433 055    ÚHLAVA 8


MO Nýrsko                                                                          8 km 5 ha

GPS Z: 49°18'45.901"N, 13°9'2.028"E, K: 49°15'39.928"N, 13°8'39.714"E


Přítok Radbuzy. Od velkého jezu pod Bystřicí nad Úhlavou (ř. km 85,6) až po hranici ochranného pásma vodní nádrže nad Nýrskem (100 m od hráze – ř. km 93,4). Část revíru protékající městem Nýrskem mezi mostem u pošty a podnikem Okula Nýrsko je chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Potok Hodousický (ř. km 87,8) a Dešenický (ř. km 91,4) jsou chovné – lov ryb zakázán. Náhon do líhně v Milencích od stavidel u soutoku Dešenického potoka s Úhlavou až po vyústění náhonu do Úhlavy je chovný – lov ryb zakázán. Lov ryb je zakázán z pravého břehu Úhlavy od stavidel u soutoku Dešenického potoka s Úhlavou až po vyústění náhonu z líhně do Úhlavy – vyznačeno tabulemi.


Úlovky 2017

433055 Úhlava 8  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Nýrsko  
  Délka ( km ) 8,00 Plocha [ ha ]
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 59 19,5
14. Pstruh d. 195 107,0
15. Lipan 1 0,6
16. Siven 3 0,8
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 258 127,9

Úlovky 2018

433055 Úhlava 8
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Nýrsko      
  Délka ( km ) 8,00 Plocha [ ha ] 5,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 2,5 0,4739 2,6824 0,0058 2,50
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 79 23,3 37,4408 25,0000 0,0537 0,29
14. Pstruh d. 57 44,0 27,0142 47,2103 0,1014 0,77
15. Lipan 1 0,5 0,4739 0,5365 0,0012 0,50
16. Siven 73 22,9 34,5972 24,5708 0,0528 0,31
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 211 93,2     434  
ks / ha 42,20 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 18,64 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 29 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 102 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 41 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 434 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,25 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,07 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,91 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 86,80 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 3 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433055 Úhlava 8
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Nýrsko      
  Délka ( km ) 8,00 Plocha [ ha ] 5,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 1,6 0,3003 1,2841 0,0033 1,60
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 78 25,3 23,4234 20,3050 0,0515 0,32
14. Pstruh d. 89 37,8 26,7267 30,3371 0,0770 0,42
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 165 59,9 49,5495 48,0738 0,1220 0,36
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 333 124,6     491  
ks / ha 66,60 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 24,92 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 25 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 102 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 54 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 491 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,81 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,26 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,22 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 98,20 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 13 25,54
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 2 0,2
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 105 32,48
pstruh duhový 48 20
lipan 0 0
siven 221 95,54
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 4,4
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 390 178,16

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       27 44,72     27 44,72  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       6 0,85     6 0,85  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       1 0,8     1 0,8  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       85 25,46     85 25,46  
pstruh duhový       37 12,08     37 12,08  
lipan       17 5,11     17 5,11  
siven       81 37,06     81 37,06  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 254 126,08 0 0 254 126,08  

.