Rybářské lístky

Dne 10. 10. 2017 vyšla vyhláška č. 336/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Podle této vyhlášky č. 336/2017 Sb. se od 1. 11. 2017 vydává rybářský lístek pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

Dle zákona č. 295/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, se 30 denní rybářský lístek vydává za cenu 200 Kč a rybářský lístek na dobu neurčitou pouze pro osobu starší 15 let za cenu 1 000 Kč.

Účinné znění 634/2004 Sb. ZÁKON o správních poplatcích od 1. 11. 2017

Položka 14

 1. a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti
 • 30 denní (bez ověření znalostí) 200 Kč
 • 1 rok 100 Kč
 • 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby,
  které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50 Kč
 • 3 roky 200 Kč
 • 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby,
  které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100 Kč
 • 10 let 500 Kč
 • 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby,
  které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč
 • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let 1 000 Kč
 • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství
  nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého

  povolání nebo funkce 500 Kč
 1. b) Povolení výkonu rybářského práva 2 000 Kč


  Poznámka

  Poplatek podle písmene a) třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.