Ze zasedání Západočeského územního svazu (leden 2023)

Z VÚS.jpg

Dne 19. ledna 2023 se konalo první zasedání Západočeského územního svazu v letošním roce.

Po kontrole usnesení z minulého jednání, v jehož rámci byla podána informace o postupu likvidace MO ČRS Nejdek, okomentoval v dalším bodu zasedání hospodář územního svazu a vedoucí profesionální rybářské stráže Petr Dimitrov její činnost v roce 2022. Profesionální rybářská stráž měla v uplynulém roce 6 členů (byla posílena o jednoho člena) a její hlavní pracovní náplní byla kontrola lovících, kontrola rybářských revírů a jejich zarybnění, označení rybářských revírů, kontrola minimálních zůstatkových průtoků, školení rybářské stráže a společné kontroly rybářské stráže se státní i městkou policií. Celkem profesionální rybářská stráž vykázala 5 020 návštěv revírů, zkontrolovala 10 936 povolenek, udělila 759 napomenutí, zadržela 131 povolenek, 10 udic a 39 pytláků. Činnost každého člena profi RS je monitorována GPS přístrojem se čtečkou čárových kódů, který eviduje pohyb stráže v terénu a zaznamenává číslo každé kontrolované povolenky.

V následující části schůze informoval Ing. Hynek Dort o stavu členské základny a prodeji povolenek k rybolovu v roce 2022. Došlo k nárůstu členů ve všech kategoriích. Západočeský územní svaz ČRS evidoval ke konci roku 2022 celkem 32 484 členů, z toho 27 549 dospělých, 1 031 mládeže a 3 904 dětí do 15 let. U některých druhů vydaných povolenek došlo k nepatrnému poklesu, u jiných naopak k mírnému navýšení.

Předsedkyně ekonomické komise Martina Vlčková přednesla zprávu inventurní komise o provedené fyzické inventuře za rok 2022, kterou vzali členové výboru na vědomí.

Ing. Štípek zmínil nejdůležitější zprávy z jednání Rady ČRS, které se konalo dne 5. 1. 2023.

Ze zasedání Republikové rady (leden 2023) (rybsvaz.cz).

Jednatel Martin Bílý hovořil o hlavních záležitostech z porady jednatelů, která se konala dne 12. 1. 2023. I nadále probíhá příprava nového rybářského informačního systému, který by měl být zprovozněn na podzim letošního roku.

Marcela Šímová informovala, že 11. 2. 2023 se bude v hotelu York v Křimicích konat akce „Vyhlášení nejlepších mladých sportovců“. Vyhlašovat se  budou také nejaktivnější kroužky mládeže za rok 2022. Dne 25. 2. 2023 proběhne ve stejných prostorách seminář vedoucích rybářské mládeže.

 

Vážení funkcionáři místních organizací, rybářky a rybáři, doufáme, že jste šťastně vpluli do nového roku, přejeme Vám vše dobré!

Za Západočeský územní svaz
Marcela Šímová, DiS., referentka Zpč. ÚS

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2023.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více