Přihlášení do RIS

04 431 123 U MLATU


Revír místního významu

Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují. 

Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.


MO Radnice                                                                           1,15 ha

Revír tvoří rybník na pozemku par. č. 429 v k. ú. Vejvanov.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 185 446,0 2,41 160,87 387,83 0,22 0,53 2,06 4,96 92,50 223,00 84,09 94,81
2  Lín 1 0,5 0,50 0,87 0,43 0,00 0,00 0,01 0,01 0,50 0,25 0,45 0,11
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 3 5,0 1,67 2,61 4,35 0,00 0,01 0,03 0,06 1,50 2,50 1,36 1,06
10  Candát 1 1,0 1,00 0,87 0,87 0,00 0,00 0,01 0,01 0,50 0,50 0,45 0,21
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 7 3,2 0,46 6,09 2,78 0,01 0,00 0,08 0,04 3,50 1,60 3,18 0,68
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 4 10,9 2,73 3,48 9,48 0,00 0,01 0,04 0,12 2,00 5,45 1,82 2,32
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 2 0,5 0,25 1,74 0,43 0,00 0,00 0,02 0,01 1,00 0,25 0,91 0,11
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 17 3,3 0,19 14,78 2,87 0,02 0,00 0,19 0,04 8,50 1,65 7,73 0,70
26  Celkem uloveno 220 470,4 2,14 191,30 409,04 0,26 0,55 2,44 5,23 110,00 235,20 100,00 100,00
  Počet docházek 848     737,39   1,00   9,42   424,00      
  Počet zápisů RS 2     1,74   0,00   0,02   1,00      
  Počet rybářů 90     78,26   0,11   1,00   45,00      

Úlovky 2017

04 431123 U Mlatu (RMV) (04 431123)
Uživatel revíru  MO Radnice
Hospodařící org.  MO Radnice
Druh ryby ks kg
1. Kapr 244 649,6
2. Lín 5 2,2
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 1 1,0
10. Candát 10 14,5
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 4 2,1
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 8 35,7
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 1 1,2
Celkem 273 706,3

Úlovky 2018

04 431123 U Mlatu (RMV) (04 431123)
Uživatel revíru MO Radnice     Rok 2018
Hospodařící org. MO Radnice    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,15   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 256 583,2 82,3151 92,4833 0,5549 2,28
2. Lín 13 7,1 4,1801 1,1259 0,0068 0,55
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 4 5,3 1,2862 0,8405 0,0050 1,33
10. Candát 4 5,8 1,2862 0,9198 0,0055 1,45
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 3 2,0 0,9646 0,3172 0,0019 0,67
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 10 25,6 3,2154 4,0596 0,0244 2,56
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 21 1,6 6,7524 0,2537 0,0015 0,08
Celkem 311 630,6     1 051  
ks / ha 270,43 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 548,35 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 3 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 100 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 65 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 051 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 10,51 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,11 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 6,31 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 913,91 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 13 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

2019

04 431123 U Mlatu (RMV) (04 431123)
Uživatel revíru  MO Radnice     Rok 2019
Hospodařící org.  MO Radnice    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,15   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 229 429,3 93,4694 94,9779 0,4791 1,87
2. Lín 4 1,6 1,6327 0,3540 0,0018 0,40
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 6 8,2 2,4490 1,8142 0,0092 1,37
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 2 1,3 0,8163 0,2876 0,0015 0,65
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 4 11,6 1,6327 2,5664 0,0129 2,90
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 245 452,0     896  
ks / ha 213,04 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 393,04 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 10 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 103 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 60 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 896 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,70 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,38 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,39 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 779,13 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 14 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 238 607,55
lín 6 2,3
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 9 17,39
candát 4 5
sumec 0 0
úhoř 1 0,9
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 2 8,1
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 260 641,24

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       222 1044,46     222 1044,46  
lín       8 3,69     8 3,69  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       2 5,1     2 5,1  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       4 2,85     4 2,85  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       2 4,28     2 4,28  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 238 1060,38 0 0 238 1060,38