Přihlášení do RIS

05 431 131 Gsteinigt


MO Sokolov                                          3,22 ha

GPS 50°17'20.950"N, 12°63'87.339"E 

Revír tvoří zatopený lom v k. ú. Sokolov. Při lovu na živou(mrtvou) nástražní rybku smí být použit pouze jednoháček.


Úlovky 2019

05 431131 Gsteinigt
Uživatel revíru  MO Sokolov     Rok 2019
Hospodařící org.  Sokolov      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 3,20   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 191 310,0 78,9256 81,2369 0,2908 1,62
2. Lín 4 3,1 1,6529 0,8124 0,0029 0,78
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 1 0,2 0,4132 0,0524 0,0002 0,20
5. Okoun 6 1,5 2,4793 0,3931 0,0014 0,25
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 33 66,3 13,6364 17,3742 0,0622 2,01
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 7 0,5 2,8926 0,1310 0,0005 0,07
Celkem 242 381,6     1 066  
ks / ha 75,63 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 119,25 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 23 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 204 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 57 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 066 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,23 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,19 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,87 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 333,13 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 15 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách
Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       472 807,12     472 807,12  
lín       8 4,69     8 4,69  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 0,4     1 0,4  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       24 39,39     24 39,39  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       1 3,5     1 3,5  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       3 0,31     3 0,31  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       2 0,4     2 0,4  
bílá ryba       0 0     2 0,4  
Celkem 0 0 0 511 855,81 0 0 511 855,81  

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       243 296,22     243 296,22  
lín       3 2     3 2  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 1,2     1 1,2  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       19 36,6     19 36,6  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       16 8,35     16 8,35  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       1 2,1     1 2,1  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       1 1     1 1  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       36 1,4     36 1,4  
bílá ryba       0 0     36 1,4  
Celkem 0 0 0 320 348,87 0 0 320 348,87  

.

.

.

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 172 300,2 1,75 53,42 93,23 0,12 0,21 0,65 1,13 24,57 42,89 77,48 79,17
2  Lín 4 1,4 0,35 1,24 0,43 0,00 0,00 0,02 0,01 0,57 0,20 1,80 0,37
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 30 66,7 2,22 9,32 20,71 0,02 0,05 0,11 0,25 4,29 9,53 13,51 17,59
10  Candát 1 1,5 1,50 0,31 0,47 0,00 0,00 0,00 0,01 0,14 0,21 0,45 0,40
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 1 8,0 8,00 0,31 2,48 0,00 0,01 0,00 0,03 0,14 1,14 0,45 2,11
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 14 1,4 0,10 4,35 0,43 0,01 0,00 0,05 0,01 2,00 0,20 6,31 0,37
26  Celkem uloveno 222 379,2 1,71 68,94 117,76 0,16 0,27 0,84 1,43 31,71 54,17 100,00 100,00
  Počet docházek 1 425     442,55   1,00   5,38   203,57      
  Počet zápisů RS 7     2,17   0,00   0,03   1,00      
  Počet rybářů 265     82,30   0,19   1,00   37,86      

.

.