Přihlášení do RIS

433 055    ÚHLAVA 8


MO Nýrsko                                                                          8 km 5 ha

GPS Z: 49°18'45.901"N, 13°9'2.028"E, K: 49°15'39.928"N, 13°8'39.714"E


Přítok Radbuzy. Od velkého jezu pod Bystřicí nad Úhlavou (ř. km 85,6) až po hranici ochranného pásma vodní nádrže nad Nýrskem (100 m od hráze – ř. km 93,4). Část revíru protékající městem Nýrskem mezi mostem u pošty a podnikem Okula Nýrsko je chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Potok Hodousický (ř. km 87,8) a Dešenický (ř. km 91,4) jsou chovné – lov ryb zakázán. Náhon do líhně v Milencích od stavidel u soutoku Dešenického potoka s Úhlavou až po vyústění náhonu do Úhlavy je chovný – lov ryb zakázán. Lov ryb je zakázán z pravého břehu Úhlavy od stavidel u soutoku Dešenického potoka s Úhlavou až po vyústění náhonu z líhně do Úhlavy – vyznačeno tabulemi.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 12 18,1 1,51 2,40 3,62 0,02 0,03 0,10 0,15 1,33 2,01 3,08 9,75
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 62 19,4 0,31 12,40 3,88 0,11 0,03 0,52 0,16 6,89 2,16 15,90 10,45
14  Pstruh duhový 263 121,0 0,46 52,60 24,20 0,46 0,21 2,19 1,01 29,22 13,44 67,44 65,15
15  Lipan 5 2,0 0,40 1,00 0,40 0,01 0,00 0,04 0,02 0,56 0,22 1,28 1,08
16  Siven 47 24,8 0,53 9,40 4,96 0,08 0,04 0,39 0,21 5,22 2,76 12,05 13,35
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 1 0,5 0,50 0,20 0,10 0,00 0,00 0,01 0,00 0,11 0,06 0,26 0,27
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26  Celkem uloveno 390 185,7 0,48 78,00 37,14 0,68 0,33 3,25 1,55 43,33 20,63 100,00 99,99
  Počet docházek 570     114,00   1,00   4,75   63,33      
  Počet zápisů RS 9     1,80   0,02   0,08   1,00      
  Počet rybářů 120     24,00   0,21   1,00   13,33      

Úlovky 2017

433055 Úhlava 8  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Nýrsko  
  Délka ( km ) 8,00 Plocha [ ha ]
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 59 19,5
14. Pstruh d. 195 107,0
15. Lipan 1 0,6
16. Siven 3 0,8
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 258 127,9

Úlovky 2018

433055 Úhlava 8
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Nýrsko      
  Délka ( km ) 8,00 Plocha [ ha ] 5,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 2,5 0,4739 2,6824 0,0058 2,50
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 79 23,3 37,4408 25,0000 0,0537 0,29
14. Pstruh d. 57 44,0 27,0142 47,2103 0,1014 0,77
15. Lipan 1 0,5 0,4739 0,5365 0,0012 0,50
16. Siven 73 22,9 34,5972 24,5708 0,0528 0,31
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 211 93,2     434  
ks / ha 42,20 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 18,64 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 29 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 102 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 41 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 434 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,25 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,07 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,91 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 86,80 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 3 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433055 Úhlava 8
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Nýrsko      
  Délka ( km ) 8,00 Plocha [ ha ] 5,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 1,6 0,3003 1,2841 0,0033 1,60
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 78 25,3 23,4234 20,3050 0,0515 0,32
14. Pstruh d. 89 37,8 26,7267 30,3371 0,0770 0,42
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 165 59,9 49,5495 48,0738 0,1220 0,36
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 333 124,6     491  
ks / ha 66,60 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 24,92 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 25 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 102 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 54 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 491 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,81 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,26 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,22 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 98,20 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 13 25,54
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 2 0,2
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 105 32,48
pstruh duhový 48 20
lipan 0 0
siven 221 95,54
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 4,4
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 390 178,16

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       27 44,72     27 44,72  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       6 0,85     6 0,85  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       1 0,8     1 0,8  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       85 25,46     85 25,46  
pstruh duhový       37 12,08     37 12,08  
lipan       17 5,11     17 5,11  
siven       81 37,06     81 37,06  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 254 126,08 0 0 254 126,08