Přihlášení do RIS

Změna mimořádné manipulace na rybářském revíru 431 043 Radbuza 1 B

 ÚN Litice

Zveřejňujeme informaci o změně mimořádné manipulace na rybářském revíru 431 043 Radbuza 1 B:

 Rozsah změny mimořádné manipulace (věcný a časový):

 V období od 11. 11. 2020 do 14. 12. 2020 udržování hladiny vody v nádrži na kótě 311,60 m n. m. s provozní tolerancí +/- 20 cm, pokud to hydrologické podmínky umožní, a pokud to bude nadále nutné pro realizaci stavby „Plzeň-Litice, rekonstrukce mostu PM 089 vč. doplnění chodníku v ulici K Valše“ (dále jen „stavba“).

V případě výskytu hydrologického sucha, kdy při odtoku z nádrže na úrovni minimálního zůstatkového průtoku MZP = 0,98 m3/s bude docházet k poklesu hladiny vody v nádrži, bude při dosažení kóty 311,40 m n. m. veškerá kompenzaceukončena a odtok přibližně vyrovnán s přítokem. V případě výskytu povodně bude hladina v provozní toleranci 311,60 m n. m. +/- 20 cm udržována postupným sklápěním klapek. Při úplném sklopení obou klapek nastává neovladatelný odtok a pokud za této situace hladina vody v nádrži dosáhne kóty 313,60 m n. m. (odpovídá průtoku cca Q100), bude dále manipulováno dle ustanovení kapitoly C. 2. 2, resp. C. 3 platného manipulačního řádu, pokud příslušný povodňový orgán nenařídí odlišné manipulace a využití prostoru nádrže. Případné opětovné snižování hladiny po odeznění povodně bude probíhat do hodnoty 15 cm/den s maximální přípustnou tolerancí + 5 cm/den.

Manipulace za účelem opětovného dosažení běžné provozní hladiny 313,60 m . n. m (+/- 20 cm) budou zahájeny nejpozději od 14. 12. 2020.

Plnění zásobního prostoru nádrže bude probíhat zadržováním části přítoku nad hodnotou MZP (0,98 m3/s), přičemž při nižším přítoku do nádrže bude celý tento průtok převáděn do koryta pod VD a plnění nádrže bude přerušeno až do okamžiku zlepšení hydrologické situace v povodí Radbuzy. Při těchto manipulacích nebudou zohledňovány krátkodobé výkyvy přítoku (přirozené či umělé), bude uvažováno s hodnotami denních průměrů.

Mimořádná manipulace bude ukončena při dosažení hladiny vody v nádrži na kótě 313,60 m n. m., nejdéle však do 15. 03. 2021.

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2023.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více