431 010    HOLOUBKOVSKÝ POTOK 2


MO Holoubkov                                 4 km 1,5 ha

GPS Z: 49°46'0.857"N, 13°41'15.409"E, K: 49°47'5.378"N, 13°43'36.274"E

Přítok Berounky. Holoubkovský potok od vtoku do Lomackého (Hamerského) rybníka (ř. km 8,9) až k pramenům. Od Podmýtského rybníka (ř. km 13,5) až k pramenům je potok chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán. Rybníky Lomacký (Hamerský), Podmýtský, Štěpánský a Hluboký do revíru nepatří. Holoubkovský rybník není součástí revíru.


Úlovky 2017

431010 Holoubkovský potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Holoubkov  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 6 14,0
2. Lín 5 1,6
3. Cejn 2 1,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 79 16,4
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 1 1,7
10. Candát 1 0,9
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 36 12,6
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 13 4,3
Celkem 143 52,5

Úlovky 2018

431010 Holoubkovský potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Holoubkov      
  Délka ( km ) 4,00 Plocha [ ha ] 1,50   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 4,2 10,0000 48,2759 0,0462 2,10
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 15 2,5 75,0000 28,7356 0,0275 0,17
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 1,2 5,0000 13,7931 0,0132 1,20
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 2 0,8 10,0000 9,1954 0,0088 0,40
Celkem 20 8,7     91  
ks / ha 13,33 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 5,80 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 9 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 25 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 4 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 91 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,64 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,80 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,35 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 60,67 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431010 Holoubkovský potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Holoubkov      
  Délka ( km ) 4,00 Plocha [ ha ] 1,50   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 19 51,7 23,1707 58,6833 0,9755 2,72
2. Lín 2 1,8 2,4390 2,0431 0,0340 0,90
3. Cejn 53 27,5 64,6341 31,2145 0,5189 0,52
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 5 7,0 6,0976 7,9455 0,1321 1,40
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 3 0,1 3,6585 0,1135 0,0019 0,03
Celkem 82 88,1     53  

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 1 4
lín 0 0
cejn 10 4,2
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 20 1
bílá ryba 0 0
Celkem 31 9,2

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       5 7,02     5 7,02  
lín       0 0     0 0  
cejn       3 2,89     3 2,89  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       1 1,5     1 1,5  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 9 11,41 0 0 9 11,41  

.