Přihlášení do RIS

431 011    CHODOVSKÝ POTOK 1


MO Božičany                                        11 km 34,4 ha

GPS Z: 50°14'19.541"N, 12°47'3.975"E, K: 50°16'18.308"N, 12°37'21.947"E

Přítok Ohře. Od soutoku s Vlčím (Jimlíkovským) potokem (ř. km 6,0) u obce Mírová až k pramenům, s výjimkou lokalit náležejících do revíru Chodovský potok 2. Na části revíru Novorolské koupaliště (rybník) je v termínu od 1. 6. do 30. 9. zákaz lovu ryb z písčité pláže před areálem TJ v době od 8.00 do 21.00 hodin. Celoročně je lov ryb zakázán z hráze rybníka podél silnice Nová Role – Chodov. Označeno tabulemi.

K revíru patří nádrže a zatopené propadliny:

        PR   01  Novorolské koupaliště         v k. ú.    Nová Role                                      22,0 ha

        (GPS 50°15'47.213"N, 12°47'5.615"E)

        PR   02  Vojkova                                    v k. ú.    Nová Role                                        6,4 ha

        (GPS 50°15'31.67"N, 12°46'46.119"E)

Zřízeno místo pro handicapované rybáře (GPS 50°15'32.285"N, 12°46'48.479"E)

UPOZORNĚNÍ: Na podrevíru platí zákaz táboření (stany) a rozdělávání ohňů! Po ukončení denní doby lovu musí lovící místo řádně uklidit a opustit.

        PR   03  Školka                                       v k. ú.    Božičany                                          0,4 ha

        (GPS 50°15'25.791"N, 12°46'25.28"E)

        PR   04  Mírová                                     v k. ú.    Mírová                                              0,3 ha

        (GPS 50°14'27.024"N, 12°46'27.703"E)

        PR   05  Dubina 1                                 v k. ú.    Nová Role                                        0,8 ha

        (GPS 50°15'0.687"N, 12°47'45.953"E)

        PR   06  Dubina 2                                 v k. ú.    Nová Role                                        0,9 ha

        (GPS 50°14'50.571"N, 12°47'31.207"E)

        PR   07  Kozlovka                                  v k. ú.    Jimlíkov                                            0,6 ha

        (GPS 50°15'25.928"N, 12°47'19.533"E)

        PR   08  Pískovna 1                              v k. ú.    Nová Role                                        0,8 ha

        (GPS 50°16'22.751"N, 12°47'54.972"E)

        PR   09  Pískovna 2                              v k. ú.    Nová Role                                        0,3 ha

        (GPS 50°16'21.488"N, 12°48'4.794"E)

        PR   10  Mezirolská                              v k. ú.    Nová Role                                        0,4 ha

        (GPS 50°16'1.384"N, 12°48'36.764"E)

        PR   11  Cihelna                                     v k. ú.    Mírová                                              0,6 ha

        (GPS 50°14'29.92"N, 12°46'35.18"E)

Potoky Chodovský s přítoky a Vlčí (Jimlíkovský) s přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 3 255 5 419,8 1,67 94,62 157,55 0,35 0,58 2,62 4,36 67,81 112,91 79,45 89,98
2  Lín 28 13,3 0,48 0,81 0,39 0,00 0,00 0,02 0,01 0,58 0,28 0,68 0,22
3  Cejn 364 116,9 0,32 10,58 3,40 0,04 0,01 0,29 0,09 7,58 2,44 8,88 1,94
4  Tloušť 6 4,6 0,77 0,17 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,10 0,15 0,08
5  Okoun 44 10,1 0,23 1,28 0,29 0,00 0,00 0,04 0,01 0,92 0,21 1,07 0,17
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 62 130,6 2,11 1,80 3,80 0,01 0,01 0,05 0,10 1,29 2,72 1,51 2,17
10  Candát 54 108,9 2,02 1,57 3,17 0,01 0,01 0,04 0,09 1,13 2,27 1,32 1,81
11  Sumec 1 20,0 20,00 0,03 0,58 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,42 0,02 0,33
12  Úhoř 16 13,8 0,86 0,47 0,40 0,00 0,00 0,01 0,01 0,33 0,29 0,39 0,23
13  Pstruh obecný 17 6,8 0,40 0,49 0,20 0,00 0,00 0,01 0,01 0,35 0,14 0,41 0,11
14  Pstruh duhový 57 24,8 0,44 1,66 0,72 0,01 0,00 0,05 0,02 1,19 0,52 1,39 0,41
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 5 5,9 1,18 0,15 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,12 0,12 0,10
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 35 96,8 2,77 1,02 2,81 0,00 0,01 0,03 0,08 0,73 2,02 0,85 1,61
21  Tolstolobik 1 3,0 3,00 0,03 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 0,02 0,05
22  Karas 68 32,0 0,47 1,98 0,93 0,01 0,00 0,05 0,03 1,42 0,67 1,66 0,53
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 84 16,3 0,19 2,44 0,47 0,01 0,00 0,07 0,01 1,75 0,34 2,05 0,27
26  Celkem uloveno 4 097 6 023,4 1,47 119,10 175,10 0,44 0,64 3,29 4,84 85,35 125,49 100,00 100,00
  Počet docházek 9 352     271,86   1,00   7,52   194,83      
  Počet zápisů RS 48     1,40   0,01   0,04   1,00      
  Počet rybářů 1 244     36,16   0,13   1,00   25,92      

Úlovky 2017

431011 Chodovský potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Božíčany  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 3 778 6 177,5
2. Lín 53 50,4
3. Cejn 1 501 465,7
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 18 11,1
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 74 163,0
10. Candát 28 56,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 78 56,5
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 5 6,7
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 11 38,3
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 10 8,4
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 357 86,3
Celkem 5 913 7 119,9

Úlovky 2018

431011 Chodovský potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Božíčany      
  Délka ( km ) 11,00 Plocha [ ha ] 34,30   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 4 390 7 264,4 78,3509 89,5712 0,6482 1,65
2. Lín 55 39,0 0,9816 0,4809 0,0035 0,71
3. Cejn 680 222,9 12,1364 2,7484 0,0199 0,33
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 23 6,7 0,4105 0,0826 0,0006 0,29
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 103 214,8 1,8383 2,6485 0,0192 2,09
10. Candát 64 132,5 1,1422 1,6337 0,0118 2,07
11. Sumec 1 6,5 0,0178 0,0801 0,0006 6,50
12. Úhoř 60 46,2 1,0709 0,5697 0,0041 0,77
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 5 14,6 0,0892 0,1800 0,0013 2,92
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 23 69,1 0,4105 0,8520 0,0062 3,00
21. Tolstolobik 3 53,0 0,0535 0,6535 0,0047 17,67
22. Karas 26 14,5 0,4640 0,1788 0,0013 0,56
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 170 26,0 3,0341 0,3206 0,0023 0,15
Celkem 5 603 8 110,2     11 207  
ks / ha 163,35 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 236,45 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 49 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 229 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 631 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 11 207 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,12 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,56 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 6,60 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 326,73 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 78 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431011 Chodovský potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Božíčany      
  Délka ( km ) 11,00 Plocha [ ha ] 34,30   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 3 190 5 671,7 69,0028 85,1121 0,5603 1,78
2. Lín 98 53,1 2,1198 0,7968 0,0052 0,54
3. Cejn 917 297,4 19,8356 4,4629 0,0294 0,32
4. Jelec t. 1 1,4 0,0216 0,0210 0,0001 1,40
5. Okoun 27 6,2 0,5840 0,0930 0,0006 0,23
6. Parma 1 2,2 0,0216 0,0330 0,0002 2,20
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 106 234,9 2,2929 3,5250 0,0232 2,22
10. Candát 95 174,9 2,0549 2,6246 0,0173 1,84
11. Sumec 2 30,0 0,0433 0,4502 0,0030 15,00
12. Úhoř 52 39,0 1,1248 0,5853 0,0039 0,75
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 2 0,7 0,0433 0,0105 0,0001 0,35
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 5 16,8 0,1082 0,2521 0,0017 3,36
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 44 119,1 0,9518 1,7873 0,0118 2,71
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 11 6,0 0,2379 0,0900 0,0006 0,55
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 72 10,4 1,5574 0,1561 0,0010 0,14
Celkem 4 623 6 663,8     10 122  
ks / ha 134,78 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 194,28 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 54 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 112 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 569 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 10 122 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,10 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,16 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,99 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 295,10 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 33 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 2910 4882,41
lín 34 14,28
cejn 623 215,3
tloust 0 0
okoun 27 6,8
parma 0 0
ostroretka 7 1,7
podoustev 0 0
štika 89 158,17
candát 65 126,19
sumec 1 2,8
úhoř 103 69,47
pstruh obecný 9 4,3
pstruh duhový 18 7,82
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 2 3,69
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 38 110,8
tolstolobik 0 0
karas 4 2,6
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 310 36,15
bílá ryba 0 0
Celkem 4240 5642,48

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       2533 4153,61     2533 4153,61  
lín       29 16,39     29 16,39  
cejn       389 161,73     389 161,73  
tloust       0 0     0 0  
okoun       19 4,55     19 4,55  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       2 3,8     2 3,8  
štika       83 157,96     83 157,96  
candát       62 115,52     62 115,52  
sumec       1 2     1 2  
úhoř       23 15,78     23 15,78  
pstruh obecný       2 1,2     2 1,2  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       1 0,15     1 0,15  
bolen       4 7,06     4 7,06  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       38 96,24     38 96,24  
tolstolobik       2 20,5     2 20,5  
karas       33 11,74     33 11,74  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       2 0,7     2 0,7  
ostatní       114 9,6     114 9,6  
bílá ryba       0 0     114 9,6  
Celkem 0 0 0 3337 4778,53 0 0 3337 4778,53