Přihlášení do RIS

431 087    OHŘE 16 A


MO Sokolov                                                                               3,2 ha


Revír tvoří důlní propadliny, pískovny, nádrže a zatopené plochy:

        PR   01  Kukla                                        v k. ú.    Svatava                                             0,9 ha

        (GPS 50°11'52.783"N, 12°37'56.512"E)

        PR   02  Svatavák                                   v k. ú.    Svatava                                             0,7 ha

        (GPS 50°11'33.804"N, 12°37'56.783"E)

        PR   03  Štikárna                                    v k. ú.    Svatava                                             0,7 ha

        (GPS 50°12'2.5"N, 12°37'59.033"E)

        PR   05  Hladový                                   v k. ú.    Svatava                                             0,5 ha

        (GPS 50°11'47.122"N, 12°38'23.49"E)

Podrevír bude od 1. 1. 2018 vyjmut z revíru

        PR   06  Ranžírák u Citic                      v k. ú.    Citice                                                 0,4 ha

        (GPS 50°10'11.654"N, 12°37'4.376"E)

Na výše uvedené důlní propadliny je povolen vstup pouze na vlastní nebezpečí a jedině držitelům platné povolenky pro tento revír. Osobám mladším 18 let je vstup povolen jen v doprovodu osoby starší 18 let.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 45 84,3 1,87 16,67 31,22 0,06 0,10 0,23 0,43     17,24 71,74
2  Lín 4 2,2 0,55 1,48 0,81 0,00 0,00 0,02 0,01     1,53 1,87
3  Cejn 8 0,4 0,05 2,96 0,15 0,01 0,00 0,04 0,00     3,07 0,34
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
5  Okoun 4 2,3 0,58 1,48 0,85 0,00 0,00 0,02 0,01     1,53 1,96
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
9  Štika 11 15,5 1,41 4,07 5,74 0,01 0,02 0,06 0,08     4,21 13,19
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
12  Úhoř 5 4,2 0,84 1,85 1,56 0,01 0,01 0,03 0,02     1,92 3,57
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
17  Bolen 2 2,5 1,25 0,74 0,93 0,00 0,00 0,01 0,01     0,77 2,13
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
22  Karas 25 1,0 0,04 9,26 0,37 0,03 0,00 0,13 0,01     9,58 0,85
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
25  Ostatní 157 5,2 0,03 58,15 1,93 0,20 0,01 0,81 0,03     60,15 4,43
26  Celkem uloveno 261 117,5 0,45 96,67 43,52 0,32 0,15 1,34 0,60     100,00 100,00
  Počet docházek 805     298,15   1,00   4,13          
  Počet zápisů RS 0     0,00   0,00   0,00          
  Počet rybářů 195     72,22   0,24   1,00          

Úlovky 2017

431087 Ohře 16 A  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Sokolov  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 149 250,9
2. Lín 7 3,2
3. Cejn 10 2,8
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 4 1,1
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 17 37,6
10. Candát 3 7,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 2 1,2
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 5 0,1
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 361 11,4
Celkem 558 315,3

Úlovky 2018

431087 Ohře 16 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Sokolov      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 2,70   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 207 383,6 34,2149 88,4075 0,2784 1,85
2. Lín 4 2,7 0,6612 0,6223 0,0020 0,68
3. Cejn 10 2,4 1,6529 0,5531 0,0017 0,24
4. Jelec t. 1 1,5 0,1653 0,3457 0,0011 1,50
5. Okoun 2 1,1 0,3306 0,2535 0,0008 0,55
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 19 26,9 3,1405 6,1996 0,0195 1,42
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,3 0,1653 0,0691 0,0002 0,30
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 55 5,0 9,0909 1,1523 0,0036 0,09
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 306 10,4 50,5785 2,3969 0,0075 0,03
Celkem 605 433,9     1 378  
ks / ha 224,07 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 160,70 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 16 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 260 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 70 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 378 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,30 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,33 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,67 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 510,37 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 9 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431087 Ohře 16 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Sokolov      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 2,70   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 79 156,0 28,4173 73,1364 0,1875 1,97
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 1 0,2 0,3597 0,0938 0,0002 0,20
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 1 1,0 0,3597 0,4688 0,0012 1,00
9. Štika 25 40,2 8,9928 18,8467 0,0483 1,61
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 5 2,5 1,7986 1,1721 0,0030 0,50
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 167 13,4 60,0719 6,2822 0,0161 0,08
Celkem 278 213,3     832  
ks / ha 102,96 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 79,00 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 12 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 212 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 50 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 832 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,92 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,31 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,01 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 308,15 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 2 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

  ks kg
kapr 36 55,62
lín 1 0,7
cejn 14 2,65
tloust 1 0,4
okoun 11 5
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 8 11,3
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 2,8
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 198 4,9
bílá ryba 0 0
Celkem 270 83,37

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       25 43,5     25 43,5  
lín       4 2,7     4 2,7  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       13 23,14     13 23,14  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       2 1,14     2 1,14  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       1 1     1 1  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       84 2,9     84 2,9  
bílá ryba       0 0     84 2,9  
Celkem 0 0 0 129 74,38 0 0 129 74,38