Přihlášení do RIS

05 431 125 SUCHÝ


Revír místního významu

Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují. 

Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.


MO Toužim                                                                                 3,45 ha

Revír tvoří rybník v k. ú. Lachovice, Radaně, Brložec


2022