Přihlášení do RIS

120 let Místní organizace ČRS Nepomuk bylo především ve znamení dětí

MO ČRS Nepomuk uspořádala pro děti z dětských domovů Nepomuk a Oselce zábavně naučné dopoledne, která navazovalo na oslavy 120 let založení Místní organizace ČRS v Nepomuku.

Rybářský kroužek pod vedením Jana Hozmana připravil pro děti a jejich tety (vychovatelky) několik stanovišť, kde se děti po skupinkách střídaly. Děti z rybářského kroužku doprovázely děti z dětských domovů na všech stanovištích, kde jim vše vysvětlily a ukázaly.

4

Na prvním stanovišti byla ukázka závodního lovu ryb na plavanou, a zároveň si mohly děti zkusit chytit rybu v místním rybníce, což se několika z nich povedlo. U druhého stanoviště si děti prohlédly náčiní, které rybáři používají při výlovech, živé exponáty ryb, které můžou vidět v našich vodách a děti si mohly sáhnout i na živého sumce.

3 2

6

Byla zde i fotodokumentace od minulosti k budoucnosti a ukázka aktivit a akcí, které pořádá rybářský kroužek. Pro děti bylo připraveno i poznávání ryb a živočichů. Na dalším stanovišti si děti vyzkoušely rybolovnou techniku, kde házely na skishové terče. 

2

Poslední stanoviště byl simulátor zdolávání trofejního úlovku a střelnice na kormorány. Virtuální lov ryb i střelnici si tak mohly užít nejen děti, ale možnosti zdolat rybu a střelit si kormorána dostaly i paní vychovatelky. Děti byly z rybářského dopoledne nadšené a odnesly si na památku i drobné ceny.

1

Velké poděkování za uspořádání této akce patří jak všem dětem z kroužku, tak jejich vedoucím a rybářům z MO ČRS Nepomuk.

Za ČRS Petra Hnízdilová, Lukáš Mareš


 Akce byla částečně podpořena z dotací MŠMT.MŠMT.jpg


Převzato z rybsvaz.cz