Přihlášení do RIS

Nový předseda Západočeského územního svazu

Ing. Jan Štípek

Nar. 1951, absolvent Střední rybářské školy Vodňany a Vysoké školy zemědělské České Budějovice.

V ČRS působí od absolutoria vysoké školy v roce 1976, z toho 29 let ve funkci jednatele Západočeského územního svazu (dříve krajského výboru), 13 let jako jednatel ČRS.

ČRS zastupoval v různých vědecko- výzkumných, školských a profesních orgánech a institucích (bývalá Vědecká rada VÚRH Vodňany, Šlechtitelská rada Rybářského sdružení, Školská rada SRŠ Vodňany, Monitorovací výbor Operačního programu rybářství, redakční rada časopisu Rybářství a další).