04 431 123 U MLATU


Revír místního významu

Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují. 

Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.


MO Radnice                                                                           1,15 ha

Revír tvoří rybník na pozemku par. č. 429 v k. ú. Vejvanov.


Úlovky 2017

04 431123 U Mlatu (RMV) (04 431123)
Uživatel revíru  MO Radnice
Hospodařící org.  MO Radnice
Druh ryby ks kg
1. Kapr 244 649,6
2. Lín 5 2,2
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 1 1,0
10. Candát 10 14,5
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 4 2,1
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 8 35,7
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 1 1,2
Celkem 273 706,3

Úlovky 2018

04 431123 U Mlatu (RMV) (04 431123)
Uživatel revíru MO Radnice     Rok 2018
Hospodařící org. MO Radnice    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,15   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 256 583,2 82,3151 92,4833 0,5549 2,28
2. Lín 13 7,1 4,1801 1,1259 0,0068 0,55
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 4 5,3 1,2862 0,8405 0,0050 1,33
10. Candát 4 5,8 1,2862 0,9198 0,0055 1,45
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 3 2,0 0,9646 0,3172 0,0019 0,67
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 10 25,6 3,2154 4,0596 0,0244 2,56
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 21 1,6 6,7524 0,2537 0,0015 0,08
Celkem 311 630,6     1 051  
ks / ha 270,43 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 548,35 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 3 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 100 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 65 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 051 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 10,51 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,11 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 6,31 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 913,91 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 13 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

2019

04 431123 U Mlatu (RMV) (04 431123)
Uživatel revíru  MO Radnice     Rok 2019
Hospodařící org.  MO Radnice    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,15   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 229 429,3 93,4694 94,9779 0,4791 1,87
2. Lín 4 1,6 1,6327 0,3540 0,0018 0,40
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 6 8,2 2,4490 1,8142 0,0092 1,37
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 2 1,3 0,8163 0,2876 0,0015 0,65
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 4 11,6 1,6327 2,5664 0,0129 2,90
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 245 452,0     896  
ks / ha 213,04 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 393,04 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 10 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 103 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 60 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 896 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,70 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,38 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,39 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 779,13 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 14 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 238 607,55
lín 6 2,3
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 9 17,39
candát 4 5
sumec 0 0
úhoř 1 0,9
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 2 8,1
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 260 641,24

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       222 1044,46     222 1044,46  
lín       8 3,69     8 3,69  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       2 5,1     2 5,1  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       4 2,85     4 2,85  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       2 4,28     2 4,28  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 238 1060,38 0 0 238 1060,38  

.