Rybářská stráž

Ochrana rybářských revírů 

Ochrana rybářských revírů a rybochovných zařízení je zajišťována rybářskou stráží, která má statut úřední osoby. Rybářskou stráž ustanovuje obecní úřad obce s rozšířenou působností na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu. V rámci Západočeského územního svazu působí v současnosti 750 členů rybářské stráže, kteří vykonávají tuto funkci dobrovolně a 5 členů placené rybářské stráže. Rozhodnutí zřídit placenou rybářskou stráž bylo schváleno v roce 2009 na konferenci Zpč.ÚS. Následně bylo vypsáno výběrové řízení, ze kterého vzešli čtyři členové z řad rybářské stráže. Revíry Zpč.ÚS  byly rozděleny na čtyři oblasti ve kterých členové placené stráže působí. Jelikož oblast Karlovarského kraje zahrnuje velkou plochu rybářských revírů, bylo v roce 2014 rozhodnuto o navýšení placené rybářské stráže o jednoho člena, který posílil činnost právě na těchto revírech.