431 012    CHODOVSKÝ POTOK 2


MO Božičany                                          2 km 35,8 ha

GPS Z: 50°15'8.461"N, 12°42'24.867"E, K: 50°14'58.983"N, 12°43'34.56"E

Přítok Ohře. Od jímky nádrže v k. ú. Vřesová až k odkalovací nádrži v Chodově.

Revír dále tvoří:

        PR   01  retenční nádrž

                       Vřesová                                    v k. ú.    Vřesová                                       16,00 ha

        (GPS 50°15'5.216"N, 12°42'22.46"E)

        PR   02  Smolnická                                v k. ú.    Chodov                                       14,00 ha

        (GPS 50°15'13.917"N, 12°44'54.658"E)

        PR   03  požární nádrž                         v k. ú.    Vintířov                                          0,35 ha

        (GPS 50°14'14.726"N, 12°43'15.196"E)

        PR   04  Bahňák                                     v k. ú.    Dolní Chodov                               4,82 ha

        (GPS 50°14'20.648"N, 12°44'17.105"E)

UPOZORNĚNÍ: Na podrevíru platí zákaz táboření (stany) a rozdělávání ohňů! Po ukončení denní doby lovu musí lovící místo řádně uklidit a opustit.

 Na nádrži Vřesová je zákaz koupání. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

Informace uživatele rybářského revíru:

K nádrži Vřesová je povolena pouze jediná přístupová komunikace, a to od závodu LIAS Vintířov. Pro vjezd motorových vozidel na uvedenou komunikaci je nezbytné povolení k vjezdu, které je možno získat denně včetně sobot a nedělí na hlavní vrátnici Sokolovské uhelné, a. s., ve Vřesové u Sokolova po předložení rybářského lístku a platné povolenky. Na Smolnické nádrži je omezen lov ryb v místě nainstalovaného pontonu a 20 m nalevo i napravo od tělesa pontonu.


Úlovky 2017

431012 Chodovský potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Božíčany  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 2 993 5 411,1
2. Lín 32 39,1
3. Cejn 206 101,6
4. Jelec t. 2 0,8
5. Okoun 47 9,4
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 68 133,2
10. Candát 46 96,5
11. Sumec 1 16,5
12. Úhoř 9 7,3
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 4 11,4
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 14 39,6
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 105 28,7
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 140 19,1
Celkem 3 667 5 914,3

Úlovky 2018

431012 Chodovský potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Božíčany      
  Délka ( km ) 2,00 Plocha [ ha ] 35,82   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 967 5 358,0 83,4130 91,0296 0,4984 1,81
2. Lín 48 32,3 1,3495 0,5488 0,0030 0,67
3. Cejn 202 101,1 5,6789 1,7176 0,0094 0,50
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 35 13,1 0,9840 0,2226 0,0012 0,37
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 65 139,8 1,8274 2,3751 0,0130 2,15
10. Candát 16 31,9 0,4498 0,5420 0,0030 1,99
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 32 33,3 0,8996 0,5657 0,0031 1,04
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 3 7,0 0,0843 0,1189 0,0007 2,33
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 26 116,4 0,7310 1,9776 0,0108 4,48
21. Tolstolobik 3 29,8 0,0843 0,5063 0,0028 9,93
22. Karas 39 12,9 1,0964 0,2192 0,0012 0,33
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 0,5 0,0281 0,0085 0,0000 0,50
25. Ostatní 120 9,9 3,3736 0,1682 0,0009 0,08
Celkem 3 557 5 886,0     10 751  
ks / ha 99,30 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 164,32 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 39 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 158 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 570 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 10 751 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,28 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,07 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,08 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 300,14 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 199 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431012 Chodovský potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Božíčany      
  Délka ( km ) 2,00 Plocha [ ha ] 35,82   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 369 4 338,2 84,0071 91,5966 0,5002 1,83
2. Lín 35 19,8 1,2411 0,4181 0,0023 0,57
3. Cejn 180 120,6 6,3830 2,5463 0,0139 0,67
4. Jelec t. 2 0,8 0,0709 0,0169 0,0001 0,40
5. Okoun 10 3,0 0,3546 0,0633 0,0003 0,30
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 44 87,1 1,5603 1,8390 0,0100 1,98
10. Candát 16 40,5 0,5674 0,8551 0,0047 2,53
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 20 12,1 0,7092 0,2555 0,0014 0,61
13. Pstruh o. 1 0,5 0,0355 0,0106 0,0001 0,50
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 2 6,0 0,0709 0,1267 0,0007 3,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 33 82,4 1,1702 1,7398 0,0095 2,50
21. Tolstolobik 2 4,0 0,0709 0,0845 0,0005 2,00
22. Karas 21 7,5 0,7447 0,1584 0,0009 0,36
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 9 2,8 0,3191 0,0591 0,0003 0,31
25. Ostatní 76 10,9 2,6950 0,2301 0,0013 0,14
Celkem 2 820 4 736,2     8 673  
ks / ha 78,73 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 132,22 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 42 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 019 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 449 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 8 673 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,51 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,77 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,65 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 242,13 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 72 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 2236 4166,45
lín 14 10,6
cejn 164 87,4
tloust 1 0,5
okoun 34 13,57
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 45 118,87
candát 24 54,5
sumec 1 11,5
úhoř 21 17,48
pstruh obecný 1 0,42
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 2 8,8
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 56 182,3
tolstolobik 0 0
karas 51 17,3
mník 0 0
jelec jesen 10 2,5
ostatní 158 24,08
bílá ryba 0 0
Celkem 2818 4716,27

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       2169 3980,35     2169 3980,35  
lín       36 23,95     36 23,95  
cejn       171 119,08     171 119,08  
tloust       0 0     0 0  
okoun       15 7,38     15 7,38  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       52 91,85     52 91,85  
candát       21 41,34     21 41,34  
sumec       4 41,2     4 41,2  
úhoř       13 12,63     13 12,63  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       64 182,19     64 182,19  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       9 5,3     9 5,3  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       1 0,5     1 0,5  
ostatní       185 46,93     185 46,93  
bílá ryba       0 0     185 46,93  
Celkem 0 0 0 2740 4552,7 0 0 2740 4552,7  

.