Přihlášení do RIS

Naše revíry byly zarybněny úhořem říčním

 V letošním roce jsme Vám již přinesli novinku o zarybnění úhořím monté o váze 34 kg v množství 102 000 ks. Nyní přišel na řadu rozkrmený úhoř, a to jak z dotací, tak i z vlastních prostředků. Dne 5. 6. 2019 byl do toku Úslavy, Úhlavy, Mže, Radbuzy a Berounky vysazen úhoř o váze 615 kg v množství 130 000 ks. Řeky a jejich části, kam může být násada vysazena, jsou určeny poskytovatelem dotace. Dne 20. 5. 2019 byl z vlastních prostředků do vybraných „stojatých“ revírů vysazen úhoř o váze 234 kg v množství 30 420 ks. Cena za 1 kg se v letošním roce pohybuje okolo 1800,- Kč. Násada úhoře pochází z recirkulačních chovů na oteplené vodě, kde se úhoř rozkrmuje a krmí granulemi. Pro tyto chovy je potřeba velké množství úhořího monté, které je loveno v ústí řek Francie, Anglie i jiných státech. Stojaté vody jsme vybrali z důvodu, že na tocích migrující úhoře trvale likviduje provoz MVE a návratnost v úlovcích je velmi malá. O rozvoz a vysazení se postaraly naše místní organizace společně s územním svazem. Jedná se o druh ryby, který díky člověku již nemá možnost přirozené migrace a o druh, který je díky cílenému lovu a konzumaci již od raných stádií, na pokraji vyhynutí. Prosíme rybáře o ohleduplný přístup při lovení a pouštění podměrečných úhořů, protože se může stát, že naši vnuci budou znát tuto tajemnou rybu již jen z obrázků.