OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Změna mimořádné manipulace na rybářském revíru 431 043 Radbuza 1 B

 ÚN Litice

Zveřejňujeme informaci o změně mimořádné manipulace na rybářském revíru 431 043 Radbuza 1 B:

 Rozsah změny mimořádné manipulace (věcný a časový):

 V období od 11. 11. 2020 do 14. 12. 2020 udržování hladiny vody v nádrži na kótě 311,60 m n. m. s provozní tolerancí +/- 20 cm, pokud to hydrologické podmínky umožní, a pokud to bude nadále nutné pro realizaci stavby „Plzeň-Litice, rekonstrukce mostu PM 089 vč. doplnění chodníku v ulici K Valše“ (dále jen „stavba“).

V případě výskytu hydrologického sucha, kdy při odtoku z nádrže na úrovni minimálního zůstatkového průtoku MZP = 0,98 m3/s bude docházet k poklesu hladiny vody v nádrži, bude při dosažení kóty 311,40 m n. m. veškerá kompenzaceukončena a odtok přibližně vyrovnán s přítokem. V případě výskytu povodně bude hladina v provozní toleranci 311,60 m n. m. +/- 20 cm udržována postupným sklápěním klapek. Při úplném sklopení obou klapek nastává neovladatelný odtok a pokud za této situace hladina vody v nádrži dosáhne kóty 313,60 m n. m. (odpovídá průtoku cca Q100), bude dále manipulováno dle ustanovení kapitoly C. 2. 2, resp. C. 3 platného manipulačního řádu, pokud příslušný povodňový orgán nenařídí odlišné manipulace a využití prostoru nádrže. Případné opětovné snižování hladiny po odeznění povodně bude probíhat do hodnoty 15 cm/den s maximální přípustnou tolerancí + 5 cm/den.

Manipulace za účelem opětovného dosažení běžné provozní hladiny 313,60 m . n. m (+/- 20 cm) budou zahájeny nejpozději od 14. 12. 2020.

Plnění zásobního prostoru nádrže bude probíhat zadržováním části přítoku nad hodnotou MZP (0,98 m3/s), přičemž při nižším přítoku do nádrže bude celý tento průtok převáděn do koryta pod VD a plnění nádrže bude přerušeno až do okamžiku zlepšení hydrologické situace v povodí Radbuzy. Při těchto manipulacích nebudou zohledňovány krátkodobé výkyvy přítoku (přirozené či umělé), bude uvažováno s hodnotami denních průměrů.

Mimořádná manipulace bude ukončena při dosažení hladiny vody v nádrži na kótě 313,60 m n. m., nejdéle však do 15. 03. 2021.

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz, máte něco,o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Z VÚS.jpg

Ze zasedání výboru Západočeského územního svazu (červen 2021)

Červnové zasedání výboru Západočeského územního svazu ČRS se po sedmi měsících jednání prostřednictvím videokonferencí konalo, za dodržení aktuálních protiepidemických opatření, formou osobního setkání v sídle svazu.

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2021.

Více

Soupis revírů 2021-2022 Zpč. ÚS

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2021-2022

Více