Přihlášení do RIS

Nezapomeňte, 30. dubna končí termín pro zaplacení členské známky

Nezapomeňte včas zaplatit členské příspěvky v místní organizaci ČRS, jejímž jste členem. Nezaplacením členského příspěvku do konce dubna příslušného roku podle § 3 odst. 7 a) Stanov ČRS zaniká členství v Českém rybářském svazu.

Členské známky

Kategorie Členská známka
Dospělí 500 Kč
Mládež 200 Kč
Děti do 15 let 100 Kč