Přihlášení do RIS

233 005    TEPLÁ 3

České rybářství, s.  r.  o.                                                13,5 km 20 ha

GPS Z: 50°10'46.407"N, 12°50'30.456"E, K: 50°5'19.942"N, 12°50'27.468"E

Přítok Ohře. Od mostu u železniční zastávky v Cihelnách na ř. km 12,5 až k jezu v Bečově na ř. km 26.

Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 6 11,3 1,88 0,30 0,57 0,02 0,03 0,05 0,09 3,00 5,65 6,06 21,84
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 9 5,4 0,60 0,45 0,27 0,03 0,02 0,08 0,05 4,50 2,70 9,09 10,44
5  Okoun 1 0,7 0,70 0,05 0,04 0,00 0,00 0,01 0,01 0,50 0,35 1,01 1,35
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 1 1,2 1,20 0,05 0,06 0,00 0,00 0,01 0,01 0,50 0,60 1,01 2,32
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 4 1,9 0,48 0,20 0,10 0,01 0,01 0,03 0,02 2,00 0,95 4,04 3,67
14  Pstruh duhový 65 28,8 0,44 3,25 1,44 0,19 0,08 0,54 0,24 32,50 14,40 65,66 55,67
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 3 1,1 0,37 0,15 0,06 0,01 0,00 0,03 0,01 1,50 0,55 3,03 2,13
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 1 0,4 0,40 0,05 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,50 0,20 1,01 0,77
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 9 1,0 0,11 0,45 0,05 0,03 0,00 0,08 0,01 4,50 0,50 9,09 1,93
26  Celkem uloveno 99 51,7 0,52 4,95 2,59 0,28 0,15 0,83 0,43 49,50 25,85 100,00 99,94
  Počet docházek 348     17,40   1,00   2,90   174,00      
  Počet zápisů RS 2     0,10   0,01   0,02   1,00      
  Počet rybářů 120     6,00   0,34   1,00   60,00      

Úlovky 2017

233005 Teplá 3  
Uživatel revíru  České rybářství s.r.o.
Hospodařící org.  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 4 0,8
5. Okoun 25 4,2
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 8 9,7
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 94 38,2
14. Pstruh d. 497 246,7
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 40 16,1
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 2 2,0
25. Ostatní 39 3,3
Celkem 709 321,0

Úlovky 2018

233005 Teplá 3
Uživatel revíru  České rybářství s.r.o.     Rok 2018
Hospodařící org.    
  Délka ( km ) 13,50 Plocha [ ha ] 20,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 6 2,7 1,5666 1,3373 0,0040 0,45
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 3,1 0,5222 1,5354 0,0046 1,55
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 47 13,2 12,2715 6,5379 0,0194 0,28
14. Pstruh d. 328 182,9 85,6397 90,5894 0,2686 0,56
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 383 201,9     681  
ks / ha 19,15 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 10,10 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 42 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 185 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 89 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 681 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,68 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,07 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,09 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 34,05 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 11 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

233005 Teplá 3
Uživatel revíru  České rybářství s.r.o.     Rok 2019
Hospodařící org.      
  Délka ( km ) 13,50 Plocha [ ha ] 20,00   Dne: 23.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 10 5,9 1,8315 2,7531 0,0094 0,59
5. Okoun 6 0,3 1,0989 0,1400 0,0005 0,05
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 1,4 0,1832 0,6533 0,0022 1,40
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 182 47,5 33,3333 22,1652 0,0759 0,26
14. Pstruh d. 204 114,4 37,3626 53,3831 0,1827 0,56
15. Lipan 1 0,5 0,1832 0,2333 0,0008 0,50
16. Siven 142 44,3 26,0073 20,6720 0,0708 0,31
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 546 214,3     626  
ks / ha 27,30 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 10,72 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 37 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 165 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 80 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 626 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,79 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,31 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,30 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 31,30 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 3 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 15 6,9
okoun 2 0,57
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 3 2,56
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 2 0,36
pstruh obecný 261 77,96
pstruh duhový 74 32,73
lipan 1 0,39
siven 7 1,9
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 2 0,53
bílá ryba 0 0
Celkem 367 123,9

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       7 3,4     7 3,4  
okoun       1 0,2     1 0,2  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       42 12,75     42 12,75  
pstruh duhový       200 110,5     200 110,5  
lipan       0 0     0 0  
siven       2 0,74     2 0,74  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 252 127,59 0 0 252 127,59  

.