04 431 132 Malesice


Zpč. ÚS                                         1,79 ha

Revír tvoří rybníky: 

PR 01 – Dravý 1 v k. ú. Malesice    0,49 ha 

(GPS 49°77'58.519"N, 13°30'78.014"E) 

PR 02 – Dravý 2 v k. ú. Malesice    1,3 ha 

(GPS 49°77'51.392"N, 13°30'45.103"E) 

Zákaz vjezdu motorových vozidel na hráze rybníků


Úlovky 2019

04 431132 Malesice
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  ú. s. Západočeský    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,79   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 233 556,2 93,2000 92,9013 0,5936 2,39
2. Lín 3 7,5 1,2000 1,2527 0,0080 2,50
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 14 35,0 5,6000 5,8460 0,0374 2,50
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 250 598,7     937  
ks / ha 139,66 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 334,47 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 26 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 251 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 90 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 937 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,73 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,00 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,39 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 523,46 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 43 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 598 1238,5
lín 60 28,29
cejn 29 21,5
tloust 0 0
okoun 2 0,9
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 46 80,17
candát 1 1,2
sumec 0 0
úhoř 3 1,4
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 2 0,8
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 60 135,58
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 32 2,45
bílá ryba 0 0
Celkem 833 1510,79

Soupis revírů 2021-2022 Zpč. ÚS

SoupisyReviruZapadoceskyCRS_2021EN_1.jpg

SoupisyReviruZapadoceskyCRS_2021RU_1.jpg

SoupisyReviruZapadoceskyCRS_2021DE_1.jpg

Dodatek k soupisům revírů pro rok 2022

Ergänzung zur Fischereiordnung - Regionalverband Westböhmen des Tschechischen Anglerverbandes - 2022

Amendments to the Fishing Regulations of the Czech Anglers UnionWest-Bohemia Regional Board - 2022

Дополнение к рыболовному уставу Чешского союза рыболовов, Западно-чешское территориальное общество - 2022