431 081    ZUBŘINA 1 A


MO Domažlice                                                             16 km 5 ha


GPS Z: 49°32'12.733"N, 13°3'11.191"E, K: 49°25'56.64"N, 12°57'35.208"E

Přítok Radbuzy. Od jezu mlýna Pasecký pod Osvračínem (ř. km 2,5) až k mostu u čistírny odpadních vod podniku CHVAK Domažlice (ř. km 22,7). Součástí revíru jsou všechny přítoky s výjimkou potoka Starý (ř. km 17,8).


Úlovky 2017

431081 Zubřina 1 A  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Domažlice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 36 60,2
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 1 0,6
4. Jelec t. 21 13,6
5. Okoun 1 0,9
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 23 10,3
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 40 3,5
Celkem 122 89,1

Úlovky 2018

431081 Zubřina 1 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Domažlice      
  Délka ( km ) 16,00 Plocha [ ha ] 5,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 13 25,7 10,0775 44,5407 0,1066 1,98
2. Lín 6 2,4 4,6512 4,1594 0,0100 0,40
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 19 10,4 14,7287 18,0243 0,0432 0,55
5. Okoun 10 3,9 7,7519 6,7591 0,0162 0,39
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 2,6 1,5504 4,5061 0,0108 1,30
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,3 0,7752 0,5199 0,0012 0,30
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 7 3,4 5,4264 5,8925 0,0141 0,49
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 71 9,0 55,0388 15,5979 0,0373 0,13
Celkem 129 57,7     241  
ks / ha 25,80 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 11,54 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 11 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 40 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 13 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 241 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,03 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,23 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,44 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 48,20 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431081 Zubřina 1 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Domažlice      
  Délka ( km ) 16,00 Plocha [ ha ] 5,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 6 11,8 4,2857 25,5965 0,0518 1,97
2. Lín 6 8,0 4,2857 17,3536 0,0351 1,33
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 14 9,4 10,0000 20,3905 0,0412 0,67
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 3 5,1 2,1429 11,0629 0,0224 1,70
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 15 8,6 10,7143 18,6551 0,0377 0,57
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 96 3,2 68,5714 6,9414 0,0140 0,03
Celkem 140 46,1     228  
ks / ha 28,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 9,22 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 15 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 50 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 9 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 228 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,56 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,80 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,92 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 45,60 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 3 4,7
lín 3 1
cejn 0 0
tloust 5 4,08
okoun 8 2,65
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 2 3,7
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 14 8,21
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 56 4,35
bílá ryba 0 0
Celkem 91 28,69

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       10 16,27     10 16,27  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       5 4,1     5 4,1  
okoun       1 0,07     1 0,07  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       1 1,2     1 1,2  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       2 1,3     2 1,3  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       37 1,61     37 1,61  
bílá ryba       0 0     37 1,61  
Celkem 0 0 0 56 24,55 0 0 56 24,55  

.