Lovíme rychlenou štiku

Právě v těchto dnech řada našich organizací loví rychlenou štiku, která byla ještě se žloutkovým váčkem vysazena 11. dubna do připravených rybníků. Větší část požadavků na plůdek pokryla líheň MO Pardubice a zbytek dodaly naše líhně v MO Aš a Plasy. Její ideální velikost je v letošním roce v období od 15. do 21. 5. v rozmezí 6 – 7 cm (za cca 35 dnů od vysazení).

Dle potravní nabídky však může mít štika za takto krátké období velikost i 10 cm a do konce měsíce října dorůst do velikosti mírové ryby tj. 50 cm. Základním předpokladem pro úspěšný chov štik je v prvních týdnech jejich života dostatek planktonu a v období, kdy potrava mizí a začíná kanibalismus, musí mít dostatek krmných ryb v optimální velikosti. S rostoucí velikostí štik je pochopitelné, že klesá i jejich počet a ustálí se přesně na té hodnotě, která je v daném biotopu s ohledem na její teritoriální chování udržitelná. Slušný výsledek, který někteří chovatelé dosahují v rybnících se smíšenou obsádkou, je 750 ks Š1/ha, která má průměrnou velikost 40 cm.

V současné době se přisazováním rychlené štiky, nebo candáta do kaprových rybníků, eliminuje potravní tlak nežádoucích druhů ryb, jako je střevlička východní a karas stříbřitý. Dravé ryby dokáží zmíněné druhy ryb úspěšně tlumit, čímž zvýší přírůstek kapra a zhodnotí celkový výlovek. Násada štik do rybářských revírů je z velké části tvořena „jarní“ rychlenou štikou o velikosti 5 – 12 cm a dále štikou v množství několika stovek kg, která bude slovena na podzim s kaprem. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že s ohledem na již zmíněné teritoriální chování, se úlovky štik takřka nemění a je lhostejno, zda se vysadily v množství zarybňovacího plánu, či byl plán několikrát překročen.


Za ÚS technik P. Dimitrov