Přihlášení do RIS

431 012    CHODOVSKÝ POTOK 2


MO Božičany                                          2 km 35,8 ha

GPS Z: 50°15'8.461"N, 12°42'24.867"E, K: 50°14'58.983"N, 12°43'34.56"E

Přítok Ohře. Od jímky nádrže v k. ú. Vřesová až k odkalovací nádrži v Chodově.

Revír dále tvoří:

        PR   01  retenční nádrž

                       Vřesová                                    v k. ú.    Vřesová                                       16,00 ha

        (GPS 50°15'5.216"N, 12°42'22.46"E)

        PR   02  Smolnická                                v k. ú.    Chodov                                       14,00 ha

        (GPS 50°15'13.917"N, 12°44'54.658"E)

        PR   03  požární nádrž                         v k. ú.    Vintířov                                          0,35 ha

        (GPS 50°14'14.726"N, 12°43'15.196"E)

        PR   04  Bahňák                                     v k. ú.    Dolní Chodov                               4,82 ha

        (GPS 50°14'20.648"N, 12°44'17.105"E)

UPOZORNĚNÍ: Na podrevíru platí zákaz táboření (stany) a rozdělávání ohňů! Po ukončení denní doby lovu musí lovící místo řádně uklidit a opustit.

 Na nádrži Vřesová je zákaz koupání. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

Informace uživatele rybářského revíru:

K nádrži Vřesová je povolena pouze jediná přístupová komunikace, a to od závodu LIAS Vintířov. Pro vjezd motorových vozidel na uvedenou komunikaci je nezbytné povolení k vjezdu, které je možno získat denně včetně sobot a nedělí na hlavní vrátnici Sokolovské uhelné, a. s., ve Vřesové u Sokolova po předložení rybářského lístku a platné povolenky. Na Smolnické nádrži je omezen lov ryb v místě nainstalovaného pontonu a 20 m nalevo i napravo od tělesa pontonu.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 2 471 4 731,3 1,91 69,02 132,16 0,26 0,49 2,17 4,15 42,60 81,57 85,30 91,62
2  Lín 47 48,4 1,03 1,31 1,35 0,00 0,01 0,04 0,04 0,81 0,83 1,62 0,94
3  Cejn 120 75,8 0,63 3,35 2,12 0,01 0,01 0,11 0,07 2,07 1,31 4,14 1,47
4  Tloušť 6 3,8 0,63 0,17 0,11 0,00 0,00 0,01 0,00 0,10 0,07 0,21 0,07
5  Okoun 8 5,1 0,64 0,22 0,14 0,00 0,00 0,01 0,00 0,14 0,09 0,28 0,10
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 58 119,5 2,06 1,62 3,34 0,01 0,01 0,05 0,10 1,00 2,06 2,00 2,31
10  Candát 13 29,6 2,28 0,36 0,83 0,00 0,00 0,01 0,03 0,22 0,51 0,45 0,57
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 9 13,5 1,50 0,25 0,38 0,00 0,00 0,01 0,01 0,16 0,23 0,31 0,26
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 23 106,5 4,63 0,64 2,97 0,00 0,01 0,02 0,09 0,40 1,84 0,79 2,06
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 5 3,8 0,76 0,14 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,07 0,17 0,07
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 137 26,5 0,19 3,83 0,74 0,01 0,00 0,12 0,02 2,36 0,46 4,73 0,51
26  Celkem uloveno 2 897 5 163,8 1,78 80,92 144,24 0,30 0,54 2,54 4,53 49,95 89,03 100,00 100,00
  Počet docházek 9 648     269,50   1,00   8,46   166,34      
  Počet zápisů RS 58     1,62   0,01   0,05   1,00      
  Počet rybářů 1 141     31,87   0,12   1,00   19,67      

Úlovky 2017

431012 Chodovský potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Božíčany  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 2 993 5 411,1
2. Lín 32 39,1
3. Cejn 206 101,6
4. Jelec t. 2 0,8
5. Okoun 47 9,4
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 68 133,2
10. Candát 46 96,5
11. Sumec 1 16,5
12. Úhoř 9 7,3
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 4 11,4
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 14 39,6
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 105 28,7
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 140 19,1
Celkem 3 667 5 914,3

Úlovky 2018

431012 Chodovský potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Božíčany      
  Délka ( km ) 2,00 Plocha [ ha ] 35,82   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 967 5 358,0 83,4130 91,0296 0,4984 1,81
2. Lín 48 32,3 1,3495 0,5488 0,0030 0,67
3. Cejn 202 101,1 5,6789 1,7176 0,0094 0,50
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 35 13,1 0,9840 0,2226 0,0012 0,37
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 65 139,8 1,8274 2,3751 0,0130 2,15
10. Candát 16 31,9 0,4498 0,5420 0,0030 1,99
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 32 33,3 0,8996 0,5657 0,0031 1,04
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 3 7,0 0,0843 0,1189 0,0007 2,33
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 26 116,4 0,7310 1,9776 0,0108 4,48
21. Tolstolobik 3 29,8 0,0843 0,5063 0,0028 9,93
22. Karas 39 12,9 1,0964 0,2192 0,0012 0,33
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 0,5 0,0281 0,0085 0,0000 0,50
25. Ostatní 120 9,9 3,3736 0,1682 0,0009 0,08
Celkem 3 557 5 886,0     10 751  
ks / ha 99,30 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 164,32 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 39 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 158 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 570 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 10 751 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,28 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,07 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,08 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 300,14 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 199 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431012 Chodovský potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Božíčany      
  Délka ( km ) 2,00 Plocha [ ha ] 35,82   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 369 4 338,2 84,0071 91,5966 0,5002 1,83
2. Lín 35 19,8 1,2411 0,4181 0,0023 0,57
3. Cejn 180 120,6 6,3830 2,5463 0,0139 0,67
4. Jelec t. 2 0,8 0,0709 0,0169 0,0001 0,40
5. Okoun 10 3,0 0,3546 0,0633 0,0003 0,30
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 44 87,1 1,5603 1,8390 0,0100 1,98
10. Candát 16 40,5 0,5674 0,8551 0,0047 2,53
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 20 12,1 0,7092 0,2555 0,0014 0,61
13. Pstruh o. 1 0,5 0,0355 0,0106 0,0001 0,50
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 2 6,0 0,0709 0,1267 0,0007 3,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 33 82,4 1,1702 1,7398 0,0095 2,50
21. Tolstolobik 2 4,0 0,0709 0,0845 0,0005 2,00
22. Karas 21 7,5 0,7447 0,1584 0,0009 0,36
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 9 2,8 0,3191 0,0591 0,0003 0,31
25. Ostatní 76 10,9 2,6950 0,2301 0,0013 0,14
Celkem 2 820 4 736,2     8 673  
ks / ha 78,73 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 132,22 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 42 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 019 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 449 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 8 673 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,51 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,77 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,65 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 242,13 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 72 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 2236 4166,45
lín 14 10,6
cejn 164 87,4
tloust 1 0,5
okoun 34 13,57
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 45 118,87
candát 24 54,5
sumec 1 11,5
úhoř 21 17,48
pstruh obecný 1 0,42
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 2 8,8
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 56 182,3
tolstolobik 0 0
karas 51 17,3
mník 0 0
jelec jesen 10 2,5
ostatní 158 24,08
bílá ryba 0 0
Celkem 2818 4716,27

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       2169 3980,35     2169 3980,35  
lín       36 23,95     36 23,95  
cejn       171 119,08     171 119,08  
tloust       0 0     0 0  
okoun       15 7,38     15 7,38  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       52 91,85     52 91,85  
candát       21 41,34     21 41,34  
sumec       4 41,2     4 41,2  
úhoř       13 12,63     13 12,63  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       64 182,19     64 182,19  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       9 5,3     9 5,3  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       1 0,5     1 0,5  
ostatní       185 46,93     185 46,93  
bílá ryba       0 0     185 46,93  
Celkem 0 0 0 2740 4552,7 0 0 2740 4552,7