04 233 002 MŽE 8 A- JALOVÝ DVŮR (Branka)


Klatovské rybářství, a. s.                8 ha

GPS 49°49'34.207"N, 12°31'17.673"E

Revír tvoří rybník Jalový dvůr v k. ú. Branka.


Úlovky 2017

04 233002 Mže 8 A - Jalový dvůr
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Klatovské rybářství, a.s.
Druh ryby ks kg
1. Kapr 131 253,9
2. Lín 2 1,1
3. Cejn 3 1,4
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 16 18,8
10. Candát 1 0,5
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 1 0,3
14. Pstruh d. 312 377,6
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 466 653,6

Úlovky 2018

04 233002 Mže 8 A - Jalový dvůr
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Klatovské rybářství, a.s.    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 8,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 223 381,7 33,2340 73,7157 0,4599 1,71
2. Lín 5 2,4 0,7452 0,4635 0,0029 0,48
3. Cejn 48 13,4 7,1535 2,5879 0,0161 0,28
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 3 0,3 0,4471 0,0579 0,0004 0,10
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 11 16,4 1,6393 3,1672 0,0198 1,49
10. Candát 1 1,3 0,1490 0,2511 0,0016 1,30
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 243 63,4 36,2146 12,2441 0,0764 0,26
14. Pstruh d. 132 36,6 19,6721 7,0684 0,0441 0,28
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 3 1,3 0,4471 0,2511 0,0016 0,43
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 2 1,0 0,2981 0,1931 0,0012 0,50
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 671 517,8     830  
ks / ha 83,88 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 64,73 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 14 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 85 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 51 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 830 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,76 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 7,89 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 6,09 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 103,75 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 2 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Klatovské rybářství, a.s.    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 8,00   Dne: 23.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 141 237,9 24,7368 50,8008 0,2894 1,69
2. Lín 38 16,3 6,6667 3,4807 0,0198 0,43
3. Cejn 18 13,3 3,1579 2,8401 0,0162 0,74
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 15 29,7 2,6316 6,3421 0,0361 1,98
10. Candát 1 1,7 0,1754 0,3630 0,0021 1,70
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 236 99,1 41,4035 21,1616 0,1206 0,42
14. Pstruh d. 120 69,6 21,0526 14,8623 0,0847 0,58
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 1 0,7 0,1754 0,1495 0,0009 0,70
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 570 468,3     822  
ks / ha 71,25 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 58,54 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 14 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 171 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 105 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 822 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,81 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,33 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,74 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 102,75 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 7 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 122 223,21
lín 6 3,13
cejn 2 1,39
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 1 1,91
podoustev 0 0
štika 16 24,54
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 238 61,89
pstruh duhový 9 2,72
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 5 1,6
bílá ryba 0 0
Celkem 399 320,39

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       179 314,39     179 314,39  
lín       4 2,41     4 2,41  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       8 11,45     8 11,45  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       204 60,94     204 60,94  
pstruh duhový       9 2,8     9 2,8  
lipan       0 0     0 0  
siven       1 0,3     1 0,3  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       2 0,26     2 0,26  
bílá ryba       0 0     2 0,26  
Celkem 0 0 0 407 392,55 0 0 407 392,55