04 431 131 GSTEINIGT


MO Sokolov                                          3,22 ha

GPS 50°17'20.950"N, 12°63'87.339"E 

Revír tvoří zatopený lom v k. ú. Sokolov. Při lovu na živou(mrtvou) nástražní rybku smí být použit pouze jednoháček.


Úlovky 2019

05 431131 Gsteinigt
Uživatel revíru  MO Sokolov     Rok 2019
Hospodařící org.  Sokolov      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 3,20   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 191 310,0 78,9256 81,2369 0,2908 1,62
2. Lín 4 3,1 1,6529 0,8124 0,0029 0,78
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 1 0,2 0,4132 0,0524 0,0002 0,20
5. Okoun 6 1,5 2,4793 0,3931 0,0014 0,25
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 33 66,3 13,6364 17,3742 0,0622 2,01
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 7 0,5 2,8926 0,1310 0,0005 0,07
Celkem 242 381,6     1 066  
ks / ha 75,63 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 119,25 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 23 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 204 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 57 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 066 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,23 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,19 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,87 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 333,13 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 15 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách
Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       472 807,12     472 807,12  
lín       8 4,69     8 4,69  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 0,4     1 0,4  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       24 39,39     24 39,39  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       1 3,5     1 3,5  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       3 0,31     3 0,31  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       2 0,4     2 0,4  
bílá ryba       0 0     2 0,4  
Celkem 0 0 0 511 855,81 0 0 511 855,81  

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       243 296,22     243 296,22  
lín       3 2     3 2  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 1,2     1 1,2  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       19 36,6     19 36,6  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       16 8,35     16 8,35  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       1 2,1     1 2,1  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       1 1     1 1  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       36 1,4     36 1,4  
bílá ryba       0 0     36 1,4  
Celkem 0 0 0 320 348,87 0 0 320 348,87  

.

.

.

.

.