Přihlášení do RIS

Aktuality 2017

 • Blíží se čas

  Držitel povolenky k lovu je povinen povolenku do 15 dnů po skončení její platnosti odevzdat organizaci, která ji vydala.

  Pro držitele ročních povolenek platí termín do 15. 1. 2018.

  Sumář úlovků a docházek musí být řádně vyplněn, nevyplněné řádky v Oddílu II povolenky k lovu je nutné proškrtnout.

  29. 12. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Zkoušky rybářských stráží

  Dne  31.3.2017 se uskutečnily v Plzni, v sídle Západočeského územního svazu, zkoušky zájemců o vykonávání funkce rybářské stráže. Uchazeči o funkci rybářské stráže prokazovali své znalosti před pěti člennou zkušební komisí, složenou z členů profesionální rybářské stráže a zaměstnanců územního svazu.

  5. 4. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Socioekonomická studie ČRS k dispozici

  Český rybářský svaz a Moravský rybářský svaz ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně připravily Socioekonomickou studii sportovního rybolovu v České republice, která byla zpracována na základě dotazníkové akce a která navazuje na předchozí studie z let 2003 a 2009. Zapojilo se do ní více než 4.600 respondentů z celé ČR, kterým tímto děkujeme.

  29. 12. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Rybolov v Jižní Koreji 2016

  V roce 2016 jsem pracoval 6 měsíců v Jižní Koreji. Bydlel jsem ve městě JINHAE-GU (50 km od BUSANu) v pronajatém domě asi 300 metrů od moře.Jak jsem věděl již z předešlých návštěv Jižní Koreje, Korejci milují rybolov a jsou velmi dobří rybáři. Dalo by se říci, že je to jeden z jejich národních sportů a na ryby chodí všechny generace. 

  26. 3. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Sumec a kormorán, kdo je větší predátor?

    Zima odeznívá, rybářské organizace hodnotí na členských schůzích uplynulou sezonu a připravují se na tu nadcházející. Naskýtá se i prostor na různé diskuze, samozřejmě z rybářskou tématikou. Zaujalo mě jedno z celé řady témat, nazvu ho jednoduše, sumec „ jeho příznivci a odpůrci“.

  21. 3. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Střevlička východní

    V rámci jednání odboru životního prostředí a čistoty vod při Radě ČRS referoval Ing. Vrána o zákazu záměrně držet, chovat,   přepravovat, uvádět na trh, využívat, vyměňovat, nechat rozmnožovat anebo uvolňovat do životního prostředí střevličku    východní.

  4. 3. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Škeblice asijská ( Sinanodonta woodiana)

  Metodika eliminace a prevence šíření invazivního druhu škeblice asijská (Sinanodonta woodiana) ve vodních ekosystémech a akvakulturních zařízeních ČR

  16. 2. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Vyhlášení nejlepších sportovců Západočeského územního svazu

  Ve středu 13. prosince proběhlo v Plzni slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců Západočeského územního svazu ČRS. Oceněna byla celá řada reprezentantů a sportovců všech věkových kategorií - od juniorských reprezentantů až po osobnosti rybářského sportu. Více zde ........

  18. 12. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Společná kontrola profesionální rybářské stráže

  V pátek 31. 3. 2017 se v dopoledních hodinách uskutečnila na revíru 431043 Radbuza 1B(ÚN Litice) společná kontrola členů profesionální rybářské stráže Zpč. ÚS Plzeň.


  4. 4. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Placená rybářská stráž v roce 2016

   Přehled činnosti placené rybářské stráže za rok 2016

  13. 3. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Jackson Trophy 2016

  1. 2. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Halový územní přebor mládeže v rybolovné technice

  V neděli 10. prosince pořádala místní organizace Českého rybářského svazu Kdyně krajský halový přebor mládeže v rybolovné technice. Závody se konaly tradičně ve sportovní hale při Masarykovo základní škole ve Kdyni. Sraz účastníků byl v 08:00 hodin a samotný závod začal v 08:30 hodin. Při zápisu obdrželi startující malovaný vánoční perníček pro nastolení předvánoční atmosféry.

  15. 12. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Vysazení ryb za dotaci KÚ Karlovarského kraje v roce 2017

  Nejenom kaprem živ je rybář. Západočeský územní svaz  vysazuje do svých revírů stále větší množství takzvaných reofilních ryb. Jsou to ryby preferující pobyt v proudu. Mezi reofilní ryby patří parma, ostroretka, podoustev, jelci, hrouzci, drskové apod. Financování se provádí jak z vlastních zdrojů, tak i z dotací, které poskytuje jak Karlovarský tak i Plzeňský kraj.

  17. 11. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Vyšší cena kaprů, více pytláků.

  Reportáž České televize  z výlovu rybníků v MO Cheb, předvánočním prodeji ryb a pytlácích v místní organizaci Božíčany a nechybí ani rybářská stráž.

  18. 11. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Konec výlovů v MO Rokycany

  Jedním z posledních rybníků, který rybáři z hospodářského odboru MO Rokycany za přispění členů MO v rámci brigádnické povinnosti a členů rybářské stráže lovili, byl rybník Kofroň. Obsádka byla složena z kapra a lína. Kapr byl spolu s línem dosazen do Boreckého rybníka.

  19. 11. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Halový územní přebor mládeže v rybolovné technice

  ČRS z.s., Západočeský územní svaz Plzeň odbor rybolovné techniky a MO Kdyně Vás zvou na  Halový územní přebor mládeže v rybolovné technice

  11. 11. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Krajská halová soutěž v RT podzim 2017- XIV. ročník

  Vážení rybářští přátelé,rok se z rokem sešel a jsou tu další rybářské halové závody v RT. Prosím postupujte a registrujte se dle zaslaných propozic.

  Těšíme se s vámi na brzkou viděnou.

  1. 11. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Návrh na prodloužení doby lovu na MP rybářských revírech....

  Jak jsme již informovali, podal Český rybářský svaz Ministerstvu zemědělství ČR návrh na změny denních dob lovu ryb na mimopstruhových rybářských revírech:  od dubna do září 4 až 24 hodin, od října do března od 5 do 22 hodin.Smyslem  návrhu je redukovat dosud platné čtyři denní doby lovu ryb na MP revírech na dvě (letní a zimní) a hlavně rozšířit časový prostor pro rybolov členům, kteří jsou během dne pracovně vytíženi a současné doby lovu jim neumožňují zajít po práci na ryby.

  26. 10. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Dodatek k rybářskému řádu platný pro rok 2018

  Západočeský územní svaz vydal dodatek k rybářskému řádu a soupisu revírů pro držitele územních povolenek na vodách mimopstruhových a pstruhových platný pro rok 2018.

  26. 10. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Podzimní výlovy a zarybňování revírů

  V současné době jsou v plném proudu podzimní výlovy rybníků a chovných zařízení místních organizací Západočeského územního svazu. I přes nepříznivý stav vody v průběhu roku a poměrně teplé počasí v letních měsících byly přírůstky na rybnících velmi dobré. Místní organizace vylovené ryby vysazují do vod Zpč. ÚS.

  24. 10. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Časy se mění

  Převzali jsme z www.rybsvaz.cz

  Je to tu opět – v neděli 29. října skončí letní čas. Kdo loví, tak jako já, candáty, má jistě v živé paměti, jak moc ovlivňovala změna času denní dobu lovu.

  Prvních 14 dní ranních vycházek bylo ztraceno, slunce vyšlo dříve, než jsme mohli poprvé nahodit. V předchozím roce se při aktualizací vyhlášky č. 197/2004 podařilo ČRS upravit denní dobu lovu – odpadl složitý přepočet zimního a letního času a s tím spojené nejasnosti. Rybáři tím navíc získali hodinu rybolovu k dobru.

  20. 10. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Národní setkání mládeže

  Po úspěšně uspořádaném Národním kole Zlaté Udice v loňském roce, připadlo, jak je zvykem, letošní Celorepublikové setkání rybářské mládeže na Západočeský územní svaz. Pořadatelství se zhostila Místní organizace Nepomuk společně s odborem mládeže Západočeského územního svazu a přátelé rybářského kroužku MO Nepomuk.

  12. 10. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Ceny povolenek a členských příspěvků 2018

  Výbor Západočeského územního svazu na svém zářijovém zasedání schválil ceny povolenek na rok 2018. Pro tento rok rozhodl o zachování cen na úrovni roku 2017. Výjimkou je jen navýšení členského příspěvku o 100 Kč na 500 Kč. Navýšení členského příspěvku schválil XVI. Republikový sněm ČRS, z. s., který se konal 26. listopadu 2016. Pro děti a mládež výše členského příspěvku zůstala beze změny.

  23. 9. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Velká novinka – rybářský lístek na dobu neurčitou

  Rybáře jistě potěší, že si nově mohou pořídit rybářský lístek na dobu neurčitou. Už nebudou muset hlídat platnost tohoto nezbytného rybářského dokladu a chodit jednou za čas na úřad pro nový.  

  Prvním listopadem 2017 totiž nabyde účinnost novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství a nově zavedl  rybářský lístek na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let. Poplatek za jeho vydání činí 1 000 Kč.

  Rybářský lístek na dobu neurčitou začnou vydávat příslušné úřady od 1. 11. 2017.

  23. 9. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Rybářské závody v Horšovském Týně

  ČRS, z. s. místní organizace Horšovský Týn Vás srdečně zve na rybářské závody dne 8. 10. 2017 na rybářském revíru č. 431051 Radbuza 6A Podhájí (GPS 49°30'39.227"N, 12°54'31.102"E)Zúčastnit se mohou všichni členové ČRS. Chytá se na jeden prut, max. 2 návazce bez ponechání ryby, ostatní dle rybářského řádu. Všichni rybáři závodí na vlastní nebezpečí. 

  Více na www.rybarihorsovskytyn.cz

   Petrův zdar.

  Výbor místní organizace Horšovský Týn

  23. 9. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Zpč.ÚS na Jackson Trophy 2017

  Součástí tohoto závodu byl i sobotní doprovodný program v kempu Na Radosti, připravený pro všechny diváky z řad široké veřejnosti.  Příchozí návštěvníci si mohli prohlédnout a zakoupit vystavené umělé nástrahy a rybářské vybavení, přívěsné vozíky a různé druhy lodí. Pro děti byla připravena nafukovací skluzavka, kterou hojně využívaly. Během celého dne bylo zajištěno také občerstvení pro návštěvníky i účastníky závodu.

  18. 9. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Jackson Trophy 2017 z pohledu závodníka

  Po delší době jsem se rozhodl k účasti na rybářském závodu a již od ledna se těšil na 9. září až si budu moci s kolegou zavláčet na jednom z těch největších, kterým je Jackson Trophy. Vodní dílo Hracholusky, kde se závod pořádal, znám spíše z vyprávění a z lodě toho moc nachytáno nemám, ale zkusit jsem to chtěl.

  14. 9. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Územní přebor mládeže v LRU plavané podzimní kolo 2017

  Odbor mládeže a odbor LRU Zpč.ÚS Vás zvou na  Územní přebor mládeže v LRU plavané podzimní kolo 2017 

  Podzimní kolo se koná v neděli 1. října 2017 na Borské přehradě (R1B) podél silnice na Valchu 

  14. 9. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Podzimní kolo Územního přeboru mládeže v rybolovné technice

  MO  ČRS  Stříbro a rybářský kroužek Kladruby Vás zvou na Podzimní kolo Územního přeboru mládeže v rybolovné technice

  14. 9. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Konference Vydra

  Ve Frenštátu pod Radhoštěm proběhla v sobotu 9. září 2017 konference pořádaná Českým rybářským svazem na téma VYDRA. Přes 50 účastníků z řad organizačních jednotek ČRS, zástupců Moravského rybářského svazu, Slovenského rybářského svazu a ministerstev zemědělství a životního prostředí se zabývalo vlivem vydry na rybí společenstva a návrhy na opatření ke zmírnění škod, působených vydrou na rybách.

  11. 9. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Procházka pohádkovým lesem

  V sobotu 9. 9. 2017 se konala v Hostouni na Domažlicku procházka pohádkovým lesem, jehož pořadatelem bylo město Hostouň ve spolupráci s rodiči. Západočeský územní svaz a místní organizace Českého rybářského svazu v Bělé nad Radbuzou byli jedni ze sponzorů této akce.

  Pohádkový les začal ve 14 hodin u jezdeckého kolbiště a koupaliště v Hostouni a vedl přilehlým lesem, kde bylo třináct pohádkových zastavení. V pošmourném a větrném počasí přišlo 96 dětí s rodiči a dalších šest dětí bylo v maskách na trati.

  11. 9. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Územní přebor mládeže ve feederu

  Sportovní odbor a odbor mládeže Zpč ÚS ČRS Vás zve 24. září 2017 na Územní přebor mládeže ve feederu.

  11. 9. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Omezení rybolovu na revíru 431 077 Úslava 5

  Z důvodu konání Národního setkání mládeže, schváleného uživatelem rybářského revíru, bude na revíru 431 077 Úslava 5 omezen výkon rybářského práva ve dnech 8. 9. - 10. 9. 2017 –  v úseku od jezu pod Klášterským rybníkem až k přepadu z Klášterského rybníka tj. cca 500 m.

  5. 9. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Nepomucká plavaná

  ČRS, z.s., místní organizace Nepomuk dostala v letošním roce za úkol uspořádat první ročník grandslamového závodu v lovu ryb udicí na plavou. Název závodu nese jméno našeho města a to Nepomucká plavaná. Místo závodu bylo stanoveno na závodní úsek řeky Úslavy pod Klášterským rybníkem. 

  31. 8. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Velké rybářské klání  -  BUTOV  2017

  Ve dnech 16. – 17. září 2017 proběhne na údolní nádrži Hracholusky, kemp Butov, revír Mže 4 – 431028 rybářské závody. Rybářské závody budou rozděleny do tří kol – plavaná, feeder nebo položená, a libovolně z předcházejících způsobů lovu. 

  10. 8. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Plavaná u Jána 2017

       I přes šílené kolísání průtoku, které je znakem vodoenergetického úsilí našich dobrodějů, co poroučejí větru a dešti, se nachytalo slušné množství ryb. Hodně záleželo na losu, kdo si vylosoval mělčinu bez prolákliny, měl prostě smůlu. Někteří renomovaní závodníci propadnuvší trudomyslnosti dokonce během závodu prchli a vyhledali útěchu u stánku s občerstvením páně Metelky

  31. 8. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Rybářství září 2017

   Právě vychází časopis Rybářství září 2017

  31. 8. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Jackson Trophy 2017 se blíží

  Jackson Trophy 2017 se blíží. Staň se legendou, chytej na největším závodě v lovu ryb přívlačí z lodě v České republice pod českým pořadatelským týmem, chytej Jackson Trophy !

  10. 8. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Přeštický závodní víkend

  MO ČRS Přeštice pořádá ve spolupráci se Západočeským územním svazem  již tradiční závodní rybářský víkend.

  Dne 22. 7. 2017 to bude Přeštický feeder na revíru 431067 Úhlava 4 v úseku meandrů řeky u rybníka v Lužanech.

  Dne 23. 7. 2017 to bude Velká cena města Přeštice v plavané na revíru 431066 Úhlava 3 v úseku od lávky ke staré sladovně pod kostelem v Přešticích.

  8. 7. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Západočeské družstvo na Národním kole Zlaté udice

  23.-25. 6. 2017 se družstvo Západočeského územního svazu zúčastnilo Národního kola Zlaté udice v Ostravě. Do Ostravy jeli reprezentovat David Havránek, Václav Pechmann, Simona Krausová, všichni (MO Stříbro), David Holub, Ondra Holub (MO Nepomuk), Jan Svoboda (MO Kdyně). Vedoucí družstva Bohumil Kraus, trenéři Petr Havránek a Jan Hozman a pomocný personál Bára Hozmanová, Petr Janouš.

  8. 7. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Celosvazové povolenky 2018

  Na svém červnovém zasedání se Rada zabývala stanovením cen celosvazových povolenek pro rok 2018

  8. 7. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Mýtská udička 2017

  V sobotu dne 24.6.2017 uspořádal tachovský rybářský kroužek na závěr školního roku závody pro své členy pod názvem ,,mýtská udička 2017" na pěkném revíru v Mýtě, který kroužek využívá i v průběhu roku. Děti závodily dvoukolově, ve velmi slunečném počasí a při dobré účasti 11 závodníků.

  8. 7. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Obnovení rybářského kroužku v MO Tachov

  Dobrých zpráv není nikdy dost a proto nás potěšila zpráva, že  v místní organizaci Tachov se podařilo obnovit činnost dětského rybářského kroužku.

  2. 7. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Revíry, na kterých byla povolena MZe výjimka z denní doby lovu

  Revíry, na kterých byla povolena MZe výjimka z denní doby lovu

  18. 6. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Mistrovství ČR juniorů a žáků v RT Pelhřimov 2017

  O víkendu ve dnech 9. – 11. června 2017 proběhlo v Pelhřimově Mistrovství České republiky juniorů a žáků v rybolovné technice. Mistrovství se zúčastnila i výprava juniorů a žáků Západočeského územního svazu Plzeň, pod vedením vedoucího družstva Václava Váchala. Účastníci byli ubytováni na domovech mládeže SPŠ a SOU Pelhřimov.

  17. 6. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • 24 hod. rybolov na revíru Radbuza 3A

  MZe ČR nám udělilo výjimku z denní doby lovu ryb na revíru Radbuza 3A na dobu tří let.

  13. 6. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Omezení rybolovu na revíru 431040 Ohře 19 ÚN Skalka

  Sdělujeme široké rybářské veřejnosti konání tradičních mezinárodních rybářských závodů na ÚN Skalka v termínu sobota a neděle 19. a 20. srpna 2017.

  13. 6. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Dětské rybářské závody v rybolovné technice

  Decathlon Plzeň ve spolupráci s ČRS, z. s., místní organizací Nepomuk Vás všechny srdečně zvou na dětské rybářské závody v rybolovné technice, dne 18.června 2017 na parkovišti před obchodním domem Decathlon

  10. 6. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Hledáme nového člena profesionální RS

  ČRS, z. s., Zpč. ÚS vyhlašuje výběrové řízení na člena profesionální rybářské stráže pro oblast Plzeňska.

  8. 6. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Hledáme nového člena profesionální RS pro oblast Klatovska

  ČRS, z. s., Zpč. ÚS vyhlašuje výběrové řízení na člena profesionální rybářské stráže pro oblast Klatovska.

  29. 6. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Zpráva o konání územního kola Zlaté udice v Nýrsku

  Sedm okresních  družstev mladých rybářů  se 2. června 2017 setkalo v penzionu  Úborsko s krásným výhledem na Šumavské hřebeny. Konkrétně se jednalo o rybáře z okresů:  Plzeň – město, Plzeň – jih, Plzeň – sever, Domažlice, Rokycany, Tachov a Klatovy.

  8. 6. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Vysazování váčkového plůdku kapra do chovných rybníků

  V pondělí 29. 5. 2017 proběhla distribuce váčkového plůdku kapra obecného tzv. (K0) mezi jednotlivé místní organizace Západočeského územního svazu. Dostatečné množství K0 zajistila MO Štěnovice prostřednictvím líhně v Předenicích. V místních organizacích byl váčkový plůdek nasazen do předem připravených rybníků. Nyní bude chován ve vhodných chovných rybnících, aby mohl být za pár let vysazen do revírů.

  5. 6. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Víkendová akce pro mladé rybáře - Butov 2017 se vydařila

  Uspořádali ji pro své členy vedoucí  rybářských kroužků z Hrádku V. Lisý a J. Kalivoda, patřící pod ČRS MO Rokycany a M.Šobáň z Mýta patřící pod ČRS MO Holoubkov ve spolupráci s vedoucími PS Pionýr  Hrádek a PS Strašice. Akce se uskutečnila 19.5. - 21.5. 2017 v rekreačním středisku Butov. Zúčastnilo se jí přes 40 dětí s dospělími celkem 53 lidí.

  5. 6. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Územní kolo Zlaté udice 2017

  Západočeský územní svaz a místní organizace ČRS Nýrsko

  pořádají ve dnech 2. – 4. června 2017 územní kolo rybářské soutěže mládeže

  ZLATÁ  UDICE  2017

  Soutěž je pořádána za spoluúčasti města Nýrska a je součástí oslav 690. výročí od první písemné zmínky o městu Nýrsku.

  31. 5. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Omezení rybolovu na revíru 431 063 Třemošenka 2

  Ve dnech 2. a 3. 6. od 9:00 do cca 16:00 hodin budou za rybníkem Hamr probíhat střelby na asfaltové terče.

  V době střeleb na schválené brokové střelnici je vstup všech osob do prostoru od střelnice k rybníku ZAKÁZÁN!

  Přístupové cesty budou značeny cedulemi.

  31. 5. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Lovíme rychlenou štiku

  Právě v těchto dnech řada našich organizací loví rychlenou štiku, která byla ještě se žloutkovým váčkem vysazena 11. dubna do připravených rybníků. Větší část požadavků na plůdek pokryla líheň MO Pardubice a zbytek dodaly naše líhně v MO Aš a Plasy. Její ideální velikost je v letošním roce v období od 15. do 21. 5. v rozmezí 6 – 7 cm (za cca 35 dnů od vysazení).

  23. 5. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Krajský přebor mládeže v rybolovné technice

  V neděli 7. května pořádala MO Kdyně z pověření Odboru rybolovné techniky Západočeského rybářského svazu krajský přebor mládeže v rybolovné technice. Vzhledem k obsazenosti hřiště SK Kdyně se přebor uskutečnil na hřišti fotbalového klubu Zahořany.

  23. 5. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Rybářství červen 2017

   Právě vychází časopis Rybářství červen 2017

  23. 5. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Plaváček 2017

  Oblíbený dětský závod původně plánovaný na 27. dubna, byl z důvodu nezvykle chladného počasí přesunut na 11. května. Opatření se vyplatilo, účastníky přivítal jeden z prvních teplých dnů tohoto jara.  Akce se zúčastnilo jedenatřicet dětí z osmi místních organizací. Ještě musíme upozornit, že akce je pořádána pravidelně již déle, než dvacet let.

  22. 5. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Jarní kolo ligy mládeže v rybolovné technice

  V sobotu 29. dubna se společné juniorské družstvo MO Kdyně a MO Stříbro zúčastnilo jarního kola Ligy Mládeže v rybolovné technice pořádaného MO Frýdlant. Do místa konání jsme vyrazili již v pátek 28. dubna odpoledne, a po strastiplné cestě po Pražském okruhu, jsme se po 6-ti hodinách ubytovali na internátě Střední lesnické školy ve Frýdlantu.

  22. 5. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Zákaz rybolovu na revíru 433 011 Chodovský potok 3

  Od 19. 4. platí zákaz rybolovu na rybářském pstruhovém revíru 433 011 Chodovský potok 3, který tvoří VN Tatrovice. Zákaz je vyhlášen z důvodu bezpečnosti osob (sesuvy břehů) a plánovanému vypuštění nádrže.

  9. 5. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Okresní kolo Zlaté udice MO Rokycany

  ČRS, z. s. místní organizace Rokycany pořádá dne 13. května 2017 okresní kolo Zlaté udice. Více v přiloženém létáku( ke stažení).

  9. 5. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Místní kolo Zlaté udice udice – Holoubkov 2017

  Rozmary aprílového počasí pořádně brnkaly na nervy pořadatelům MO ČRS Holoubkov, kteří připravovali místní kolo všestranné rybářské soutěže Zlatá udice 2017 pro děti a mládež ze Základních škol z Mýta a Holoubkova.

  8. 5. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Jarní rybářské závody MO Staňkov

  ČRS, z. s., místní organizace Staňkov Vás srdečně  zve na jarní rybářské závody na rybníce Vížka 1 v neděli 14. května od 7.00 hodin.

  8. 5. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Trofejní pstruzi zpět v řekách

  Jak se vysazovali pstruzi v Karlovarském kraji pod dohledem kamer České televize.

  5. 5. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Začala nová závodní sezona přívlačářů

  Loňská sezona západočeských závodníků v přívlači byla velmi podařená. Ať již šlo o výsledky na Mezinárodním Mistrovství republiky dospělých: Náš kraj obsadil 3. místo a Daniel Kop se stal Vicemistrem, mezi juniory zase vynikl Filip Ráža, který v kat. U18 obsadil 4. místo a na Mistrovství Slovenska byl dokonce druhý, nebo v ligových soutěžích, kdy družstvo Plzeňáci vyhrálo nejvyšší soutěž a ve druhé lize se naše mužstva umístila na prvním a druhém místě (KUR, Bolení Hlavy). A proto očekávání letošních výsledků jsou veliká.

  4. 5. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Změna místa konání krajského přebor mládeže v rybolovné technice

  Pozor změna

  Krajský přebor mládeže v rybolovné technice, který se měl uskutečnit v neděli 30. dubna 2017 se přesouvá na 7. května 2017. 

  27. 4. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Jarní vysazování ryb se blíží ke konci

  Jako každé jaro, tak i to letošní jsme pro rybáře zajistili dostatečné množství násad, které byly většinou z produkce MO, ale i od externích dodavatelů. Mimopstruhové revíry se prvních ryb dočkaly již v březnu a pstruhové byly řádně zarybněny před zahájením sezóny.

  1. 5. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017

 • Ledový severák prověřil mladé rybáře

  Na krajském přeboru v plavané, který se konal v Nepomuku, počasí mladým rybářům nepřálo. To jim ovšem nevadilo. Ryby nebyly aktivní a tak uspěli jen ti, co si dobře vylosovali a hodně uměli.  Roli sehrála i znalost vody, což se projevilo drtivým vítězstvím nepomuckých  závodníků. 

  1. 5. 2017 | Rubrika: Aktuality 2017