Dotace z Karlovarského kraje míří do Ohře

Začátkem června byla podepsána smlouva mezi ÚS a KÚ Karlovarského kraje o dotaci na vysazení reofilních (původních) ryb do páteřní řeky Karlovarského kraje, řeky Ohře pro rok 2019 ve výši 150 000,- Kč.

Tato spolupráce pokračuje již od roku 2012, kdy byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi ÚS a  KÚ.

Za tuto dobu jsme do této řeky v rámci dotace vysadili tisíce ryb (ostroretky, podoustve, jelce jeseny i tlouště, okouny, lipany a mníky) v částce cca 2,1 milionu korun, kdy dotace KÚ  pokryla 1,05 milionu. Ukazuje se, že pravidelné doplňování stavu jednotlivých druhů ryb přináší požadovaný cíl našeho společného úsilí - zachování pestrosti rybí obsádky v řece Ohři i pro příští generace.