05 431 133 LESÍK


MO Božíčany                                       10 ha

                                                                                      
GPS 50°18'48.893"N, 12°42'5.070"E


Revír tvoří VD Lesík v k. ú. Lesík. Zákaz lovu ryb z hráze, pláží a v CHRO – označeno cedulemi.


Odkaz na soupis revírů na ČRS, z.s.


Úlovky 2019

05 431133 Lesík
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Božíčany      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 76 117,1 76,0000 75,9403 0,3042 1,54
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 17 36,2 17,0000 23,4760 0,0940 2,13
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 7 0,9 7,0000 0,5837 0,0023 0,13
Celkem 100 154,2     385  
ks / ha 10,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 15,42 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 15 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 92 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 24 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 385 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,18 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,09 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,68 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 38,50 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 604 979,99
lín 11 10,09
cejn 2 2,2
tloust 0 0
okoun 3 1,35
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 24 52,3
candát 0 0
sumec 1 3,4
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 1,38
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 4 1
ostatní 24 0,7
bílá ryba 0 0
Celkem 674 1052,41

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       485 784,29     485 784,29  
lín       8 4,29     8 4,29  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       2 2,33     2 2,33  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       24 37,99     24 37,99  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       1 1,7     1 1,7  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       46 3,9     46 3,9  
bílá ryba       0 0     46 3,9  
Celkem 0 0 0 566 834,5 0 0 566 834,5  

.

.

.

.

.