231 000 ODRAVA 2


České rybářství, s.  r.  o.                                             4,6 km 58 ha

GPS Z: 50°2'40.096"N, 12°23'38.116"E, K: 50°1'32.009"N, 12°21'26.506"E

Přítok Ohře. Od Nového mostu u elektrárny v Podhradě na ř. km 13,9 až ke státní hranici na ř. km 18,5, včetně všech přítoků a zdrže na Odravě.


Úlovky 2017

231000 Odrava 2  
Uživatel revíru  České rybářství s.r.o.
Druh ryby ks kg
1. Kapr 20 34,9
2. Lín 1 1,0
3. Cejn 3 1,5
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 11 2,6
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 19 41,3
10. Candát 11 19,4
11. Sumec 1 4,8
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 27 7,7
14. Pstruh d. 8 2,7
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 2 3,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 1 2,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 125 4,1
Celkem 229 125,0

Úlovky 2018

231000 Odrava 2
Uživatel revíru  České rybářství s.r.o.     Rok 2018
Hospodařící org.      
  Délka ( km ) 4,60 Plocha [ ha ] 58,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 45 94,3 23,3161 50,1329 0,1261 2,10
2. Lín 1 0,5 0,5181 0,2658 0,0007 0,50
3. Cejn 1 1,3 0,5181 0,6911 0,0017 1,30
4. Jelec t. 2 1,5 1,0363 0,7974 0,0020 0,75
5. Okoun 5 1,0 2,5907 0,5316 0,0013 0,20
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 24 43,2 12,4352 22,9665 0,0578 1,80
10. Candát 7 10,6 3,6269 5,6353 0,0142 1,51
11. Sumec 1 5,1 0,5181 2,7113 0,0068 5,10
12. Úhoř 1 0,5 0,5181 0,2658 0,0007 0,50
13. Pstruh o. 47 15,9 24,3523 8,4530 0,0213 0,34
14. Pstruh d. 2 0,7 1,0363 0,3721 0,0009 0,35
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 3 1,3 1,5544 0,6911 0,0017 0,43
17. Bolen 3 5,0 1,5544 2,6582 0,0067 1,67
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 3,5 0,5181 1,8607 0,0047 3,50
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 50 3,7 25,9067 1,9670 0,0049 0,07
Celkem 193 188,1     748  
ks / ha 3,33 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 3,24 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 18 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 140 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 47 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 748 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,34 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,38 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,34 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 12,90 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 13 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

231000 Odrava 2
Uživatel revíru  České rybářství s.r.o.     Rok 2019
Hospodařící org.      
  Délka ( km ) 4,60 Plocha [ ha ] 58,00   Dne: 23.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 46 85,6 18,8525 38,6631 0,1120 1,86
2. Lín 1 1,1 0,4098 0,4968 0,0014 1,10
3. Cejn 37 11,0 15,1639 4,9684 0,0144 0,30
4. Jelec t. 1 1,2 0,4098 0,5420 0,0016 1,20
5. Okoun 3 0,7 1,2295 0,3162 0,0009 0,23
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 39 90,7 15,9836 40,9666 0,1187 2,33
10. Candát 4 6,8 1,6393 3,0714 0,0089 1,70
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,5 0,4098 0,2258 0,0007 0,50
13. Pstruh o. 48 15,4 19,6721 6,9557 0,0202 0,32
14. Pstruh d. 18 6,3 7,3770 2,8455 0,0082 0,35
15. Lipan 1 0,2 0,4098 0,0903 0,0003 0,20
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 45 1,9 18,4426 0,8582 0,0025 0,04
Celkem 244 221,4     764  
ks / ha 4,21 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 3,82 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 22 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 127 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 48 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 764 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,02 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,92 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,74 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 13,17 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 7 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 10 17,76
lín 1 1
cejn 0 0
tloust 4 3,5
okoun 2 0,45
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 23 44,54
candát 18 34,26
sumec 8 31,13
úhoř 1 0,9
pstruh obecný 15 4,36
pstruh duhový 10 6,81
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 5 1,7
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 3 0,9
bílá ryba 0 0
Celkem 100 147,31

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       72 148,9     72 148,9  
lín       1 0,75     1 0,75  
cejn       8 4,61     8 4,61  
tloust       1 0,3     1 0,3  
okoun       9 2,1     9 2,1  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       3 4,2     3 4,2  
štika       41 99,38     41 99,38  
candát       15 26,75     15 26,75  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       8 3,14     8 3,14  
pstruh duhový       19 9,25     19 9,25  
lipan       0 0     0 0  
siven       2 0,7     2 0,7  
bolen       2 5,13     2 5,13  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       1 1,94     1 1,94  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       2 0,3     2 0,3  
bílá ryba       0 0     2 0,3  
Celkem 0 0 0 184 307,45 0 0 184 307,45  

.