04 431 132 Malesice


Zpč. ÚS                                         1,79 ha

Revír tvoří rybníky: 

PR 01 – Dravý 1 v k. ú. Malesice    0,49 ha 

(GPS 49°77'58.519"N, 13°30'78.014"E) 

PR 02 – Dravý 2 v k. ú. Malesice    1,3 ha 

(GPS 49°77'51.392"N, 13°30'45.103"E) 

Zákaz vjezdu motorových vozidel na hráze rybníků


Úlovky 2019

04 431132 Malesice
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  ú. s. Západočeský    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,79   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 233 556,2 93,2000 92,9013 0,5936 2,39
2. Lín 3 7,5 1,2000 1,2527 0,0080 2,50
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 14 35,0 5,6000 5,8460 0,0374 2,50
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 250 598,7     937  
ks / ha 139,66 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 334,47 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 26 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 251 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 90 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 937 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,73 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,00 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,39 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 523,46 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 43 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách
Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       834 1498,83     834 1498,83  
lín       30 14,95     30 14,95  
cejn       42 26,13     42 26,13  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 0,25     1 0,25  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       35 67,68     35 67,68  
candát       1 1,1     1 1,1  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       4 1,5     4 1,5  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       114 256,79     114 256,79  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       3 0,3     3 0,3  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       113 8,1     113 8,1  
bílá ryba       0 0     113 8,1  
Celkem 0 0 0 1177 1875,63 0 0 1177 1875,63