431 008    DALOVICKÝ POTOK 2


MO Ostrov                                                    4 km 54 ha

Přítok Ohře. Revír tvoří:

        retenční nádrž

        PR 01    Velký rybník                            v k. ú.    Hroznětín                                      50,0 ha

        (GPS 50°17'22.371"N, 12°52'21.69"E)

Lov z plavidel povolen. V oblasti trdlišť je lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

        PR 02    Pískovna                                  v k. ú.    Jakubov                                            2,0 ha

        (GPS 50°18'38.067"N, 13°1'24.436"E)

        PR 03    propadlina Ruprechtov        v k. ú.    Ruprechtov u Hroznětína            2,0 ha

        (GPS 50°17'27.943"N, 12°51'24.566"E)


Úlovky 2017

431008 Dalovický potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Ostrov nad Ohří
Druh ryby ks kg
1. Kapr 2 412 4 768,0
2. Lín 86 46,0
3. Cejn 57 37,6
4. Jelec t. 2 2,0
5. Okoun 7 3,6
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 192 387,6
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 14 175,4
12. Úhoř 64 50,5
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 1 18,5
22. Karas 2 1,4
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 1 0,5
25. Ostatní 170 18,7
Celkem 3 008 5 509,8

Úlovky 2018

431008 Dalovický potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Ostrov nad Ohří    
  Délka ( km ) 4,00 Plocha [ ha ] 54,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 472 5 437,3 78,6260 86,1668 0,6191 2,20
2. Lín 49 31,8 1,5585 0,5039 0,0036 0,65
3. Cejn 127 87,1 4,0394 1,3803 0,0099 0,69
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 38 13,4 1,2087 0,2124 0,0015 0,35
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 8 21,0 0,2545 0,3328 0,0024 2,63
9. Štika 300 620,5 9,5420 9,8333 0,0706 2,07
10. Candát 4 11,5 0,1272 0,1822 0,0013 2,88
11. Sumec 7 41,6 0,2226 0,6593 0,0047 5,94
12. Úhoř 32 21,1 1,0178 0,3344 0,0024 0,66
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 1 0,6 0,0318 0,0095 0,0001 0,60
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 7,5 0,0318 0,1189 0,0009 7,50
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 6 4,4 0,1908 0,0697 0,0005 0,73
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 99 12,4 3,1489 0,1965 0,0014 0,13
Celkem 3 144 6 310,2     8 783  
ks / ha 58,22 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 116,86 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 55 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 764 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 396 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 8 783 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 11,50 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,12 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 8,26 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 162,65 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 274 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

431008 Dalovický potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Ostrov nad Ohří    
  Délka ( km ) 4,00 Plocha [ ha ] 54,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 3 443 7 071,2 78,1257 88,0609 0,6948 2,05
2. Lín 42 30,2 0,9530 0,3761 0,0030 0,72
3. Cejn 285 121,9 6,4670 1,5181 0,0120 0,43
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 29 16,5 0,6580 0,2055 0,0016 0,57
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 7 6,0 0,1588 0,0747 0,0006 0,86
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 314 611,8 7,1250 7,6190 0,0601 1,95
10. Candát 4 9,1 0,0908 0,1133 0,0009 2,28
11. Sumec 7 40,2 0,1588 0,5006 0,0040 5,74
12. Úhoř 76 59,3 1,7245 0,7385 0,0058 0,78
13. Pstruh o. 1 1,0 0,0227 0,0125 0,0001 1,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 5 17,3 0,1135 0,2154 0,0017 3,46
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 4 3,2 0,0908 0,0399 0,0003 0,80
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 0,9 0,0227 0,0112 0,0001 0,90
25. Ostatní 189 41,3 4,2886 0,5143 0,0041 0,22
Celkem 4 407 8 029,9     10 177  
ks / ha 81,61 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 148,70 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 72 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 896 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 480 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 10 177 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 11,36 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,92 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 8,96 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 188,46 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 311 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 2970 6009,03
lín 34 17,91
cejn 306 102,52
tloust 0 0
okoun 18 8,52
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 1 1,09
štika 189 395,49
candát 31 69,11
sumec 14 129,5
úhoř 91 77,55
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 5 29,1
tolstolobik 0 0
karas 2 1,3
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 186 11,4
bílá ryba 0 0
Celkem 3847 6852,52

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       2418 5454,28     2418 5454,28  
lín       40 31,93     40 31,93  
cejn       203 66,34     203 66,34  
tloust       0 0     0 0  
okoun       6 3,88     6 3,88  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       278 609,36     278 609,36  
candát       110 299,87     110 299,87  
sumec       23 176,7     23 176,7  
úhoř       83 69,42     83 69,42  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       4 18,5     4 18,5  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       1 0,87     1 0,87  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       159 7,1     159 7,1  
bílá ryba       0 0     159 7,1  
Celkem 0 0 0 3325 6738,25 0 0 3325 6738,25  

.