Přihlášení do RIS

431 013    KLABAVKA 1


MO Chrást                                                                     10 km 5 ha

GPS Z: 49°48'41.209"N, 13°29'54.041"E, K: 49°45'19.433"N, 13°30'12.396"E

Přítok Berounky. Od ústí do Berounky v Habrové (ř. km 121,7) až po výtok ze zatopeného lomu v Ejpovicích (ř. km 12,0). Náhony mlýnů U Jílků, U Martínků a Hamr v k. ú. Chrást a Bílý mlýn v k. ú. Dýšina jsou chovné – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 146 250,3 1,71 29,20 50,06 0,07 0,12 0,39 0,66 16,22 27,81 38,02 62,34
2  Lín 28 9,4 0,34 5,60 1,88 0,01 0,00 0,07 0,02 3,11 1,04 7,29 2,34
3  Cejn 28 20,6 0,74 5,60 4,12 0,01 0,01 0,07 0,05 3,11 2,29 7,29 5,13
4  Tloušť 7 7,0 1,00 1,40 1,40 0,00 0,00 0,02 0,02 0,78 0,78 1,82 1,74
5  Okoun 34 22,3 0,66 6,80 4,46 0,02 0,01 0,09 0,06 3,78 2,48 8,85 5,55
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 45 76,8 1,71 9,00 15,36 0,02 0,04 0,12 0,20 5,00 8,53 11,72 19,13
10  Candát 3 4,1 1,37 0,60 0,82 0,00 0,00 0,01 0,01 0,33 0,46 0,78 1,02
11  Sumec 1 4,0 4,00 0,20 0,80 0,00 0,00 0,00 0,01 0,11 0,44 0,26 1,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 1 0,8 0,80 0,20 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,09 0,26 0,20
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 91 6,4 0,07 18,20 1,28 0,04 0,00 0,24 0,02 10,11 0,71 23,70 1,59
26  Celkem uloveno 384 401,5 1,05 76,80 80,30 0,18 0,19 1,02 1,06 42,67 44,61 100,00 99,99
  Počet docházek 2 127     425,40   1,00   5,64   236,33      
  Počet zápisů RS 9     1,80   0,00   0,02   1,00      
  Počet rybářů 377     75,40   0,18   1,00   41,89      

Úlovky 2017

431013 Klabavka 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Chrást u Plzně
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ]
Druh ryby ks kg
1. Kapr 346 685,5
2. Lín 93 40,5
3. Cejn 93 42,5
4. Jelec t. 4 4,1
5. Okoun 26 5,2
6. Parma 1 3,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 50 96,0
10. Candát 13 19,8
11. Sumec 2 14,1
12. Úhoř 7 5,3
13. Pstruh o. 1 0,4
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 1 2,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 12 11,4
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 254 15,7
Celkem 903 945,5

Úlovky 2018

431013 Klabavka 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Chrást u Plzně    
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 5,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 235 464,5 35,4985 62,4412 0,1596 1,98
2. Lín 20 9,7 3,0211 1,3039 0,0033 0,49
3. Cejn 52 37,3 7,8550 5,0141 0,0128 0,72
4. Jelec t. 8 6,6 1,2085 0,8872 0,0023 0,83
5. Okoun 14 5,8 2,1148 0,7797 0,0020 0,41
6. Parma 1 1,6 0,1511 0,2151 0,0005 1,60
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 75 115,9 11,3293 15,5801 0,0398 1,55
10. Candát 4 4,0 0,6042 0,5377 0,0014 1,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,4 0,1511 0,0538 0,0001 0,40
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 3,1 0,1511 0,4167 0,0011 3,10
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 90 70,8 13,5952 9,5174 0,0243 0,79
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 161 24,2 24,3202 3,2531 0,0083 0,15
Celkem 662 743,9     2 910  
ks / ha 132,40 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 148,78 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 46 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 440 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 116 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 910 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,61 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,50 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,69 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 582,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 63 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431013 Klabavka 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Chrást u Plzně    
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 5,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 324 614,7 41,3793 68,0429 0,1901 1,90
2. Lín 28 17,8 3,5760 1,9703 0,0055 0,64
3. Cejn 10 12,0 1,2771 1,3283 0,0037 1,20
4. Jelec t. 28 13,7 3,5760 1,5165 0,0042 0,49
5. Okoun 20 3,9 2,5543 0,4317 0,0012 0,20
6. Parma 2 2,6 0,2554 0,2878 0,0008 1,30
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 94 142,6 12,0051 15,7848 0,0441 1,52
10. Candát 9 10,9 1,1494 1,2066 0,0034 1,21
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 2 1,0 0,2554 0,1107 0,0003 0,50
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 1,0 0,1277 0,1107 0,0003 1,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 84 72,8 10,7280 8,0584 0,0225 0,87
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 181 10,4 23,1162 1,1512 0,0032 0,06
Celkem 783 903,4     3 234  
ks / ha 156,60 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 180,68 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 44 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 457 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 134 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 234 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,08 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,71 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,98 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 646,80 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 25 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 242 455,08
lín 27 14,43
cejn 34 18,77
tloust 9 8,25
okoun 5 2
parma 1 1
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 49 84,5
candát 9 13,7
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 2,9
tolstolobik 0 0
karas 22 23,07
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 337 14,5
bílá ryba 0 0
Celkem 736 638,2

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       177 355,41     177 355,41  
lín       44 25,95     44 25,95  
cejn       44 27,34     44 27,34  
tloust       5 4,52     5 4,52  
okoun       30 5,05     30 5,05  
parma       1 3     1 3  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       65 91,3     65 91,3  
candát       3 3,69     3 3,69  
sumec       1 5     1 5  
úhoř       3 1,45     3 1,45  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       3 4,5     3 4,5  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       24 17,44     24 17,44  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       1 0,65     1 0,65  
ostatní       84 7,85     84 7,85  
bílá ryba       0 0     84 7,85  
Celkem 0 0 0 485 553,15 0 0 485 553,15