Přihlášení do RIS

Revíry Zpč.ÚS

 K výkonu rybářského práva slouží  3365 ha mimopstruhových revírů, včetně 700 ha ÚN Jesenice a 140 ha revírů Klatovského rybářství. U pstruhových revírů činila výměra téměř 500 ha včetně revírů Českého a Klatovského rybářství. Hospodaření na rybářských revírech probíhá v souladu se zarybňovacími plány.     

Mimopstruhové revíry ZpčÚS Pstruhové revíry ZpčÚS