Přihlášení do RIS

431 016    KOČOVSKÝ POTOK 1 (SEDLIŠŤSKÝ)


MO Tachov                            20 km 7 ha

GPS Z: 49°48'14.177"N, 12°44'10.531"E, K: 49°43'39.521"N, 12°41'6.736"E

Přítok Mže. Od vtoku do Mže v Kočově (ř. km 81,0) až k pramenům.

K revíru patří:

        PR   01  Kumpolecká nádrž                v k. ú.    Oldřichov (ř. km 4,0)                  4,25 ha

        (GPS 49°47'27.547"N, 12°42'41.665"E)


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 1 488 2 331,5 1,57 212,57 333,07 0,44 0,69 3,13 4,91 212,57 333,07 84,79 93,73
2  Lín 47 16,3 0,35 6,71 2,33 0,01 0,00 0,10 0,03 6,71 2,33 2,68 0,66
3  Cejn 74 19,9 0,27 10,57 2,84 0,02 0,01 0,16 0,04 10,57 2,84 4,22 0,80
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 4 1,0 0,25 0,57 0,14 0,00 0,00 0,01 0,00 0,57 0,14 0,23 0,04
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 51 84,1 1,65 7,29 12,01 0,02 0,02 0,11 0,18 7,29 12,01 2,91 3,38
10  Candát 5 6,9 1,38 0,71 0,99 0,00 0,00 0,01 0,01 0,71 0,99 0,28 0,28
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 2 2,2 1,10 0,29 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,31 0,11 0,09
13  Pstruh obecný 14 4,5 0,32 2,00 0,64 0,00 0,00 0,03 0,01 2,00 0,64 0,80 0,18
14  Pstruh duhový 10 3,9 0,39 1,43 0,56 0,00 0,00 0,02 0,01 1,43 0,56 0,57 0,16
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 4 1,5 0,38 0,57 0,21 0,00 0,00 0,01 0,00 0,57 0,21 0,23 0,06
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 1 11,0 11,00 0,14 1,57 0,00 0,00 0,00 0,02 0,14 1,57 0,06 0,44
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 55 4,6 0,08 7,86 0,66 0,02 0,00 0,12 0,01 7,86 0,66 3,13 0,18
26  Celkem uloveno 1 755 2 487,5 1,42 250,71 355,36 0,52 0,73 3,69 5,24 250,71 355,36 100,00 100,00
  Počet docházek 3 397     485,29   1,00   7,15   485,29      
  Počet zápisů RS 7     1,00   0,00   0,01   1,00      
  Počet rybářů 475     67,86   0,14   1,00   67,86      

Úlovky 2017

431016 Kočovský potok 1 (Sedlišťský)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Tachov  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 1 704 2 594,2
2. Lín 112 34,7
3. Cejn 221 47,5
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 2 1,1
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 44 77,2
10. Candát 28 48,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 6 3,5
13. Pstruh o. 1 0,3
14. Pstruh d. 4 1,5
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 5 13,9
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 16 2,0
Celkem 2 143 2 823,9

Úlovky 2018

431016 Kočovský potok 1 (Sedlišťský)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Tachov      
  Délka ( km ) 20,00 Plocha [ ha ] 7,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 592 2 416,2 74,3231 90,3996 0,6197 1,52
2. Lín 316 117,6 14,7526 4,3999 0,0302 0,37
3. Cejn 99 20,4 4,6218 0,7632 0,0052 0,21
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 2 0,6 0,0934 0,0224 0,0002 0,30
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 37 62,1 1,7274 2,3234 0,0159 1,68
10. Candát 19 33,5 0,8870 1,2534 0,0086 1,76
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,5 0,0467 0,0187 0,0001 0,50
13. Pstruh o. 2 0,7 0,0934 0,0262 0,0002 0,35
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 4 11,5 0,1867 0,4303 0,0029 2,88
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 70 9,7 3,2680 0,3629 0,0025 0,14
Celkem 2 142 2 672,8     3 899  
ks / ha 306,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 381,83 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 44 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 518 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 296 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 899 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,53 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,14 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,16 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 557,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 14 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431016 Kočovský potok 1 (Sedlišťský)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Tachov      
  Délka ( km ) 20,00 Plocha [ ha ] 7,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 418 2 067,1 73,4715 86,7109 0,5506 1,46
2. Lín 150 58,0 7,7720 2,4330 0,0155 0,39
3. Cejn 122 29,8 6,3212 1,2501 0,0079 0,24
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 2 1,0 0,1036 0,0419 0,0003 0,50
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 77 119,6 3,9896 5,0170 0,0319 1,55
10. Candát 47 79,5 2,4352 3,3349 0,0212 1,69
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 14 16,8 0,7254 0,7047 0,0045 1,20
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 1,6 0,0518 0,0671 0,0004 1,60
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 99 10,5 5,1295 0,4405 0,0028 0,11
Celkem 1 930 2 383,9     3 754  
ks / ha 275,71 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 340,56 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 37 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 495 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 270 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 754 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,58 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,90 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,82 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 536,29 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 1416 2216,97
lín 132 52,51
cejn 192 34,22
tloust 39 12
okoun 1 0,2
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 58 89,12
candát 18 27,03
sumec 0 0
úhoř 3 1,83
pstruh obecný 1 0,25
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 2 5,7
tolstolobik 0 0
karas 54 49,2
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 16 2,21
bílá ryba 0 0
Celkem 1932 2491,24

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1257 2078,53     1257 2078,53  
lín       135 52,02     135 52,02  
cejn       157 21,42     157 21,42  
tloust       0 0     0 0  
okoun       2 0,4     2 0,4  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       29 43,63     29 43,63  
candát       14 24,26     14 24,26  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       3 3,2     3 3,2  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       1 0,4     1 0,4  
bolen       1 2     1 2  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       4 12,6     4 12,6  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       23 1,05     23 1,05  
bílá ryba       0 0     23 1,05  
Celkem 0 0 0 1626 2239,51 0 0 1626 2239,51