OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Dodatek rybářského řádu ČRS, z. s., Zpč. ÚS - 2020

Na str. 10 odst. VI. (3) doplnit bod k) v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním 

Na str. 18 v PPVRP odst. III. Nejmenší lovné míry a omezení vybraných druhů ryb vyjmout text 

„Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je na mimopstruhových i pstruhových rybářských revírech 

omezen na 4 ks denně“ 

Na str. 18 v PPVRP odst. IV. Lov na mimopstruhových rybářských revírech vyjmout text „zákaz lovu na 

umělou mušku a muškaření v období od 1. ledna do 15. června“ a doplnit:  

Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. 

června: 

 - je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z 

muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce v maximální délce 

odpovídající dvojnásobku délky používaného prutu a s muškami o maximální velikosti 3 cm. Při 

lovu na „Tenkaru“ (lov na třepačku) je možné použít pouze prut, návazec a mušku nebo mušky (bez 

použití navijáku a muškařské šňůry); 

 - každá muška může být vybavena pouze jedním jednoháčkem; 

 - je zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je 

zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích pomůcek jako kulového plovátka, splávku apod. Nástraha 

nesmí být vybavena doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost ryby, např. rotujícím plíškem, 

vrtulkou nebo gumičkou.

BPVRP se doplňují o platnost povolenky: Celoroční územní mimopstruhové i pstruhové povolenky ČRS, z. s., Zpč. ÚS a celosvazové a celorepublikové povolenky opravňují jejich držitele k lovu ryb na revírech ČRS, z. s., Zpč. ÚS, až do 10.1 následujícího roku. Termín odevzdání přehledu o úlovcích se tímto opatřením nemění (do 15.1.).


Dodatek k soupisu rybářských revírů ČRS, z. s., Zpč. ÚS - 2020 

Upravuje: 

433 002 Bradava 1 – z popisu revíru vyjmout text „Rybník Hvížďalka ve Spáleném Poříčí, kterým potok 

protéká, je samostatný mimopstruhový revír“ a doplnit: Rybník Hvížďalka ve Spáleném Poříčí, 

kterým potok protéká, není součástí revíru. 

431 010 Holoubkovský potok 2 – do popisu revíru doplnit: Holoubkovský rybník není součástí 

revíru. 

431 057 Střela 4 – stávající GPS nahradit: 50°11'29.843"N, 13°24'88.136"E 

05 431 131 Lesík – číslo revíru se upravuje na 05 431 133

433 901 Otava 8 A – z popisu revíru vyjmout text „V úseku od soutoku Vydry s Křemelnou až po 

konec první opěrné zdi (konec oblouku řeky), dále v úseku cca 350 m nad a 300 m pod Paštěckým 

mostem (ř. km 110,3), a dále“ a doplnit: Od levostranného přítoku Pěkného potoka 

GPS 49°12'97.606"N, 13°49'78.622"E až po soutok Křemelné s Vydrou u Čeňkovy pily včetně 

přítoků mimo Losenice, je tok Chráněnou rybí oblastí – Lov ryb zakázán!


Doplňuje: 

04 431 131 Gsteinigt – MO Sokolov   3,22 ha 

GPS 50°17'20.950"N, 12°63'87.339"E 

Revír tvoří zatopený lom v k. ú. Sokolov 

04 431 132 Malesice – Zpč. ÚS       1,79 ha 

Revír tvoří rybníky: 

PR 01 – Dravý 1 v k. ú. Malesice    0,49 ha 

(GPS 49°77'58.519"N, 13°30'78.014"E) 

PR 02 – Dravý 2 v k. ú. Malesice    1,3 ha 

(GPS 49°77'51.392"N, 13°30'45.103"E) 

Zákaz vjezdu motorových vozidel na hráze rybníků. 

431 039 Ohře 18 – popis revíru doplnit: Na řece Ohři je zavážení nástrah a návnad povoleno.


Výjimky na 24hodinový rybolov platí pro rok 2020 a 2021 v období od 16. 6. do 30. 9. na revírech: 

431 028 Mže 4, 431 040 Ohře 19 a 431 043 Radbuza 1 B 

ČRS, z. s., Zpč. ÚS, doplnil na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 

99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva na předmětných revírech o následující 

ustanovení: 

a) V období od 1. 9. do 30. 9. v době od 0:00 do 4:00 hod. se povoluje lov pouze na nástrahu 

rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce min. 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu 

její části, 

b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 0:00 do 4:00 hod. osvětlit místo lovu bílým 

neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje, 

c) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24:00 hod. zapsat 

nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum 

lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou 

ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data 

proškrtnout.


 

Ruší: 

431 095 Klabavka 3/R – z revíru se na žádost vlastníka vyjímá PR 05 – nádrž Pohoďák  

05 431 124 Rotavské rybníky – od roku 2019 revír zrušen na žádost vlastníka.


Dodatek ke stažení v PDF