431 016    KOČOVSKÝ POTOK 1 (SEDLIŠŤSKÝ)


MO Tachov                            20 km 7 ha

GPS Z: 49°48'14.177"N, 12°44'10.531"E, K: 49°43'39.521"N, 12°41'6.736"E

Přítok Mže. Od vtoku do Mže v Kočově (ř. km 81,0) až k pramenům.

K revíru patří:

        PR   01  Kumpolecká nádrž                v k. ú.    Oldřichov (ř. km 4,0)                  4,25 ha

        (GPS 49°47'27.547"N, 12°42'41.665"E)


Úlovky 2017

431016 Kočovský potok 1 (Sedlišťský)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Tachov  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 1 704 2 594,2
2. Lín 112 34,7
3. Cejn 221 47,5
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 2 1,1
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 44 77,2
10. Candát 28 48,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 6 3,5
13. Pstruh o. 1 0,3
14. Pstruh d. 4 1,5
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 5 13,9
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 16 2,0
Celkem 2 143 2 823,9

Úlovky 2018

431016 Kočovský potok 1 (Sedlišťský)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Tachov      
  Délka ( km ) 20,00 Plocha [ ha ] 7,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 592 2 416,2 74,3231 90,3996 0,6197 1,52
2. Lín 316 117,6 14,7526 4,3999 0,0302 0,37
3. Cejn 99 20,4 4,6218 0,7632 0,0052 0,21
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 2 0,6 0,0934 0,0224 0,0002 0,30
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 37 62,1 1,7274 2,3234 0,0159 1,68
10. Candát 19 33,5 0,8870 1,2534 0,0086 1,76
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,5 0,0467 0,0187 0,0001 0,50
13. Pstruh o. 2 0,7 0,0934 0,0262 0,0002 0,35
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 4 11,5 0,1867 0,4303 0,0029 2,88
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 70 9,7 3,2680 0,3629 0,0025 0,14
Celkem 2 142 2 672,8     3 899  
ks / ha 306,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 381,83 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 44 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 518 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 296 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 899 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,53 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,14 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,16 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 557,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 14 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431016 Kočovský potok 1 (Sedlišťský)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Tachov      
  Délka ( km ) 20,00 Plocha [ ha ] 7,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 418 2 067,1 73,4715 86,7109 0,5506 1,46
2. Lín 150 58,0 7,7720 2,4330 0,0155 0,39
3. Cejn 122 29,8 6,3212 1,2501 0,0079 0,24
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 2 1,0 0,1036 0,0419 0,0003 0,50
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 77 119,6 3,9896 5,0170 0,0319 1,55
10. Candát 47 79,5 2,4352 3,3349 0,0212 1,69
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 14 16,8 0,7254 0,7047 0,0045 1,20
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 1,6 0,0518 0,0671 0,0004 1,60
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 99 10,5 5,1295 0,4405 0,0028 0,11
Celkem 1 930 2 383,9     3 754  
ks / ha 275,71 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 340,56 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 37 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 495 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 270 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 754 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,58 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,90 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,82 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 536,29 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 1416 2216,97
lín 132 52,51
cejn 192 34,22
tloust 39 12
okoun 1 0,2
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 58 89,12
candát 18 27,03
sumec 0 0
úhoř 3 1,83
pstruh obecný 1 0,25
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 2 5,7
tolstolobik 0 0
karas 54 49,2
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 16 2,21
bílá ryba 0 0
Celkem 1932 2491,24

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1257 2078,53     1257 2078,53  
lín       135 52,02     135 52,02  
cejn       157 21,42     157 21,42  
tloust       0 0     0 0  
okoun       2 0,4     2 0,4  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       29 43,63     29 43,63  
candát       14 24,26     14 24,26  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       3 3,2     3 3,2  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       1 0,4     1 0,4  
bolen       1 2     1 2  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       4 12,6     4 12,6  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       23 1,05     23 1,05  
bílá ryba       0 0     23 1,05  
Celkem 0 0 0 1626 2239,51 0 0 1626 2239,51  

.