Přihlášení do RIS

100 let Střední rybářské školy 1920 - 2020

Srdečně Vás zveme na oslavu výročí školy 10. 10. 2020 od 9.00 hodin

Něco z historie

O založení odborné rybářské školy se významně zasloužil především Vácslav Josef Štěpán podporovaný dalšími osobnostmi (Josef Šusta, Ing. Václav Šusta, Dr. Theodor Mokrý aj.). Potřeba vzniku školy zaznívala již od roku 1898 hlavně prostřednictvím Jihočeského rybářského sdružení, poté Zemské jednoty rybářské. Významná byla nabídka pozemků a finančního zajištění pro vznik školy ze strany města Vodňan (starosta Ferdinand Mašek). Tyto snahy na krátký čas oddálila 1. světová válka.

Střední rybářská škola ve Vodňanech - přehled vývoje

 • založena roku 1920
 • první čtyři roky se učilo v budově radnice
 • od září 1924 se učí v nové budově
 • v roce 1921 bylo zahájeno budování rybníčků na Školním pokusnictví, které slouží praktické výuce žáků
 • výuka - škola byla až do roku 1953 dvouletá (mistrovská) a od roku 1947 čtyřletá
 • v roce 1953 byl vytvořen účelový rybářský podnik – Školní rybářství Protivín (1435 ha), kde probíhají žákovské praxe -škola hospodaří na vlastních rybářských revírech Blanice 3 a Zlatý potok.
 • v období mezi válkami byla škola úzce spjata s Výzkumnou stanicí a Ústřední jednotou rybářskou - škola měla až do roku 1992 působnost pro celou Československou federativní republiku
 • od roku 1996 je při rybářské škole založena Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie - studium je určené absolventům středních škol s maturitou a je tříleté

O rozvoj školy se zasloužili především její ředitelé:

 • V. J. Štěpán (1920 – 1934)
 • Dr.Ing. František Skořepa (pověřen zastupováním 1933/34)
 • Dr. Ing. Bořivoj Dvořák (1934 – 1959)
 • Ing. Václav Podubský (pověřen zastupováním 1959/60)
 • Prof. Ing. Jan Egert, CSc. (1960 – 1982)
 • Ing. Jindřich Čítek (1982 – 1990)
 • Ing. Miroslav Merten (1990 - 2010)
 • Ing Karel Dubský (2010 - současnost)

SRŠ Vodňany je jedinou školou jak v rámci České republiky tak i v mezinárodním měřítku vyučující studijní obor Rybářství.

Za dobu své existence školu ukončilo více než 2600 absolventů, mezi nimi bylo 31 dívek a 48 zahraničních studentů (bez studentů ze Slovenské republiky).

Chcete  si přečíst další aktualitu nebo jít na úvodní stránku?

Chcete nám zanechat vzkaz nebo máte něco o čem by měli vědět i ostatní? Napište nám.

Dodatek_Zpč.ÚS_2024.png

Dodatek 2024

Více

Akce_prvni_povolenka_zdarma_2020.png

První povolenka pro děti zdarma

Již od roku 2014 podporuje Západočeský územní svaz ČRS zájem dětí o rybaření poskytnutím první povolenky k lovu ryb zdarma. Tato akce pokračuje i v roce 2024.

Více

Rybářský řád 2023 - 2024 Zpč. ÚS.PNG

Rybářský řád a soupis rybářských revírů 2023-2024

Více