431 011    CHODOVSKÝ POTOK 1


MO Božičany                                        11 km 34,4 ha

GPS Z: 50°14'19.541"N, 12°47'3.975"E, K: 50°16'18.308"N, 12°37'21.947"E

Přítok Ohře. Od soutoku s Vlčím (Jimlíkovským) potokem (ř. km 6,0) u obce Mírová až k pramenům, s výjimkou lokalit náležejících do revíru Chodovský potok 2. Na části revíru Novorolské koupaliště (rybník) je v termínu od 1. 6. do 30. 9. zákaz lovu ryb z písčité pláže před areálem TJ v době od 8.00 do 21.00 hodin. Celoročně je lov ryb zakázán z hráze rybníka podél silnice Nová Role – Chodov. Označeno tabulemi.

K revíru patří nádrže a zatopené propadliny:

        PR   01  Novorolské koupaliště         v k. ú.    Nová Role                                      22,0 ha

        (GPS 50°15'47.213"N, 12°47'5.615"E)

        PR   02  Vojkova                                    v k. ú.    Nová Role                                        6,4 ha

        (GPS 50°15'31.67"N, 12°46'46.119"E)

Zřízeno místo pro handicapované rybáře (GPS 50°15'32.285"N, 12°46'48.479"E)

UPOZORNĚNÍ: Na podrevíru platí zákaz táboření (stany) a rozdělávání ohňů! Po ukončení denní doby lovu musí lovící místo řádně uklidit a opustit.

        PR   03  Školka                                       v k. ú.    Božičany                                          0,4 ha

        (GPS 50°15'25.791"N, 12°46'25.28"E)

        PR   04  Mírová                                     v k. ú.    Mírová                                              0,3 ha

        (GPS 50°14'27.024"N, 12°46'27.703"E)

        PR   05  Dubina 1                                 v k. ú.    Nová Role                                        0,8 ha

        (GPS 50°15'0.687"N, 12°47'45.953"E)

        PR   06  Dubina 2                                 v k. ú.    Nová Role                                        0,9 ha

        (GPS 50°14'50.571"N, 12°47'31.207"E)

        PR   07  Kozlovka                                  v k. ú.    Jimlíkov                                            0,6 ha

        (GPS 50°15'25.928"N, 12°47'19.533"E)

        PR   08  Pískovna 1                              v k. ú.    Nová Role                                        0,8 ha

        (GPS 50°16'22.751"N, 12°47'54.972"E)

        PR   09  Pískovna 2                              v k. ú.    Nová Role                                        0,3 ha

        (GPS 50°16'21.488"N, 12°48'4.794"E)

        PR   10  Mezirolská                              v k. ú.    Nová Role                                        0,4 ha

        (GPS 50°16'1.384"N, 12°48'36.764"E)

        PR   11  Cihelna                                     v k. ú.    Mírová                                              0,6 ha

        (GPS 50°14'29.92"N, 12°46'35.18"E)

Potoky Chodovský s přítoky a Vlčí (Jimlíkovský) s přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


Úlovky 2017

431011 Chodovský potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Božíčany  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 3 778 6 177,5
2. Lín 53 50,4
3. Cejn 1 501 465,7
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 18 11,1
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 74 163,0
10. Candát 28 56,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 78 56,5
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 5 6,7
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 11 38,3
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 10 8,4
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 357 86,3
Celkem 5 913 7 119,9

Úlovky 2018

431011 Chodovský potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Božíčany      
  Délka ( km ) 11,00 Plocha [ ha ] 34,30   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 4 390 7 264,4 78,3509 89,5712 0,6482 1,65
2. Lín 55 39,0 0,9816 0,4809 0,0035 0,71
3. Cejn 680 222,9 12,1364 2,7484 0,0199 0,33
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 23 6,7 0,4105 0,0826 0,0006 0,29
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 103 214,8 1,8383 2,6485 0,0192 2,09
10. Candát 64 132,5 1,1422 1,6337 0,0118 2,07
11. Sumec 1 6,5 0,0178 0,0801 0,0006 6,50
12. Úhoř 60 46,2 1,0709 0,5697 0,0041 0,77
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 5 14,6 0,0892 0,1800 0,0013 2,92
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 23 69,1 0,4105 0,8520 0,0062 3,00
21. Tolstolobik 3 53,0 0,0535 0,6535 0,0047 17,67
22. Karas 26 14,5 0,4640 0,1788 0,0013 0,56
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 170 26,0 3,0341 0,3206 0,0023 0,15
Celkem 5 603 8 110,2     11 207  
ks / ha 163,35 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 236,45 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 49 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 229 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 631 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 11 207 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,12 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,56 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 6,60 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 326,73 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 78 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431011 Chodovský potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Božíčany      
  Délka ( km ) 11,00 Plocha [ ha ] 34,30   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 3 190 5 671,7 69,0028 85,1121 0,5603 1,78
2. Lín 98 53,1 2,1198 0,7968 0,0052 0,54
3. Cejn 917 297,4 19,8356 4,4629 0,0294 0,32
4. Jelec t. 1 1,4 0,0216 0,0210 0,0001 1,40
5. Okoun 27 6,2 0,5840 0,0930 0,0006 0,23
6. Parma 1 2,2 0,0216 0,0330 0,0002 2,20
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 106 234,9 2,2929 3,5250 0,0232 2,22
10. Candát 95 174,9 2,0549 2,6246 0,0173 1,84
11. Sumec 2 30,0 0,0433 0,4502 0,0030 15,00
12. Úhoř 52 39,0 1,1248 0,5853 0,0039 0,75
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 2 0,7 0,0433 0,0105 0,0001 0,35
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 5 16,8 0,1082 0,2521 0,0017 3,36
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 44 119,1 0,9518 1,7873 0,0118 2,71
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 11 6,0 0,2379 0,0900 0,0006 0,55
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 72 10,4 1,5574 0,1561 0,0010 0,14
Celkem 4 623 6 663,8     10 122  
ks / ha 134,78 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 194,28 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 54 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 112 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 569 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 10 122 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,10 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,16 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,99 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 295,10 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 33 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 2910 4882,41
lín 34 14,28
cejn 623 215,3
tloust 0 0
okoun 27 6,8
parma 0 0
ostroretka 7 1,7
podoustev 0 0
štika 89 158,17
candát 65 126,19
sumec 1 2,8
úhoř 103 69,47
pstruh obecný 9 4,3
pstruh duhový 18 7,82
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 2 3,69
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 38 110,8
tolstolobik 0 0
karas 4 2,6
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 310 36,15
bílá ryba 0 0
Celkem 4240 5642,48

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       2533 4153,61     2533 4153,61  
lín       29 16,39     29 16,39  
cejn       389 161,73     389 161,73  
tloust       0 0     0 0  
okoun       19 4,55     19 4,55  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       2 3,8     2 3,8  
štika       83 157,96     83 157,96  
candát       62 115,52     62 115,52  
sumec       1 2     1 2  
úhoř       23 15,78     23 15,78  
pstruh obecný       2 1,2     2 1,2  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       1 0,15     1 0,15  
bolen       4 7,06     4 7,06  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       38 96,24     38 96,24  
tolstolobik       2 20,5     2 20,5  
karas       33 11,74     33 11,74  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       2 0,7     2 0,7  
ostatní       114 9,6     114 9,6  
bílá ryba       0 0     114 9,6  
Celkem 0 0 0 3337 4778,53 0 0 3337 4778,53  

.