Přihlášení do RIS

431 005    BRADLAVA 1


MO Plánice                                                               18 km 8,5 ha

GPS Z: 49°27'55.634"N, 13°29'3.054"E, K: 49°21'37.222"N, 13°28'52.436"E

Pokračování Žinkovky – Úslavy – Berounky. Od brlení u rybníka Čepinec v k. ú. Čepinec až k rybníku Hnačov. K revíru patří potok Lovčický (GPS Z: 49°27'51.261"N, 13°30'8.823"E, K: 49°25'33.835"N, 13°30'17.005"E) od mostu ve Vojovicích až k mostu u obce Blížanovy. Zmitkovský rybník v ř. km 71,6 v k. ú. Partoltice není součástí rybářského revíru. Součástí revíru jsou:

        PR   01  Kamenolomy                          v k. ú.    Pačejov                                          0,05 ha

        (GPS 49°23'46.545"N, 13°37'8.74"E)

        PR   02  požární nádrž                         v k. ú.    Horní Bíluky                                  0,05 ha

        (GPS 49°28'1.102"N, 13°25'27.687"E)

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 107 234,8 2,19 12,59 27,62 0,30 0,67 1,27 2,80     70,39 87,51
2  Lín 11 5,6 0,51 1,29 0,66 0,03 0,02 0,13 0,07     7,24 2,09
3  Cejn 1 0,4 0,40 0,12 0,05 0,00 0,00 0,01 0,00     0,66 0,15
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
9  Štika 3 8,5 2,83 0,35 1,00 0,01 0,02 0,04 0,10     1,97 3,17
10  Candát 10 11,0 1,10 1,18 1,29 0,03 0,03 0,12 0,13     6,58 4,10
11  Sumec 2 2,2 1,10 0,24 0,26 0,01 0,01 0,02 0,03     1,32 0,82
12  Úhoř 1 0,5 0,50 0,12 0,06 0,00 0,00 0,01 0,01     0,66 0,19
13  Pstruh obecný 7 3,1 0,44 0,82 0,36 0,02 0,01 0,08 0,04     4,61 1,16
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
22  Karas 6 2,0 0,33 0,71 0,24 0,02 0,01 0,07 0,02     3,95 0,75
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
25  Ostatní 4 0,3 0,08 0,47 0,04 0,01 0,00 0,05 0,00     2,63 0,11
26  Celkem uloveno 152 268,3 1,77 17,88 31,56 0,43 0,76 1,81 3,19     100,00 100,00
  Počet docházek 353     41,53   1,00   4,20          
  Počet zápisů RS 0     0,00   0,00   0,00          
  Počet rybářů 84     9,88   0,24   1,00          

Úlovky 2017

431005 Bradlava 1  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Plánice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 62 124,8
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 5 0,5
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 16 30,7
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 1 6,5
12. Úhoř 6 2,6
13. Pstruh o. 15 4,1
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 3 7,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 3 1,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 111 177,2

Úlovky 2018

431005 Bradlava 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Plánice      
  Délka ( km ) 18,00 Plocha [ ha ] 8,50   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 84 212,1 73,0435 89,4559 0,6060 2,53
2. Lín 2 1,9 1,7391 0,8013 0,0054 0,95
3. Cejn 4 1,5 3,4783 0,6326 0,0043 0,38
4. Jelec t. 1 1,0 0,8696 0,4218 0,0029 1,00
5. Okoun 3 0,5 2,6087 0,2109 0,0014 0,17
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 6 8,6 5,2174 3,6272 0,0246 1,43
10. Candát 2 2,9 1,7391 1,2231 0,0083 1,45
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 2 0,8 1,7391 0,3374 0,0023 0,40
13. Pstruh o. 9 2,8 7,8261 1,1809 0,0080 0,31
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 2 5,0 1,7391 2,1088 0,0143 2,50
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 115 237,1     350  
ks / ha 13,53 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 27,89 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 21 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 70 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 20 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 350 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,00 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,64 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,39 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 41,18 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431005 Bradlava 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Plánice      
  Délka ( km ) 18,00 Plocha [ ha ] 8,50   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 158 348,6 84,4920 91,5922 0,7085 2,21
2. Lín 5 2,2 2,6738 0,5780 0,0045 0,44
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 1 0,3 0,5348 0,0788 0,0006 0,30
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 14 23,5 7,4866 6,1745 0,0478 1,68
10. Candát 1 1,4 0,5348 0,3678 0,0028 1,40
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 4 1,0 2,1390 0,2627 0,0020 0,25
14. Pstruh d. 1 0,3 0,5348 0,0788 0,0006 0,30
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 3,0 0,5348 0,7882 0,0061 3,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 2 0,3 1,0695 0,0788 0,0006 0,15
Celkem 187 380,6     492  
ks / ha 22,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 44,78 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 21 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 97 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 53 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 492 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,07 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,93 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,92 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 57,88 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 124 278,78
lín 10 4,3
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 3 1,2
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 10 15,98
candát 3 3,4
sumec 0 0
úhoř 1 0,85
pstruh obecný 26 6,06
pstruh duhový 2 0,52
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 10 0,2
bílá ryba 0 0
Celkem 189 311,29

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       3 0,6     3 0,6  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       2 4,3     2 4,3  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       39 9,61     39 9,61  
pstruh duhový       14 4,4     14 4,4  
lipan       0 0     0 0  
siven       4 1,45     4 1,45  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 62 20,36 0 0 62 20,36  

.