Přihlášení do RIS

431 008    DALOVICKÝ POTOK 2


MO Ostrov                                                    4 km 54 ha

Přítok Ohře. Revír tvoří:

        retenční nádrž

        PR 01    Velký rybník                            v k. ú.    Hroznětín                                      50,0 ha

        (GPS 50°17'22.371"N, 12°52'21.69"E)

Lov z plavidel povolen. V oblasti trdlišť je lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

        PR 02    Pískovna                                  v k. ú.    Jakubov                                            2,0 ha

        (GPS 50°18'38.067"N, 13°1'24.436"E)

        PR 03    propadlina Ruprechtov        v k. ú.    Ruprechtov u Hroznětína            2,0 ha

        (GPS 50°17'27.943"N, 12°51'24.566"E)


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 2 873 6 438,7 2,24 53,20 119,24 0,30 0,68 2,95 6,62 8,47 18,99 77,40 86,13
2  Lín 75 43,3 0,58 1,39 0,80 0,01 0,00 0,08 0,04 0,22 0,13 2,02 0,58
3  Cejn 235 77,0 0,33 4,35 1,43 0,02 0,01 0,24 0,08 0,69 0,23 6,33 1,03
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 5 2,1 0,42 0,09 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,13 0,03
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 214 418,5 1,96 3,96 7,75 0,02 0,04 0,22 0,43 0,63 1,23 5,77 5,60
10  Candát 93 249,6 2,68 1,72 4,62 0,01 0,03 0,10 0,26 0,27 0,74 2,51 3,34
11  Sumec 24 157,4 6,56 0,44 2,91 0,00 0,02 0,02 0,16 0,07 0,46 0,65 2,11
12  Úhoř 47 43,7 0,93 0,87 0,81 0,00 0,00 0,05 0,04 0,14 0,13 1,27 0,58
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 4 24,6 6,15 0,07 0,46 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,07 0,11 0,33
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 9 9,0 1,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03 0,24 0,12
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 133 11,9 0,09 2,46 0,22 0,01 0,00 0,14 0,01 0,39 0,04 3,58 0,16
26  Celkem uloveno 3 712 7 475,7 2,01 68,74 138,44 0,39 0,79 3,82 7,68 10,95 22,05 100,00 100,00
  Počet docházek 9 447     174,94   1,00   9,71   27,87      
  Počet zápisů RS 339     6,28   0,04   0,35   1,00      
  Počet rybářů 973     18,02   0,10   1,00   2,87      

Úlovky 2017

431008 Dalovický potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Ostrov nad Ohří
Druh ryby ks kg
1. Kapr 2 412 4 768,0
2. Lín 86 46,0
3. Cejn 57 37,6
4. Jelec t. 2 2,0
5. Okoun 7 3,6
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 192 387,6
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 14 175,4
12. Úhoř 64 50,5
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 1 18,5
22. Karas 2 1,4
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 1 0,5
25. Ostatní 170 18,7
Celkem 3 008 5 509,8

Úlovky 2018

431008 Dalovický potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Ostrov nad Ohří    
  Délka ( km ) 4,00 Plocha [ ha ] 54,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 472 5 437,3 78,6260 86,1668 0,6191 2,20
2. Lín 49 31,8 1,5585 0,5039 0,0036 0,65
3. Cejn 127 87,1 4,0394 1,3803 0,0099 0,69
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 38 13,4 1,2087 0,2124 0,0015 0,35
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 8 21,0 0,2545 0,3328 0,0024 2,63
9. Štika 300 620,5 9,5420 9,8333 0,0706 2,07
10. Candát 4 11,5 0,1272 0,1822 0,0013 2,88
11. Sumec 7 41,6 0,2226 0,6593 0,0047 5,94
12. Úhoř 32 21,1 1,0178 0,3344 0,0024 0,66
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 1 0,6 0,0318 0,0095 0,0001 0,60
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 7,5 0,0318 0,1189 0,0009 7,50
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 6 4,4 0,1908 0,0697 0,0005 0,73
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 99 12,4 3,1489 0,1965 0,0014 0,13
Celkem 3 144 6 310,2     8 783  
ks / ha 58,22 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 116,86 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 55 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 764 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 396 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 8 783 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 11,50 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,12 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 8,26 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 162,65 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 274 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

431008 Dalovický potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Ostrov nad Ohří    
  Délka ( km ) 4,00 Plocha [ ha ] 54,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 3 443 7 071,2 78,1257 88,0609 0,6948 2,05
2. Lín 42 30,2 0,9530 0,3761 0,0030 0,72
3. Cejn 285 121,9 6,4670 1,5181 0,0120 0,43
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 29 16,5 0,6580 0,2055 0,0016 0,57
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 7 6,0 0,1588 0,0747 0,0006 0,86
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 314 611,8 7,1250 7,6190 0,0601 1,95
10. Candát 4 9,1 0,0908 0,1133 0,0009 2,28
11. Sumec 7 40,2 0,1588 0,5006 0,0040 5,74
12. Úhoř 76 59,3 1,7245 0,7385 0,0058 0,78
13. Pstruh o. 1 1,0 0,0227 0,0125 0,0001 1,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 5 17,3 0,1135 0,2154 0,0017 3,46
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 4 3,2 0,0908 0,0399 0,0003 0,80
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 0,9 0,0227 0,0112 0,0001 0,90
25. Ostatní 189 41,3 4,2886 0,5143 0,0041 0,22
Celkem 4 407 8 029,9     10 177  
ks / ha 81,61 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 148,70 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 72 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 896 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 480 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 10 177 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 11,36 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,92 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 8,96 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 188,46 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 311 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 2970 6009,03
lín 34 17,91
cejn 306 102,52
tloust 0 0
okoun 18 8,52
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 1 1,09
štika 189 395,49
candát 31 69,11
sumec 14 129,5
úhoř 91 77,55
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 5 29,1
tolstolobik 0 0
karas 2 1,3
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 186 11,4
bílá ryba 0 0
Celkem 3847 6852,52

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       2418 5454,28     2418 5454,28  
lín       40 31,93     40 31,93  
cejn       203 66,34     203 66,34  
tloust       0 0     0 0  
okoun       6 3,88     6 3,88  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       278 609,36     278 609,36  
candát       110 299,87     110 299,87  
sumec       23 176,7     23 176,7  
úhoř       83 69,42     83 69,42  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       4 18,5     4 18,5  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       1 0,87     1 0,87  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       159 7,1     159 7,1  
bílá ryba       0 0     159 7,1  
Celkem 0 0 0 3325 6738,25 0 0 3325 6738,25