Přihlášení do RIS

04 231 003 RYBNÍK LABUŤ


Klatovské rybářství, a.  s.                                            62,5 ha

GPS 49°29'4.026"N, 13°29'41.378"E

Revír tvoří rybník v obci Žinkovy. Informace uživatele rybářského revíru: k revíru je omezen příjezd, je nutné respektovat dopravní značení a využívat odstavná parkoviště. Místa, kde je lov ryb zakázán, jsou označena tabulemi. Lov ryb z tělesa hráze, ostrova a silnice vedoucí přes rybník k zámku Žinkovy je zakázán.

Viz informační mapa 

Rybník Labuť - mapa.PNG


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 3 066 8 493,3 2,77 49,06 135,89 0,40 1,10 3,11 8,61 85,17 235,93 79,95 91,31
2  Lín 4 2,9 0,73 0,06 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,08 0,10 0,03
3  Cejn 92 66,7 0,73 1,47 1,07 0,01 0,01 0,09 0,07 2,56 1,85 2,40 0,72
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 34 4,5 0,13 0,54 0,07 0,00 0,00 0,03 0,00 0,94 0,13 0,89 0,05
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 322 576,9 1,79 5,15 9,23 0,04 0,07 0,33 0,59 8,94 16,03 8,40 6,20
10  Candát 6 11,7 1,95 0,10 0,19 0,00 0,00 0,01 0,01 0,17 0,33 0,16 0,13
11  Sumec 5 94,5 18,90 0,08 1,51 0,00 0,01 0,01 0,10 0,14 2,63 0,13 1,02
12  Úhoř 2 1,7 0,85 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,05 0,05 0,02
13  Pstruh obecný 3 1,0 0,33 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,03 0,08 0,01
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 15 36,2 2,41 0,24 0,58 0,00 0,00 0,02 0,04 0,42 1,01 0,39 0,39
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 286 12,5 0,04 4,58 0,20 0,04 0,00 0,29 0,01 7,94 0,35 7,46 0,13
26  Celkem uloveno 3 835 9 301,8 2,43 61,36 148,83 0,50 1,20 3,89 9,43 106,53 258,38 100,00 100,00
  Počet docházek 7 725     123,60   1,00   7,83   214,58      
  Počet zápisů RS 36     0,58   0,00   0,04   1,00      
  Počet rybářů 986     15,78   0,13   1,00   27,39      


Úlovky 2017

04 231003 rybník Labuť  
Uživatel revíru Klatovské rybářství, a.s.
Hospodařící org.  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 6 670 13 816,2
2. Lín 25 16,5
3. Cejn 248 51,8
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 9 1,8
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 182 480,4
10. Candát 156 341,8
11. Sumec 30 249,7
12. Úhoř 42 33,2
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 10 17,5
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 14 57,0
21. Tolstolobik 3 50,0
22. Karas 5 1,8
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 1 0,5
25. Ostatní 208 14,4
Celkem 7 603 15 132,6

Úlovky 2018

04 231003 rybník Labuť
Uživatel revíru Klatovské rybářství, a.s.     Rok 2018
Hospodařící org.      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 62,50   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 6 805 14 386,9 85,0625 88,9376 0,8181 2,11
2. Lín 16 9,1 0,2000 0,0563 0,0005 0,57
3. Cejn 467 136,1 5,8375 0,8413 0,0077 0,29
4. Jelec t. 1 1,4 0,0125 0,0087 0,0001 1,40
5. Okoun 1 0,4 0,0125 0,0025 0,0000 0,40
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 87 199,5 1,0875 1,2333 0,0113 2,29
10. Candát 236 628,4 2,9500 3,8847 0,0357 2,66
11. Sumec 33 350,1 0,4125 2,1643 0,0199 10,61
12. Úhoř 75 53,7 0,9375 0,3320 0,0031 0,72
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 1 1,0 0,0125 0,0062 0,0001 1,00
16. Siven 1 0,3 0,0125 0,0019 0,0000 0,30
17. Bolen 13 27,1 0,1625 0,1675 0,0015 2,08
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 77 367,7 0,9625 2,2731 0,0209 4,78
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 3 2,6 0,0375 0,0161 0,0001 0,87
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 2 1,5 0,0250 0,0093 0,0001 0,75
25. Ostatní 182 10,6 2,2750 0,0655 0,0006 0,06
Celkem 8 000 16 176,4     17 586  
ks / ha 128,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 258,82 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 105 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 2 100 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 1 266 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 17 586 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,37 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,81 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 7,70 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 281,38 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 97 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

2019

04 231003 rybník Labuť
Uživatel revíru Klatovské rybářství, a.s.     Rok 2019
Hospodařící org.      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 62,50   Dne: 23.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 11 198 20 018,0 87,7036 91,5376 0,9814 1,79
2. Lín 9 4,1 0,0705 0,0187 0,0002 0,46
3. Cejn 549 160,4 4,2998 0,7335 0,0079 0,29
4. Jelec t. 1 0,5 0,0078 0,0023 0,0000 0,50
5. Okoun 1 0,2 0,0078 0,0009 0,0000 0,20
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 195 418,5 1,5273 1,9137 0,0205 2,15
10. Candát 265 715,2 2,0755 3,2704 0,0351 2,70
11. Sumec 50 280,6 0,3916 1,2831 0,0138 5,61
12. Úhoř 59 41,9 0,4621 0,1916 0,0021 0,71
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 4 1,1 0,0313 0,0050 0,0001 0,28
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 7 10,7 0,0548 0,0489 0,0005 1,53
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 19 94,8 0,1488 0,4335 0,0046 4,99
21. Tolstolobik 5 86,5 0,0392 0,3955 0,0042 17,30
22. Karas 2 17,3 0,0157 0,0791 0,0008 8,65
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 404 18,8 3,1642 0,0860 0,0009 0,05
Celkem 12 768 21 868,6     20 397  
ks / ha 204,29 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 349,90 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 116 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 2 331 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 1 632 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 20 397 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,75 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 5,48 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 9,38 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 326,35 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 215 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 328 559,55
lín 1 1,1
cejn 184 84,21
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 1 2,45
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 3,04
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 515 650,35

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1897 5719,41     1897 5719,41  
lín       0 0     0 0  
cejn       5 3,9     5 3,9  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 0,01     1 0,01  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       33 106,83     33 106,83  
candát       0 0     0 0  
sumec       3 43     3 43  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       13 33,5     13 33,5  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       9 0,5     9 0,5  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       34 1,81     34 1,81  
bílá ryba       0 0     34 1,81  
Celkem 0 0 0 1995 5908,96 0 0 1995 5908,96