431 077    ÚSLAVA 5


 MO Nepomuk                                                                   18 km 8 ha


GPS Z: 49°31'51.974"N, 13°35'30.535"E, K: 49°29'3.301"N, 13°29'41.649"E

Přítok Mže – Berounky. Od jezu mlýna Železný Hamr v k. ú. Srby (ř. km 46,7), osada Vilémov až k hrázi Žinkovského rybníka (Labuť; ř. km 65,8) s výjimkou Klášterského rybníka (k. ú. Klášter u Nepomuka), který do revíru nepatří. Všechny přítoky revíru jsou chovné – lov ryb zakázán.


Úlovky 2017

431077 Úslava 5
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Nepomuk  
  Délka ( km ) 18,00 Plocha [ ha ]
Druh ryby ks kg
1. Kapr 300 643,6
2. Lín 45 20,3
3. Cejn 67 32,6
4. Jelec t. 30 20,3
5. Okoun 17 3,4
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 1 0,5
9. Štika 62 125,6
10. Candát 10 15,7
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 15 9,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 3 1,5
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 57 20,5
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 2 6,9
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 13 10,1
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 105 13,0
Celkem 727 923,0

Úlovky 2018

431077 Úslava 5
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Nepomuk      
  Délka ( km ) 18,00 Plocha [ ha ] 8,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 670 1 626,8 57,9585 83,8470 0,5189 2,43
2. Lín 36 19,1 3,1142 0,9844 0,0061 0,53
3. Cejn 60 22,4 5,1903 1,1545 0,0071 0,37
4. Jelec t. 11 5,9 0,9516 0,3041 0,0019 0,54
5. Okoun 98 14,6 8,4775 0,7525 0,0047 0,15
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 90 187,1 7,7855 9,6433 0,0597 2,08
10. Candát 13 26,0 1,1246 1,3401 0,0083 2,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 9 5,3 0,7785 0,2732 0,0017 0,59
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 3 3,7 0,2595 0,1907 0,0012 1,23
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 7 12,4 0,6055 0,6391 0,0040 1,77
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 4 4,5 0,3460 0,2319 0,0014 1,13
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 155 12,4 13,4083 0,6391 0,0040 0,08
Celkem 1 156 1 940,2     3 135  
ks / ha 144,50 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 242,53 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 46 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 393 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 170 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 135 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,98 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,94 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,94 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 391,88 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 15 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431077 Úslava 5
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Nepomuk      
  Délka ( km ) 18,00 Plocha [ ha ] 8,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 417 953,9 36,2924 69,6939 0,2979 2,29
2. Lín 31 13,7 2,6980 1,0009 0,0043 0,44
3. Cejn 120 58,3 10,4439 4,2595 0,0182 0,49
4. Jelec t. 21 11,6 1,8277 0,8475 0,0036 0,55
5. Okoun 76 19,5 6,6144 1,4247 0,0061 0,26
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 4 0,9 0,3481 0,0658 0,0003 0,23
9. Štika 108 210,0 9,3995 15,3430 0,0656 1,94
10. Candát 18 36,4 1,5666 2,6595 0,0114 2,02
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 6 4,7 0,5222 0,3434 0,0015 0,78
13. Pstruh o. 1 0,2 0,0870 0,0146 0,0001 0,20
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 10 30,6 0,8703 2,2357 0,0096 3,06
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 3 1,9 0,2611 0,1388 0,0006 0,63
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 0,5 0,0870 0,0365 0,0002 0,50
25. Ostatní 333 26,5 28,9817 1,9361 0,0083 0,08
Celkem 1 149 1 368,7     3 202  
ks / ha 143,63 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 171,09 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 58 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 422 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 165 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 202 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,59 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,72 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,24 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 400,25 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 43 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 793 1510,51
lín 63 25,33
cejn 111 41,47
tloust 36 21,56
okoun 105 20,21
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 109 200,26
candát 8 12,4
sumec 8 60,9
úhoř 22 19,3
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 1 0,5
lipan 0 0
siven 13 4,67
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 7 23,4
tolstolobik 1 4
karas 19 8,85
mník 0 0
jelec jesen 1 0,45
ostatní 308 74,54
bílá ryba 0 0
Celkem 1605 2028,35

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       499 974,5     499 974,5  
lín       29 17,92     29 17,92  
cejn       65 29,33     65 29,33  
tloust       10 8,45     10 8,45  
okoun       87 17,05     87 17,05  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       109 185,31     109 185,31  
candát       16 22,53     16 22,53  
sumec       1 8,5     1 8,5  
úhoř       7 3,75     7 3,75  
pstruh obecný       1 0,3     1 0,3  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       1 1,5     1 1,5  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       3 12,75     3 12,75  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       2 2,5     2 2,5  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       2 0,95     2 0,95  
ostatní       263 17,7     263 17,7  
bílá ryba       0 0     263 17,7  
Celkem 0 0 0 1095 1303,04 0 0 1095 1303,04  

.