Přihlášení do RIS

Aktuality 2020

 • Vracení povolenek za rok 2020 a prodej nových povolenek

  Vážení funkcionáři, vážení rybáři,

  na základě potvrzení Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. 12. 2020 si Vás dovolujeme informovat, že v souladu s aktuálními vládními opatřeními mohou místní organizace  prodávat nové povolenky k lovu ryb i přijímat povolenky z roku 2020.

  Je ale nezbytně nutné dodržovat důsledně opatření, která minimalizují možnost přenosu nákazy koronaviru...

  29. 12. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • První povolenka pro děti zdarma v roce 2021

  Podmínkou pro získání první povolenky zdarma je členství dítěte v Českém rybářském svazu (dále jen ČRS). Pro tuto akci není podstatné, zda již je dítě členem ČRS delší dobu – některým dětem platili rodiče členství, aniž by děti měly vlastní povolenku, protože využívaly možnosti lovit (do 10 let věku) na prut dospělého rybáře – držitele povolenky. Jedinou a hlavní podmínkou je, že se musí jednat opravdu o první povolenku k rybolovu, kterou dítě ve věku od 6 do 15 let obdrželo.

  28. 12. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Stanovisko MZe o prodloužení nouzového stavu

  Stanovisko Ministerstva zemědělství v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví k Usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373 o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021 v souvislosti s epidemií SARS CoV-2 a usnesení vlády č. 1375 o zákazu volného pohybu osob do 10. ledna 2021.

  28. 12. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Zpřísnění vládních opatření

  Dovolujeme si Vás upozornit, že na základě Usnesení vlády č. 1375 ze dne 23. prosince 2020, je s platností od 27. prosince 2020 (neděle) zakázán volný pohyb osob v době od 21:00 do 4:59. Prozatím nemáme informaci, že by byl přístup k výkonu rybářského práva omezen, tzn. rybáři mohou vykonávat rybářské právo po celou denní dobu lovu stanovenou platnou legislativou, tedy od 5.00 do 22.00 hod.

  27. 12. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (prosinec 2020)

  I poslední letošní jednání výboru Západočeského územního svazu ČRS konalo formou videokonference. Po krátkém přivítání všech zúčastněných se postupně začaly projednávat jednotlivé body schváleného programu.

  19. 12. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Ochrana přírody sleduje vranky a mihule

  Od roku 2007 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) v pravidelných tříletých intervalech na vybraných lokalitách monitoruje populace vybraných zvláště chráněných druhů ryb a kruhoústých...

  15. 12. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Odchovna perlorodek říčních v Huschermühle

  Odborníci zde pomáhají perlorodkám respektive jejich larvám překonat kritickou fázi jejich životního cyklu, tj. najít vhodného pstruha a přichytit se na jeho žaberní aparát, v němž mohou prodělat svou metamorfózu...

  12. 12. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Vyhlášení výběrového řízení na Rybářský informační systém

  V souladu s usnesením č. 116/20 Republikové rady bylo vyhlášeno výběrové řízení na Rybářský informační systém a přidruženou mobilní aplikaci. Výběrové řízení je vedeno ve formě otevřeného řízení dle § 56 Zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek). Zadávací dokumentace a termíny pro podání nabídek jsou zveřejněny na Profilu zadavatele systému E-zakazky.cz.

  10. 12. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Zarybnění revírů Zpč. ÚS

  V uplynulých týdnech byly zarybněny všechny naše revíry. Bylo vysazeno...

  8. 12. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Oprávnění k lovu ryb až do 10. 1. 2021

  Dovolujeme si připomenout všem držitelům povolenek pro rok 2020 platné ustanovení článku XI. Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS, z. s., Zpč. ÚS...

  6. 12. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Prosincové Rybářství

  V posledním letošním Rybářství se ohlédneme za událostmi krátce po vniknutí kyanidu do Bečvy, známá muškařka Kateřina Švagrová přiblíží rybolov v pohádkových Maledivách a Petr Šilha předvede, že se dá ze slov začínajících na jediné písmeno sepsat opravdu dlouhý příběh...

  1. 12. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Prodloužení nouzového stavu a výkon rybářského práva

  Vážení rybáři, dovolujeme si Vás informovat, že prodloužením nouzového stavu v ČR do 12. prosince 2020 usnesením Vlády ČR č. 1195 ze dne 20. listopadu 2020 v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, se pravidla pro výkon rybářského práva nemění a zůstávají zachované ve stávajícím rozsahu; tedy individuální lov je povolen po celou dobu denní doby lovu, tzn. na MP revírech od 5 do 22 hod...

  23. 11. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (listopad 2020)

  Z důvodu epidemiologických opatření se výbor Západočeského územního svazu ČRS 19. listopadu 2020 historicky poprvé sešel formou videokonference.

  21. 11. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Dotace z Karlovarského kraje míří do Ohře

  I v letošním roce byla podepsána smlouva mezi ÚS a KÚ Karlovarského kraje o dotaci na vysazení původních reofilních druhů ryb do řeky Ohře ve výši 150 000,- Kč... 

  18. 11. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Změna mimořádné manipulace na revíru 431 043 Radbuza 1 B

  Zveřejňujeme informaci o změně mimořádné manipulace na rybářském revíru 431 043 Radbuza 1 B...

  14. 11. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Vypuštění rybářského revíru 04231 002 Mohelnice

  Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí jako příslušný vodoprávní orgán rozhodl, na základě kontrolní prohlídky, o zákazu užívání stavby, které spočívá v bezodkladném vypuštění vody z rybníka Mohelnice...

  12. 11. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Listopadové Rybářství

  Snad nikdo v dlouholeté historii Rybářství nebyl tak důležitou personou jako Ing. Jiří Vostradovský, CSc, jenž nás v září opustil. V listopadovém vydání se podíváme na jeho život podrobněji. Zajímat nás bude také nové plemeno kapra s názvem amurský lysec a zjistíme, k čemu slouží environmentální DNA...

  2. 11. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Ministerstvo zdravotnictví k výkonu rybářského práva

  Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo prohlášení, ve kterém potvrzuje stanovisko Ministerstva zemědělství - výkon rybářského práva (lov ryb udicí) patří mezi výjimky ze zákazu nočního vycházení a rybáři tak mohou lovit ryby po celou povolenou denní dobu lovu. Zároveň není omezen výkon funkce rybářské stráže.

  29. 10. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Aktuálně: Stanovisko Ministerstva zemědělství

  Vážení rybáři, na základě stanoviska MZe, které jsme obdrželi v dnešních dopoledních hodinách, upřesňujeme pravidla pro výkon rybářského práva v době nouzového stavu.

  28. 10. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Aktualizované stanovisko Ministerstva zdravotnictví

  Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské a obdobné činnosti ve vztahu k rybářství a myslivosti...

  22. 10. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Aktualizované stanovisko Ministerstva zdravotnictví

  Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské a obdobné činnosti ve vztahu k rybářství a myslivosti.

  15. 10. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Zarybnění rybářských revírů

  V současné době probíhá velmi intenzivní zarybňování rybářských revírů. V posledním týdnu bylo vysazeno...

  10. 10. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Odložení XVIII. Republikového sněmu ČRS

  Vážení rybáři, v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací v České republice  a v návaznosti na predikci vývoje v následujících měsících Republiková rada ČRS 8.10.2020 jednomyslně rozhodla, že nebude svolán XVIII. Republikový sněm ČRS v původně plánovaném termínu 21. listopadu 2020, a to do doby, než jeho konání aktuální situace a opatření umožní.

  10. 10. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Informace o omezeném režimu sekretariátu Republikové rady ČRS

  V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemické situace a rostoucím počet nakažených nemocí covid-19  s účinností ode dne 9. října 2020 do dne 25. října 2020 bude sekretariát Republikové rady ČRS pro veřejnost fungovat v omezeném režimu.

  10. 10. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Informace o konání rybářských závodů (aktualizace)

  Vláda ČR na svém mimořádném jednání ve čtvrtek 8. října 2020 schválila další balík krizových opatření, kterými reaguje na nepříznivý vývoj epidemické situace a rostoucí počet nakažených nemocí covid-19.

  10. 10. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Úklid Bonětického rybníka

  Tento týden proběhl, jako již každoročně, úklid rybářského revíru 04 231 001 Bonětický rybník. Úklid byl zajištěn členem profesionální rybářské stráže Západočeského územního svazu p. Václavem Pelcem, který má na starost kontrolu tohoto rybářského revíru a jedním dobrovolníkem z řad rybářů...

  9. 10. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Informace o konání schůzí výboru MO/ÚS a konání ryb. závodů

  Informace o konání schůzí výboru MO/ÚS a konání rybářských závodů v souvislosti s Usnesením vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření v období od 5. října 2020 do 18. října 2020.

  6. 10. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Ministerstvo zdravotnictví k výkonu rybářského práva

  Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské a obdobné činnosti ve vztahu k rybářství a myslivosti...

  6. 10. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Říjnové Rybářství

  Pomohlo by u vybraných druhů ryb zavedení horní míry? To je otázka, nad kterou se na říjnových stránkách Rybářství zamýšlejí čtyři odborníci z oblasti rybářství a rybolovu. Zjistíte také, jak své dvouleté působení v pozici předsedy ČRS hodnotí PhDr. Mgr. Ing. Karlel Mach, MSc., MBA a k čemu všemu mohou vědci využívat satelitní snímky?

  3. 10. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Setkání mládeže 2020

  I v letošním roce ve dnech 18. - 20. 9. 2020 se konalo setkání rybářské mládeže 2020 v Zadní Třebáni. Již tradiční víkendové setkání mládeže, kterého se zúčastnilo sedm územních svazů pořádal Odbor mládeže ČRS, z. s., ve spolupráci s odborem mládeže ÚS města Prahy...

  30. 9. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (září 2020)

  Výbor Západočeského územního svazu ČRS se sešel na prvním poprázdninovém zasedání 24. září 2020. Po kontrole usnesení z minulé schůze se  zabýval zásadní otázkou – zda konat či odložit 43. územní konferenci, která byla svolána na 30. září 2020. Po zvážení aktuální situace s výskytem koronaviru rozhodli členové výboru o odložení územní konference.

  28. 9. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Upozornění: zveřejněna poptávka

  Český rybářský svaz, z. s. vyzývá k podání nabídky na "Zpracování celosvazových a celorepublikových povolenek za rok 2020“.

  28. 9. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Informace pro pořadatele rybářských závodů

  Vzhledem k vývoji epidemie koronaviru si dovolujeme shrnout klíčová opatření, které je nezbytné dodržovat v případě konání rybářských závodů.

  28. 9. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Územní konference Zpč. ÚS odložena

  Sdělujeme, že z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace související s nákazou covid 19 a z toho plynoucích zdravotních rizik, rozhodl výbor Západočeského územního svazu ČRS na svém zasedání dne 24. září 2020 o odložení termínu konání 43. územní konference. V termínu 30. září 2020 tato konference neproběhne...

  24. 9. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Zrušení akce Pilsen Trout Game 2020

  S ohledem na současnou situaci okolo COVID-19 jsme museli letošní akci Pilsen Trout Game 2020 bohužel zrušit i když jsme byli prakticky ve finále se všemi přípravami...

  23. 9. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Začaly podzimní výlovy a zarybnění rybářských revírů

  Je září a podzimní výlovy rybníků a stím spojené zarybnění rybářských revírů pomalu začíná. O minulém víkendu bylo vysazeno...

  16. 9. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Zrušení oslavy 100. výročí založení SRŠ Vodňany

  Vedení SRŠ Vodňany oznamuje všem partnerům, absolventům, podporovatelům i veřejnosti, že vzhledem k současné epidemické situaci a opatřením v souvislosti s prevencí šíření nákazy covid-19 ve školách a školských zařízeních přistoupila škola ke zrušení oslavy 100 let školy plánované na sobotu 10. října 2020.

  14. 9. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Pozastavení výkonu rybářského práva na nádrži Bílý Halštrov

  Od 1. 9. 2020 je až do rozhodnutí soudu pozastaven výkon rybářského práva na nádrži Bílý Halštrov...

  3. 9. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Plzeňský Feedercup 2020

  Dne 30. 8. 2020 se sešli matadoři ohebné špičky na Borské přehradě změřit síly v klasickém závodě Plzeňský feedercup.Vítězem se stal...

  3. 9. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Zářijové Rybářství

  Vývoj hospodaření na rybnících v minulém století, pelety jako návnada i nástraha a lov ryb na Filipínách. To jsou některá z témat zářijového časopisu Rybářství...

  1. 9. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Západočeský pohár juniorů

  MO ČRS Sokolov a Západočeský územní svaz ve spolupráci se sportovním odborem LRU Muška a z pověření Rady Českého rybářského svazu pořádají a tímto i zvou na nebodovaný 26. ročník ZÁPADOČESKÝ POHÁR JUNIORŮ memoriál Tomáše Najdenova

  27. 8. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Zahájení manipulace na vodním díle České Údolí

  Dne 1. 9. 2020 bude zahájena mimořádná manipulace na vodní nádrži České Údolí (rybářský revír 431 043 Radbuza 1 B). Důvodem pro snížení hladiny vody v nádrži je...

  27. 8. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Pohár mládeže v rybolovné technice

  Český rybářský svaz, z.s, místní organizace Kdyně z pověření Rady ČRS, z. s., pořádá Pohár mládeže v rybolovné technice

  12. 8. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Pohár Zpč. ÚS v LRU na Plavanou U15 – U20

  Zveřejňujeme zprávu z konání Poháru Zpč. ÚS v LRU na Plavanou U15 – U20

   

  12. 8. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Nový rybářský revír - nádrž Bílý Halštrov

  Na základě rozhodnutí MZe č. j. 38625/2020-MZE-16231 nádrž Bílý Halštrov o rozloze 6,6 ha opět součástí pstruhového rybářského revíru 433 061 Vernéřovský potok 1. Na revíru platí pouze pstruhové povolenky Českého rybářského svazu – územní Zpč. ÚS, celosvazové a celorepublikové.

  10. 8. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Podzimní pohár mládeže ve feederu

  Český rybářský svaz, z. s., Západočeský územní svaz, odbor lovu ryb- feeder pořádá Podzimní pohár mládeže ve feederu, který se koná  na revíru MO Loket Ohře 15/R Velká Anna dne 13. 9. 2020. Sraz je na parkovišti u rybníku v 7,00 hodin.

  10. 8. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Pilsen Trout Game 2020

  Český rybářský svaz, z. s., Západočeský územní svaz, odbor lovu ryb udicí pořádá dne 26. – 27. 9. 2020

  10. 8. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • 100 let Střední rybářské školy 1920 - 2020

  Srdečně Vás zveme na oslavu výročí školy 10. 10. 2020 od 9.00 hodin

  10. 8. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Srpnové Rybářství

  Léto se přehouplo do druhé poloviny a pokud vyrážíte k vodě, určitě si nezapomeňte přibalit srpnové Rybářství. Oprášíte si znalosti o tom, jak funguje Český rybářský svaz, dozvíte se o lovu hmyzu na třepačku, objevíte startující seriál o kaprařině a společně s Kateřinou Švagrovou se vydáte do Brazílie na lov cichlid.

  30. 7. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Soutěž o nejlepší rybářské zážitky

  Je potěšující, že i v dnešní době mobilních telefonů a počítačů se najde spousta dospělých a hlavně dětí, kteří jdou raději ven a svůj čas věnují třeba právě rybařině. Přejme si, aby zájem o rybaření neustával! Zážitky spojené s rybařinou a vším, co k tomu patří, mohou být možná jedny z nejkrásnějších v životě…

  23. 7. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Dětský rybářský den pořádaný ČRS MO Holýšov

  Dne 21. 6. 2020 uspořádala místní organizace Českého rybářského svazu v Holýšově Dětský rybářský den. Pro děti byl připraven zajímavý program...

  21. 7. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Rybářská stráž je aktivní po celý rok

  Ve dnech 3. – 5. 7. 2020 proběhla jedna z mnoha společných akcí rybářské stráže a Městské policie Cheb. Na revíru 431 040 Ohře 19 – ÚN Skalka bylo zkontrolováno 63 lovících, na revíru 431 200 Odrava 1 – ÚN Jesenice, rybářská stráž, i za pomoci lodi hasičů, zkontrolovala více než 150 lovících... 

  11. 7. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Dotazník týkající se připravovaného informačním systému

  Vážení rybáři,

  jak jsme již dříve informovali, v současnosti probíhají intenzivní práce na sběru požadavků na rybářský informační systém, který bude sloužit jako podpůrný nástroj jak pro organizační složky ČRS, tak pro členy - rybáře. Aktuálně jsou na programu analýzy jednotlivých funkcionalit a rádi bychom vás požádali o poskytnutí nápadů a návrhů na další funkcionality vznikajícího systému...

  9. 7. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Mimořádná manipulace na Údolní nádrži Litice

  Zveřejňujeme informaci o schválení mimořádné manipulace na rybářském revíru 431 043 Radbuza 1 B.

  Dne 24. 6. 2020 bylo veřejnou vyhláškou schváleno provedení mimořádná manipulace na vodním díle České Údolí na významném vodním toku Radbuza, ř. km 6,900...

  7. 7. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Vysazení pstruhů a sivenů do řeky Mže

  Letní prázdniny jsou na samém začátku a pro naše rybáře bylo připraveno 200 kg pstruha obecného, 200 kg sivena amerického a 220 kg pstruha duhového v tržních velikostech...

  3. 7. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Červencové vydání časopisu Rybářství

  I v červenci se na stránkách Rybářství dočtete informace týkající se problematiky pstruhových vod. Téma rozebírá v rozhovoru předseda hospodářského odboru ČRS Václav Horák a ve svém vlastním článku hospodář MRS Petr Spurný. Milan Tychler poradí, jak umisťovat nástrahu mimo háček a Kateřina Švagrová se se čtenáři podívá do Brazílie na lov legendárních arapaim...

  1. 7. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (červen 2020)

  Vážené rybářky, vážení rybáři, dne 25. června se členové výboru sešli naposledy před letními prázdninami. Na programu byla příprava 43. územní konference, jejíž konání bylo z důvodu koronavirových omezení přesunuto na 30. září 2020. Členové výboru schválili program schůze a projednali další organizační záležitosti.

  29. 6. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Vysazení úhoře do revírů Zpč. ÚS

  Dne 11. 6. 2020 byla vysazena násada úhoře do vybraných rybářských revírů Plzeňského kraje. Tato násada byla nakoupena ze získané dotace z Operačního programu rybářství a vysazena do rybářských revírů určených poskytovatelem dotace...

  12. 6. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Termín pro úhradu členských příspěvků za rok 2020

  Dovolujeme si informovat členy ČRS, že poslední termín pro úhradu členských příspěvků pro letošní rok je 31. červenec. Tento termín byl stanoven v rámci červnového zasedání Republikové rady...

  10. 6. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Pohár Zpč. ÚS v LRU na plavanou U15 - U20

  Český rybářský svaz, z. s., Západočeský územní svaz a místní organizace ČRS Nepomuk pořádá dne 21. 6. 2020 rybářské závody na revíru 431 077 Úslava 5...

  5. 6. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Červnové vydání časopisu Rybářství

  Proč je i v dnešní "době internetové" žádoucí číst odborné časopisy, jak se vyrovnal Český rybářský svaz s pandemií koronaviru a konec hájení dravců na mimopstruhových revírech. To jsou hlavní témata červnového Rybářství...

  2. 6. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Závody MO Nepomuk na revíru Úslava 5

  ČRS, z. s., místní organizace Nepomuk pořádá dne 5. 7. 2020 rybářské závody na revíru 431 077 Úslava 5...

  29. 5. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Proběhlo vysazení násady úhoře říčního

  Dne 27. 5. 2020 proběhlo vysazení násady úhoře v počtu 24 000 ks ve velikosti 15 - 20 cm do stojatých revírů na území Karlovarského a Plzeňského kraje... 

  28. 5. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Plůdek kapra putoval do chovných rybníků

  Líheň v Předenicích, která patří místní organizaci ČRS Štěnovice, má za sebou další sezónu výtěru kapra. Tato líheň zásobuje pod vedením Ing. Jaroslava Průchy již skoro čtyři desetiletí váčkovým plůdkem kapra nejen západočeské organizace ČRS, ale i produkční rybářské firmy...

  26. 5. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (květen 2020)

  Po dvouměsíční vynucené přestávce se 21. května 2020, za dodržení předepsaných „protikoronavirových“ opatření, uskutečnilo zasedání výboru Západočeského územního svazu ČRS. 

  22. 5. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Vysazení rychlené štiky v MO ČRS Chrást

  Odchov rychlené štiky v místní organizaci Chrást se tento rok opět vydařil. Letošní rok sice nebyl v odchovu rychlené štiky tak úspěšný jako roky předcházející, přesto bylo z nasazených 30 000 kusů váčkového plůdku (v předchozích letech 25 000 ks) vyloveno přes 3 000 štiček...

  20. 5. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Oznámení o úmrtí Jiřího Brandtla

  Oznamujeme odchod do věčného revíru pana Jiřího Brandtla, dlouholetého člena ČRS a dlouholetého funkcionáře -člena výboru MO ČRS Kraslice...

  19. 5. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Oznámení o vyhrazení části ryb. revíru 431 055 Starý potok 2

  Z důvodu konání závodů v lovu ryb udicí pod patronací MO Kdyně budou na rybářském revíru 431 055 Starý potok 2 (nádrž Bílka) dne 30. 5. 2020 vyhrazena k závodnímu lovu označená místa. Jedná se o místa na pravém břehu nádrže, místa na hrázi a místa na hrázi mezi retenční nádrží (viz situační obrázek)...

  12. 5. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Výtěr okouna říčního v MO ČRS Aš

  Již druhým rokem se místní organizace v Aši zabývá umělým výtěrem okouna. Generační okoun se získává při jarních výlovech komorových rybníků. Následně je převezen do sádky, kde je rozdělen dle pohlaví, aby nedošlo k nekontrolovatelnému výtěru již v sádce...

  12. 5. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020

 • Návrhy na změnu Stanov ČRS

  Vážení členové ČRS, rádi bychom Vás informovali o současném stavu projednávání návrhů na změnu Stanov ČRS. S ohledem na požadavky členské základny, organizačních složek ČRS i některých funkcionářů ČRS na změnu Stanov, se Republiková rada na dubnovém jednání v roce 2019 usnesla, že projedná návrhy na změnu Stanov a v roce 2020 je předloží k projednání a případnému schválení Republikovému sněmu...

  11. 5. 2020 | Rubrika: Aktuality 2020