431 087    OHŘE 16 A


MO Sokolov                                                                               3,2 ha


Revír tvoří důlní propadliny, pískovny, nádrže a zatopené plochy:

        PR   01  Kukla                                        v k. ú.    Svatava                                             0,9 ha

        (GPS 50°11'52.783"N, 12°37'56.512"E)

        PR   02  Svatavák                                   v k. ú.    Svatava                                             0,7 ha

        (GPS 50°11'33.804"N, 12°37'56.783"E)

        PR   03  Štikárna                                    v k. ú.    Svatava                                             0,7 ha

        (GPS 50°12'2.5"N, 12°37'59.033"E)

        PR   05  Hladový                                   v k. ú.    Svatava                                             0,5 ha

        (GPS 50°11'47.122"N, 12°38'23.49"E)

Podrevír bude od 1. 1. 2018 vyjmut z revíru

        PR   06  Ranžírák u Citic                      v k. ú.    Citice                                                 0,4 ha

        (GPS 50°10'11.654"N, 12°37'4.376"E)

Na výše uvedené důlní propadliny je povolen vstup pouze na vlastní nebezpečí a jedině držitelům platné povolenky pro tento revír. Osobám mladším 18 let je vstup povolen jen v doprovodu osoby starší 18 let.


Úlovky 2017

431087 Ohře 16 A  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Sokolov  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 149 250,9
2. Lín 7 3,2
3. Cejn 10 2,8
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 4 1,1
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 17 37,6
10. Candát 3 7,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 2 1,2
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 5 0,1
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 361 11,4
Celkem 558 315,3

Úlovky 2018

431087 Ohře 16 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Sokolov      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 2,70   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 207 383,6 34,2149 88,4075 0,2784 1,85
2. Lín 4 2,7 0,6612 0,6223 0,0020 0,68
3. Cejn 10 2,4 1,6529 0,5531 0,0017 0,24
4. Jelec t. 1 1,5 0,1653 0,3457 0,0011 1,50
5. Okoun 2 1,1 0,3306 0,2535 0,0008 0,55
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 19 26,9 3,1405 6,1996 0,0195 1,42
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,3 0,1653 0,0691 0,0002 0,30
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 55 5,0 9,0909 1,1523 0,0036 0,09
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 306 10,4 50,5785 2,3969 0,0075 0,03
Celkem 605 433,9     1 378  
ks / ha 224,07 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 160,70 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 16 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 260 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 70 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 378 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,30 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,33 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,67 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 510,37 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 9 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431087 Ohře 16 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Sokolov      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 2,70   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 79 156,0 28,4173 73,1364 0,1875 1,97
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 1 0,2 0,3597 0,0938 0,0002 0,20
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 1 1,0 0,3597 0,4688 0,0012 1,00
9. Štika 25 40,2 8,9928 18,8467 0,0483 1,61
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 5 2,5 1,7986 1,1721 0,0030 0,50
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 167 13,4 60,0719 6,2822 0,0161 0,08
Celkem 278 213,3     832  
ks / ha 102,96 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 79,00 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 12 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 212 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 50 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 832 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,92 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,31 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,01 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 308,15 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 2 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

  ks kg
kapr 36 55,62
lín 1 0,7
cejn 14 2,65
tloust 1 0,4
okoun 11 5
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 8 11,3
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 2,8
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 198 4,9
bílá ryba 0 0
Celkem 270 83,37

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       25 43,5     25 43,5  
lín       4 2,7     4 2,7  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       13 23,14     13 23,14  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       2 1,14     2 1,14  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       1 1     1 1  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       84 2,9     84 2,9  
bílá ryba       0 0     84 2,9  
Celkem 0 0 0 129 74,38 0 0 129 74,38  

.