04 431 131 Gsteinigt


MO Sokolov                                          3,22 ha

GPS 50°17'20.950"N, 12°63'87.339"E 

Revír tvoří zatopený lom v k. ú. Sokolov. Při lovu na živou(mrtvou) nástražní rybku smí být použit pouze jednoháček.


Úlovky 2019

05 431131 Gsteinigt
Uživatel revíru  MO Sokolov     Rok 2019
Hospodařící org.  Sokolov      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 3,20   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 191 310,0 78,9256 81,2369 0,2908 1,62
2. Lín 4 3,1 1,6529 0,8124 0,0029 0,78
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 1 0,2 0,4132 0,0524 0,0002 0,20
5. Okoun 6 1,5 2,4793 0,3931 0,0014 0,25
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 33 66,3 13,6364 17,3742 0,0622 2,01
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 7 0,5 2,8926 0,1310 0,0005 0,07
Celkem 242 381,6     1 066  
ks / ha 75,63 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 119,25 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 23 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 204 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 57 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 066 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,23 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,19 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,87 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 333,13 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 15 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

.

.

.

.

.

.

  ks kg
kapr 472 807,12
lín 8 4,69
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 1 0,4
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 24 39,39
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 3,5
tolstolobik 0 0
karas 3 0,31
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 2 0,4
bílá ryba 0 0
Celkem 511 855,81

Soupis revírů 2021-2022 Zpč. ÚS

SoupisyReviruZapadoceskyCRS_2021EN_1.jpg

SoupisyReviruZapadoceskyCRS_2021RU_1.jpg

SoupisyReviruZapadoceskyCRS_2021DE_1.jpg

Dodatek k soupisům revírů pro rok 2022

Ergänzung zur Fischereiordnung - Regionalverband Westböhmen des Tschechischen Anglerverbandes - 2022

Amendments to the Fishing Regulations of the Czech Anglers UnionWest-Bohemia Regional Board - 2022

Дополнение к рыболовному уставу Чешского союза рыболовов, Западно-чешское территориальное общество - 2022