431 017    KOSOVÝ POTOK 3


MO Mariánské Lázně                                                  16 ha

Revír tvoří nádrže:

        PR   01  Knížecí                                      v k. ú    Velká Hleďsebe                             12,5 ha

        (GPS 49°57'19.992"N, 12°40'31.992"E)

        PR   02  Dolní Žandov                          v k. ú.    Dolní Žandov                                  0,9 ha

                       – zákaz lovu ryb z hráze

        (GPS 50°0'45.876"N, 12°33'19.192"E)    

        PR   04  Podlido                                    v k. ú.    Úšovice                                            0,9 ha

        (GPS 49°56'30.577"N, 12°41'49.564"E)

        PR   05  Úbočí                                       v k. ú.    Úbočí                                                0,7 ha

        (GPS 50°1'36.127"N, 12°33'37.64"E)


Úlovky 2017

431017 Kosový potok 3  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Mariánské Lázně
Druh ryby ks kg
1. Kapr 1 972 3 186,3
2. Lín 113 40,7
3. Cejn 446 92,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 45 81,9
10. Candát 25 60,9
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 19 12,5
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 2 8,1
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 48 151,9
21. Tolstolobik 2 27,9
22. Karas 4 4,9
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 11 1,2
Celkem 2 687 3 668,3

Úlovky 2018

431017 Kosový potok 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Mariánské Lázně    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 15,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 149 3 660,0 74,1290 86,4125 0,5410 1,70
2. Lín 175 71,5 6,0366 1,6881 0,0106 0,41
3. Cejn 420 96,2 14,4878 2,2713 0,0142 0,23
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 7 1,0 0,2415 0,0236 0,0001 0,14
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 46 93,1 1,5868 2,1981 0,0138 2,02
10. Candát 26 53,2 0,8969 1,2561 0,0079 2,05
11. Sumec 3 28,5 0,1035 0,6729 0,0042 9,50
12. Úhoř 9 4,9 0,3105 0,1157 0,0007 0,54
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 43 175,0 1,4833 4,1317 0,0259 4,07
21. Tolstolobik 3 47,6 0,1035 1,1238 0,0070 15,87
22. Karas 2 2,3 0,0690 0,0543 0,0003 1,15
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 16 2,2 0,5519 0,0519 0,0003 0,14
Celkem 2 899 4 235,5     6 765  
ks / ha 193,27 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 282,37 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 51 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 561 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 262 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 6 765 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 12,06 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 5,17 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 7,55 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 451,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 94 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431017 Kosový potok 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Mariánské Lázně    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 15,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 489 4 281,8 78,7160 88,3082 0,6037 1,72
2. Lín 85 32,6 2,6882 0,6723 0,0046 0,38
3. Cejn 161 39,9 5,0917 0,8229 0,0056 0,25
4. Jelec t. 1 0,8 0,0316 0,0165 0,0001 0,80
5. Okoun 20 5,6 0,6325 0,1155 0,0008 0,28
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 56 94,9 1,7710 1,9572 0,0134 1,69
10. Candát 45 83,6 1,4231 1,7242 0,0118 1,86
11. Sumec 3 18,0 0,0949 0,3712 0,0025 6,00
12. Úhoř 23 11,4 0,7274 0,2351 0,0016 0,50
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 3,0 0,0316 0,0619 0,0004 3,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 59 196,4 1,8659 4,0506 0,0277 3,33
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 3 1,2 0,0949 0,0247 0,0002 0,40
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 216 79,5 6,8311 1,6396 0,0112 0,37
Celkem 3 162 4 848,7     7 093  
ks / ha 210,80 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 323,25 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 63 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 605 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 311 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 7 093 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 11,72 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 5,23 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 8,01 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 472,87 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 25 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 1543 2681,35
lín 73 31,81
cejn 253 62,67
tloust 0 0
okoun 26 5,1
parma 0 0
ostroretka 2 0,5
podoustev 1 0,86
štika 72 127,25
candát 38 62,63
sumec 4 38,84
úhoř 13 10,11
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 24 90,36
tolstolobik 1 14
karas 4 3,1
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 119 10,34
bílá ryba 0 0
Celkem 2173 3138,92

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1523 2831,4     1523 2831,4  
lín       167 58,93     167 58,93  
cejn       300 85,49     300 85,49  
tloust       0 0     0 0  
okoun       43 13,25     43 13,25  
parma       1 2,8     1 2,8  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       88 171,48     88 171,48  
candát       39 62,35     39 62,35  
sumec       4 23     4 23  
úhoř       46 30,26     46 30,26  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       61 144,16     61 144,16  
tolstolobik       3 33,3     3 33,3  
karas       3 3,7     3 3,7  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       61 11,1     61 11,1  
bílá ryba       0 0     61 11,1  
Celkem 0 0 0 2339 3471,22 0 0 2339 3471,22  

.