,5 577 3 145,4 1 599 8 612,9
12. Úhoř 133 125,5 117 110,9 250 236,4
13. Pstruh o. 0 0,0 1 0,6 1 0,6
14. Pstruh d. 3 1,8 1 1,2 4 3,0
15. Lipan 0 0,0 0 0,0 0 0,0
16. Siven 0 0,0 0 0,0 0 0,0
17. Bolen 432 991,1 324 756,9 756 1 748,0
18. Maréna 1 2,2 0 0,0 1 2,2
19. Hlavatka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20. Amur 235 923,8 84 343,2 319 1 267,0
21. Tolstolobik 9 244,0 7 153,5 16 397,5
22. Karas 221 75,3 197 93,6 418 168,9
23. Mník 0 0,0 0 0,0 0 0,0
24. Jelec j. 22 25,3 5 6,5 27 31,8
25. Ostatní 1 661 270,4 1 163 186,5 2 824 456,9
               
Celkem 29 958 53 626,1 15 752 27 484,6 45 710 81 110,7
Počet docházek   92 244   50 543   142 787

  ks kg
kapr 20207 53027,22
lín 371 245,83
cejn 9685 7984,97
tloust 86 76,74
okoun 1287 575,82
parma 0 0
ostroretka 2 2,25
podoustev 27 15,36
štika 1059 2171,92
candát 5347 9305,7
sumec 1602 8226,96
úhoř 353 334,92
pstruh obecný 8 2,6
pstruh duhový 29 14
lipan 2 2,04
siven 5 7,44
bolen 780 1756,29
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 415 1703,86
tolstolobik 12 238,1
karas 582 261,14
mník 0 0
jelec jesen 26 9,6
ostatní 3338 462,02
bílá ryba 0 0
Celkem 45223 86424,78

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       28292 75406,07     28292 75406,07  
lín       323 207,77     323 207,77  
cejn       7850 6099,59     7850 6099,59  
tloust       85 55,43     85 55,43  
okoun       1283 552,02     1283 552,02  
parma       1 3,25     1 3,25  
ostroretka       2 1,5     2 1,5  
podoustev       5 4,06     5 4,06  
štika       877 1846,98     877 1846,98  
candát       3234 5813,38     3234 5813,38  
sumec       1373 7160,84     1373 7160,84  
úhoř       243 241,23     243 241,23  
pstruh obecný       6 2,5     6 2,5  
pstruh duhový       39 19,43     39 19,43  
lipan       1 1     1 1  
siven       4 1,5     4 1,5  
bolen       298 851,58     298 851,58  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       786 3217,09     786 3217,09  
tolstolobik       9 193,5     9 193,5  
karas       772 239,84     772 239,84  
mník       21 3     21 3  
jelec jesen       32 17,7     32 17,7  
ostatní       3434 372,92     3434 372,92  
bílá ryba       0 0     3434 372,92  
Celkem 0 0 0 48970 102312,2 0 0 48970 102312,2  

.