Rybářský Zpravodaj Rady ČRS : první číslo je na světě

Vážení rybáři a příznivci Českého rybářského svazu,

dovolte nám představit první číslo rybářského Zpravodaje, vydávaného Radou ČRS. Zpravodaj bude vycházet v pravidelných intervalech (nejméně 3x za rok) a tvoří další krok k širší komunikaci mezi jednotlivými organizačními složkami ČRS i členskou základnou. Ačkoli je primárně určen funkcionářům místních organizací, věříme, že zajímavé informace v něm najdou všichni členové.

Obsah prvního čísla tvoří informace z jednotlivých odborů Rady ČRS, rozhovory s funkcionáři a přehled nejdůležitějších událostí uplynulého období. Do dalších čísel počítáme s rozšířením množství informací i z regionálních úrovní.

Zpravodaj bude distribuován výhradně elektronickou formou, v současné chvíli probíhá jeho zasílání na místní organizace a územní svazy. 

Aktuální číslo Zpravodaje najdete ke stažení zde.

S pozdravem Petrův zdar!

Tomáš Kočica

tiskový mluvčí ČRS