Přihlášení do RIS

04 431 132 Malesice


Zpč. ÚS                                         1,79 ha

Revír tvoří rybníky: 

PR 01 – Dravý 1 v k. ú. Malesice    0,49 ha 

(GPS 49°77'58.519"N, 13°30'78.014"E) 

PR 02 – Dravý 2 v k. ú. Malesice    1,3 ha 

(GPS 49°77'51.392"N, 13°30'45.103"E) 

Zákaz vjezdu motorových vozidel na hráze rybníků


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 703 1 425,2 2,03 392,74 796,20 0,29 0,58 1,72 3,49 117,17 237,53 58,05 85,51
2  Lín 90 34,8 0,39 50,28 19,44 0,04 0,01 0,22 0,09 15,00 5,80 7,43 2,09
3  Cejn 13 6,9 0,53 7,26 3,85 0,01 0,00 0,03 0,02 2,17 1,15 1,07 0,41
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 6 2,1 0,35 3,35 1,17 0,00 0,00 0,01 0,01 1,00 0,35 0,50 0,13
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 40 61,8 1,55 22,35 34,53 0,02 0,03 0,10 0,15 6,67 10,30 3,30 3,71
10  Candát 9 15,9 1,77 5,03 8,88 0,00 0,01 0,02 0,04 1,50 2,65 0,74 0,95
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 61 102,4 1,68 34,08 57,21 0,02 0,04 0,15 0,25 10,17 17,07 5,04 6,14
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 10 3,2 0,32 5,59 1,79 0,00 0,00 0,02 0,01 1,67 0,53 0,83 0,19
25  Ostatní 279 14,5 0,05 155,87 8,10 0,11 0,01 0,68 0,04 46,50 2,42 23,04 0,87
26  Celkem uloveno 1 211 1 666,7 1,38 676,54 931,12 0,49 0,68 2,97 4,09 201,83 277,78 100,00 100,00
  Počet docházek 2 448     1 367,60   1,00   6,00   408,00      
  Počet zápisů RS 6     3,35   0,00   0,01   1,00      
  Počet rybářů 408     227,93   0,17   1,00   68,00      

Úlovky 2021

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       834 1498,83     834 1498,83  
lín       30 14,95     30 14,95  
cejn       42 26,13     42 26,13  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 0,25     1 0,25  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       35 67,68     35 67,68  
candát       1 1,1     1 1,1  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       4 1,5     4 1,5  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       114 256,79     114 256,79  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       3 0,3     3 0,3  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       113 8,1     113 8,1  
bílá ryba       0 0     113 8,1  
Celkem 0 0 0 1177 1875,63 0 0 1177 1875,63  

Úlovky 2019

04 431132 Malesice
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  ú. s. Západočeský    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,79   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 233 556,2 93,2000 92,9013 0,5936 2,39
2. Lín 3 7,5 1,2000 1,2527 0,0080 2,50
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 14 35,0 5,6000 5,8460 0,0374 2,50
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 250 598,7     937  
ks / ha 139,66 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 334,47 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 26 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 251 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 90 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 937 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,73 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,00 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,39 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 523,46 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 43 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 598 1238,5
lín 60 28,29
cejn 29 21,5
tloust 0 0
okoun 2 0,9
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 46 80,17
candát 1 1,2
sumec 0 0
úhoř 3 1,4
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 2 0,8
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 60 135,58
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 32 2,45
bílá ryba 0 0
Celkem 833 1510,79