Přihlášení do RIS

04 231 001 BONĚTICKÝ RYBNÍK


Klatovské rybářství, a. s.                                       32 ha

GPS 49°39'49.862"N, 12°49'13.608"E

Revír tvoří rybník v obci Bonětice. Lov v areálu společnosti LUKON Bonětice s. r. o. je možný pouze se souhlasem provozovatele tohoto areálu.

Informace uživatele rybářského revíru: k revíru je omezen příjezd, je nutné respektovat dopravní značení.

Zavážení návnad a nástrah je povoleno.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 4 649 9 878,9 2,12 145,28 308,72 0,45 0,97 3,24 6,88 16,09 34,18 76,35 92,38
2  Lín 98 62,5 0,64 3,06 1,95 0,01 0,01 0,07 0,04 0,34 0,22 1,61 0,58
3  Cejn 728 206,9 0,28 22,75 6,47 0,07 0,02 0,51 0,14 2,52 0,72 11,96 1,93
4  Tloušť 73 19,8 0,27 2,28 0,62 0,01 0,00 0,05 0,01 0,25 0,07 1,20 0,19
5  Okoun 7 2,5 0,36 0,22 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,11 0,02
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 12 24,0 2,00 0,38 0,75 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,08 0,20 0,22
10  Candát 98 188,4 1,92 3,06 5,89 0,01 0,02 0,07 0,13 0,34 0,65 1,61 1,76
11  Sumec 21 151,4 7,21 0,66 4,73 0,00 0,01 0,01 0,11 0,07 0,52 0,34 1,42
12  Úhoř 6 6,1 1,02 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,10 0,06
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 22 74,2 3,37 0,69 2,32 0,00 0,01 0,02 0,05 0,08 0,26 0,36 0,69
21  Tolstolobik 3 31,0 10,33 0,09 0,97 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,11 0,05 0,29
22  Karas 51 17,9 0,35 1,59 0,56 0,00 0,00 0,04 0,01 0,18 0,06 0,84 0,17
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 321 30,2 0,09 10,03 0,94 0,03 0,00 0,22 0,02 1,11 0,10 5,27 0,28
26  Celkem uloveno 6 089 10 693,8 1,76 190,28 334,18 0,60 1,05 4,24 7,45 21,07 37,00 100,00 100,00
  Počet docházek 10 221     319,41   1,00   7,12   35,37      
  Počet zápisů RS 289     9,03   0,03   0,20   1,00      
  Počet rybářů 1 436     44,88   0,14   1,00   4,97      

Úlovky 2017

04 231001 Bonětický rybník
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Klatovské rybářství, a.s.
Druh ryby ks kg
1. Kapr 4 574 7 950,6
2. Lín 49 25,3
3. Cejn 408 155,4
4. Jelec t. 2 2,0
5. Okoun 13 3,7
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 66 125,5
10. Candát 116 213,8
11. Sumec 2 12,4
12. Úhoř 17 16,7
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 1 2,5
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 9 32,9
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 1 2,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 65 8,5
Celkem 5 323 8 551,3

Úlovky 2018

04 231001 Bonětický rybník
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Klatovské rybářství, a.s.    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 32,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 3 074 5 269,1 84,4970 90,3419 0,6079 1,71
2. Lín 41 21,7 1,1270 0,3721 0,0025 0,53
3. Cejn 270 83,3 7,4217 1,4282 0,0096 0,31
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 2 0,8 0,0550 0,0137 0,0001 0,40
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 46 89,7 1,2644 1,5380 0,0103 1,95
10. Candát 105 238,8 2,8862 4,0944 0,0275 2,27
11. Sumec 3 46,5 0,0825 0,7973 0,0054 15,50
12. Úhoř 12 8,5 0,3299 0,1457 0,0010 0,71
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 6 14,8 0,1649 0,2538 0,0017 2,47
21. Tolstolobik 4 41,9 0,1100 0,7184 0,0048 10,48
22. Karas 9 8,4 0,2474 0,1440 0,0010 0,93
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 66 8,9 1,8142 0,1526 0,0010 0,13
Celkem 3 638 5 832,4     8 668  
ks / ha 113,69 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 182,26 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 75 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 368 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 691 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 8 668 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,34 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,66 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,26 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 270,88 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 118 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

04 231001 Bonětický rybník
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Klatovské rybářství, a.s.    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 32,00   Dne: 23.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 5 551 9 137,3 86,3163 91,9680 0,9213 1,65
2. Lín 85 41,1 1,3217 0,4137 0,0041 0,48
3. Cejn 401 97,2 6,2354 0,9783 0,0098 0,24
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,5 0,0155 0,0050 0,0001 0,50
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 9 15,3 0,1399 0,1540 0,0015 1,70
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 46 101,6 0,7153 1,0226 0,0102 2,21
10. Candát 159 326,4 2,4724 3,2853 0,0329 2,05
11. Sumec 4 19,3 0,0622 0,1943 0,0019 4,83
12. Úhoř 10 9,5 0,1555 0,0956 0,0010 0,95
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 27 1,1 0,4198 0,0111 0,0001 0,04
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 21 61,6 0,3265 0,6200 0,0062 2,93
21. Tolstolobik 5 111,0 0,0777 1,1172 0,0112 22,20
22. Karas 12 5,7 0,1866 0,0574 0,0006 0,48
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 0,9 0,0155 0,0091 0,0001 0,90
25. Ostatní 99 6,8 1,5394 0,0684 0,0007 0,07
Celkem 6 431 9 935,3     9 918  
ks / ha 200,97 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 310,48 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 76 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 649 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 1 036 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 9 918 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,01 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,90 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 6,03 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 309,94 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 116 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 3248 6606,04
lín 86 45,55
cejn 763 183,56
tloust 0 0
okoun 11 1,56
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 8 12,5
štika 25 52,03
candát 86 166,21
sumec 27 379,84
úhoř 9 10,37
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 16 61,96
tolstolobik 2 25,8
karas 12 5,75
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 133 7,75
bílá ryba 0 0
Celkem 4426 7558,92

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1691 3617,43     1691 3617,43  
lín       24 14,15     24 14,15  
cejn       649 179,65     649 179,65  
tloust       1 1     1 1  
okoun       9 0,4     9 0,4  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       52 107,3     52 107,3  
candát       95 197,7     95 197,7  
sumec       25 232,85     25 232,85  
úhoř       3 2,15     3 2,15  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       23 82,37     23 82,37  
tolstolobik       1 15     1 15  
karas       21 6,3     21 6,3  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       221 11     221 11  
bílá ryba       0 0     221 11  
Celkem 0 0 0 2815 4467,3 0 0 2815 4467,3