OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Západočeský územní svaz
Tovární 5
301 00 Plzeň

Tel.: +420 377 223 569
Fax: +420 377 328 789
IČ:        00434124
DIČ:  CZ00434124
Bankovní spojení: KB Plzeň - č. ú. 4845650257/0100

E-mail: us@crsplzen.cz
Web: www.crsplzen.cz

ČRS, z. s. Západočeský územní svaz je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 42810.

Sekretariát Výbor ÚS Územní dozorčí komise

Mapa

SEKRETARIÁT ÚS

ZAMĚSTNANCI ÚZEMNÍHO SVAZU


Jméno
Funkce v ÚS
Email
Martin Bílý
jednatel
Jaroslav Vogl
hospodář
Petr Dimitrov
rybářský technik
Hynek Dort Ing.
rybářský technik

dort@crsplzen.cz

Kateřina Vítovcová
sekretariát
Petra Rauchová Ing.
sekretariát
Veronika Čečková
ekonomka

Výbor územního svazu zřizuje pro plnění svých úkolů sekretariát v nezbytně nutném rozsahu.
Sekretariát je řízen jednatelem, který za činnost sekretariátu odpovídá předsedovi. Jednatel i ostatní zaměstnanci jsou vůči územnímu svazu v pracovním poměru, který vzniká uzavřením pracovní smlouvy.

VÝBOR ÚZEMNÍHO SVAZU

Jméno
Funkce v ÚS
Email
JUDr. Alexander Šíma
předseda
Michal Blahůšek
místopředseda, předseda odboru pro propagaci
Martin Bílý
jednatel
Jaroslav Vogl
hospodář
Ing. Petr Votípka
zástupce hospodáře
Ing. Václav Rýdl
předseda odboru čistoty vody a životního prostředí
Mgr. Karel Mach
zástupce sportovních odborů a odboru mládeže
Zdeněk Hanzlíček
člen VÚS
Mgr. Alexandr Horák
člen VÚS
Lumír Pála
člen VÚS
Ing Václav Sochor
člen VÚS
Ing. Otakar Šour
člen VÚS
Ing. Jan Štípek
člen VÚS
Václav Voříšek
člen VÚS


Výbor územního svazu je výkonným orgánem územního svazu, který spravuje jeho záležitosti v období mezi územními konferencemi. Zajišťuje plnění usnesení územní konference, hospodaří s majetkem územního svazu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny územní konferenci. O své činnosti předkládá zprávy územní konferenci.
Svolává jej předseda územního svazu.
Výbor územního svazu je v případě § 5 odst. 8 kárným orgánem druhého stupně.
Výbor ÚS schvaluje roční hospodářský plán, rozpočet a roční účetní  závěrku.
Úkolem výboru územního svazu je poskytovat odbornou a metodickou pomoc a služby místním organizacím, koordinovat jejich činnost a zabezpečovat společný rybolov a hospodaření na rybářských revírech.
Výbor územního svazu na své ustavující schůzi volí, na návrh předsedy, ze svého středu místopředsedu(y), rybářského hospodáře a další funkcionáře; nebyl-li některý z návrhů předsedy schválen nebo nebyl-li návrh vůbec podán, navrhujímístopředsedu(y), rybářského hospodáře a další funkcionáře členové výboru územního svazu. Předseda územního svazu je současně předsedou výboru územního svazu. Výbor rozhoduje o obsazení funkce jednatele územního svazu z členů ČRS, který je z titulu funkce členem výboru územního svazu. Jeho činnost je řízena a kontrolována předsedou výboru územního svazu.

ÚZEMNÍ DOZORČÍ KOMISE

Jméno
Funkce v ÚS
Email
Roman Moulis
předseda DK
Jiří Matz
člen DK
Jaromír Obdržálek
člen DK
Petr Soukup
člen DK
Miloslav Vrba
člen DK

  Územní dozorčí komise je kontrolním orgánem územního svazu. O výsledcích své činnosti informuje výbor územního svazu; zprávu o výsledcích své činnosti předkládá územní konferenci.

  Členové územní dozorčí komise volí ze svého středu předsedu.

  Územní dozorčí komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření územního svazu a jeho orgánů. Předseda územní dozorčí komise nebo jím pověřený člen má právo účastnit se všech schůzí výboru územního svazu a zasedání odborů a komisí s hlasem poradním a seznamuje výbor s výsledky provedených kontrol.

  Na žádost výboru územního svazu, výboru nebo dozorčí komise místní organizace, provádí další kontrolní činnost v rámci působnosti územního svazu; komise může přizvat ke spolupráci odborníky. Dozorčí komise provádí kontrolu v místních organizacích ČRS i bez souhlasu těchto jednotek, jedná-li se o majetkové vztahy, jejichž účastníky jsou územní svaz a místní organizace.

  Územní dozorčí komise je v případě § 5 odst. 6 kárným orgánem prvního stupně.

  inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.