Rybáři Zpč. ÚS loni zvýšili přírůstky násad navzdory počasí

V loňském roce se podařilo rybářům v rámci Západočeského územního svazu ČRS vylovit přes 475 tun násadových ryb. Navzdory loňskému velmi teplému a suchému roku, který doprovázel i nedostatek vody v rybnících, se tak podařilo zvýšit průměrný hektarový výnos. Ten činil 667 kg, což bylo o 71 kg více než v roce 2017. Celkem bylo loni sloveno přes 459 hektarů rybníků.  MO ČRS v západních Čechách hospodaří na celkem 500 hektarech rybníků, ve kterých chová násady pro zarybňování západočeských revírů. Výsledky loňského roku zhodnotil 23. března hospodářský výbor ZČÚS ČRS.

Na celkovém výlovku se největší mírou podílel kapr, kterého se vylovilo přes 351 tun v kategorii K3, dále přes 10 tun lína a přes 8 tun amura, který byl vysazen pouze do uzavřených vodních ploch. Z dravých ryb bylo vyloveno 183 364 kusů  ročka  candáta v celkové hmotnosti 5862 kg  a téměř 40 tisíc kusů rychlené štičí násady. Loni bylo dále vyloveno 94 450 kusů jelce jesena, který není součástí zarybňovacích plánů, dále 62 000 kusů cejna velkého a 8 865 kg netříděné bílé ryby. Ze pstruhových potoků bylo vyloveno 44 792 ks pstruha obecného a ze pstruhových rybníků a sádek 65 193 ks pstruha obecného, 2 217 kg pstruha duhového a 280 kg sivena amerického. Nezanedbatelný byl také výlovek 34 885 ks lipana podhorního.

Pro potřeby dalšího chovu v letošní sezoně je v komorových rybnících k dispozici 406 528 ks plůdku kapra, 81 058 kg násady kapra, 60 166 kg kapra v kategorii K3 a 66 692 ks dvouletého lína, 9 241 ks dvouletého amura. Ve pstruhových líhních je k dispozici 950 000 ks plůdku pstruha obecného a několik desítek tisíc sivena amerického.

Pro jarní zarybnění pstruhových revírů je v sádkách připraveno 1500 kg pstruha duhového, 450 kg sivena a 4500 kg pstruha obecného, všechno v tržní velikosti. Pro zatraktivnění pstruhových revírů máme opět nasmlouvanou dodávku remontních pstruhů duhových o průměrné velikosti 0,5 kg.

 Blíží se zahájení lovu na pstruhových revírech a tak hospodářský odbor přeje všem členům do nové sezony Petrův zdar.

Plnění zarybňovacích plánů bude předmětem příštího komentáře, kdy budou také k dispozici sumarizace úlovků na jednotlivých revírech.

Petrův zdar.