431 005    BRADLAVA 1


MO Plánice                                                               18 km 8,5 ha

GPS Z: 49°27'55.634"N, 13°29'3.054"E, K: 49°21'37.222"N, 13°28'52.436"E

Pokračování Žinkovky – Úslavy – Berounky. Od brlení u rybníka Čepinec v k. ú. Čepinec až k rybníku Hnačov. K revíru patří potok Lovčický (GPS Z: 49°27'51.261"N, 13°30'8.823"E, K: 49°25'33.835"N, 13°30'17.005"E) od mostu ve Vojovicích až k mostu u obce Blížanovy. Zmitkovský rybník v ř. km 71,6 v k. ú. Partoltice není součástí rybářského revíru. Součástí revíru jsou:

        PR   01  Kamenolomy                          v k. ú.    Pačejov                                          0,05 ha

        (GPS 49°23'46.545"N, 13°37'8.74"E)

        PR   02  požární nádrž                         v k. ú.    Horní Bíluky                                  0,05 ha

        (GPS 49°28'1.102"N, 13°25'27.687"E)

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


Úlovky 2017

431005 Bradlava 1  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Plánice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 62 124,8
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 5 0,5
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 16 30,7
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 1 6,5
12. Úhoř 6 2,6
13. Pstruh o. 15 4,1
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 3 7,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 3 1,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 111 177,2

Úlovky 2018

431005 Bradlava 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Plánice      
  Délka ( km ) 18,00 Plocha [ ha ] 8,50   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 84 212,1 73,0435 89,4559 0,6060 2,53
2. Lín 2 1,9 1,7391 0,8013 0,0054 0,95
3. Cejn 4 1,5 3,4783 0,6326 0,0043 0,38
4. Jelec t. 1 1,0 0,8696 0,4218 0,0029 1,00
5. Okoun 3 0,5 2,6087 0,2109 0,0014 0,17
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 6 8,6 5,2174 3,6272 0,0246 1,43
10. Candát 2 2,9 1,7391 1,2231 0,0083 1,45
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 2 0,8 1,7391 0,3374 0,0023 0,40
13. Pstruh o. 9 2,8 7,8261 1,1809 0,0080 0,31
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 2 5,0 1,7391 2,1088 0,0143 2,50
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 115 237,1     350  
ks / ha 13,53 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 27,89 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 21 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 70 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 20 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 350 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,00 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,64 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,39 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 41,18 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431005 Bradlava 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Plánice      
  Délka ( km ) 18,00 Plocha [ ha ] 8,50   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 158 348,6 84,4920 91,5922 0,7085 2,21
2. Lín 5 2,2 2,6738 0,5780 0,0045 0,44
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 1 0,3 0,5348 0,0788 0,0006 0,30
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 14 23,5 7,4866 6,1745 0,0478 1,68
10. Candát 1 1,4 0,5348 0,3678 0,0028 1,40
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 4 1,0 2,1390 0,2627 0,0020 0,25
14. Pstruh d. 1 0,3 0,5348 0,0788 0,0006 0,30
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 3,0 0,5348 0,7882 0,0061 3,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 2 0,3 1,0695 0,0788 0,0006 0,15
Celkem 187 380,6     492  
ks / ha 22,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 44,78 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 21 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 97 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 53 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 492 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,07 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,93 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,92 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 57,88 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 124 278,78
lín 10 4,3
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 3 1,2
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 10 15,98
candát 3 3,4
sumec 0 0
úhoř 1 0,85
pstruh obecný 26 6,06
pstruh duhový 2 0,52
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 10 0,2
bílá ryba 0 0
Celkem 189 311,29

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       181 342,38     181 342,38  
lín       9 5,15     9 5,15  
cejn       3 1     3 1  
tloust       0 0     0 0  
okoun       2 0,7     2 0,7  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       19 31,99     19 31,99  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       1 0,5     1 0,5  
pstruh obecný       16 5,13     16 5,13  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       2 5,4     2 5,4  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       7 0,8     7 0,8  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       9 1,5     9 1,5  
bílá ryba       0 0     9 1,5  
Celkem 0 0 0 249 394,55 0 0 249 394,55  

.