Přihlášení do RIS

431 017    KOSOVÝ POTOK 3


MO Mariánské Lázně                                                  16 ha

Revír tvoří nádrže:

        PR   01  Knížecí                                      v k. ú    Velká Hleďsebe                             12,5 ha

        (GPS 49°57'19.992"N, 12°40'31.992"E)

        PR   02  Dolní Žandov                          v k. ú.    Dolní Žandov                                  0,9 ha

                       – zákaz lovu ryb z hráze

        (GPS 50°0'45.876"N, 12°33'19.192"E)    

        PR   04  Podlido                                    v k. ú.    Úšovice                                            0,9 ha

        (GPS 49°56'30.577"N, 12°41'49.564"E)

        PR   05  Úbočí                                       v k. ú.    Úbočí                                                0,7 ha

        (GPS 50°1'36.127"N, 12°33'37.64"E)


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 1 978 3 310,0 1,67 131,87 220,67 0,09 0,16 3,12 5,23 2,48 4,15 74,19 85,26
2  Lín 98 40,4 0,41 6,53 2,69 0,00 0,00 0,15 0,06 0,12 0,05 3,68 1,04
3  Cejn 200 44,0 0,22 13,33 2,93 0,01 0,00 0,32 0,07 0,25 0,06 7,50 1,13
4  Tloušť 1 0,5 0,50 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01
5  Okoun 12 2,0 0,17 0,80 0,13 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,45 0,05
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 66 118,5 1,80 4,40 7,90 0,00 0,01 0,10 0,19 0,08 0,15 2,48 3,05
10  Candát 40 65,0 1,63 2,67 4,33 0,00 0,00 0,06 0,10 0,05 0,08 1,50 1,67
11  Sumec 3 17,3 5,77 0,20 1,15 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,02 0,11 0,45
12  Úhoř 21 15,1 0,72 1,40 1,01 0,00 0,00 0,03 0,02 0,03 0,02 0,79 0,39
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 1 5,0 5,00 0,07 0,33 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,04 0,13
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 67 240,0 3,58 4,47 16,00 0,00 0,01 0,11 0,38 0,08 0,30 2,51 6,18
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 47 13,7 0,29 3,13 0,91 0,00 0,00 0,07 0,02 0,06 0,02 1,76 0,35
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 132 10,9 0,08 8,80 0,73 0,01 0,00 0,21 0,02 0,17 0,01 4,95 0,28
26  Celkem uloveno 2 666 3 882,4 1,46 177,73 258,83 0,13 0,19 4,21 6,13 3,35 4,87 100,00 100,00
  Počet docházek 20 848     1 389,87   1,00   32,94   26,16      
  Počet zápisů RS 797     53,13   0,04   1,26   1,00      
  Počet rybářů 633     42,20   0,03   1,00   0,79      

Úlovky 2017

431017 Kosový potok 3  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Mariánské Lázně
Druh ryby ks kg
1. Kapr 1 972 3 186,3
2. Lín 113 40,7
3. Cejn 446 92,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 45 81,9
10. Candát 25 60,9
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 19 12,5
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 2 8,1
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 48 151,9
21. Tolstolobik 2 27,9
22. Karas 4 4,9
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 11 1,2
Celkem 2 687 3 668,3

Úlovky 2018

431017 Kosový potok 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Mariánské Lázně    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 15,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 149 3 660,0 74,1290 86,4125 0,5410 1,70
2. Lín 175 71,5 6,0366 1,6881 0,0106 0,41
3. Cejn 420 96,2 14,4878 2,2713 0,0142 0,23
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 7 1,0 0,2415 0,0236 0,0001 0,14
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 46 93,1 1,5868 2,1981 0,0138 2,02
10. Candát 26 53,2 0,8969 1,2561 0,0079 2,05
11. Sumec 3 28,5 0,1035 0,6729 0,0042 9,50
12. Úhoř 9 4,9 0,3105 0,1157 0,0007 0,54
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 43 175,0 1,4833 4,1317 0,0259 4,07
21. Tolstolobik 3 47,6 0,1035 1,1238 0,0070 15,87
22. Karas 2 2,3 0,0690 0,0543 0,0003 1,15
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 16 2,2 0,5519 0,0519 0,0003 0,14
Celkem 2 899 4 235,5     6 765  
ks / ha 193,27 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 282,37 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 51 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 561 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 262 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 6 765 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 12,06 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 5,17 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 7,55 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 451,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 94 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431017 Kosový potok 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Mariánské Lázně    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 15,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 489 4 281,8 78,7160 88,3082 0,6037 1,72
2. Lín 85 32,6 2,6882 0,6723 0,0046 0,38
3. Cejn 161 39,9 5,0917 0,8229 0,0056 0,25
4. Jelec t. 1 0,8 0,0316 0,0165 0,0001 0,80
5. Okoun 20 5,6 0,6325 0,1155 0,0008 0,28
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 56 94,9 1,7710 1,9572 0,0134 1,69
10. Candát 45 83,6 1,4231 1,7242 0,0118 1,86
11. Sumec 3 18,0 0,0949 0,3712 0,0025 6,00
12. Úhoř 23 11,4 0,7274 0,2351 0,0016 0,50
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 3,0 0,0316 0,0619 0,0004 3,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 59 196,4 1,8659 4,0506 0,0277 3,33
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 3 1,2 0,0949 0,0247 0,0002 0,40
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 216 79,5 6,8311 1,6396 0,0112 0,37
Celkem 3 162 4 848,7     7 093  
ks / ha 210,80 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 323,25 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 63 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 605 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 311 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 7 093 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 11,72 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 5,23 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 8,01 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 472,87 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 25 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 1543 2681,35
lín 73 31,81
cejn 253 62,67
tloust 0 0
okoun 26 5,1
parma 0 0
ostroretka 2 0,5
podoustev 1 0,86
štika 72 127,25
candát 38 62,63
sumec 4 38,84
úhoř 13 10,11
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 24 90,36
tolstolobik 1 14
karas 4 3,1
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 119 10,34
bílá ryba 0 0
Celkem 2173 3138,92

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1523 2831,4     1523 2831,4  
lín       167 58,93     167 58,93  
cejn       300 85,49     300 85,49  
tloust       0 0     0 0  
okoun       43 13,25     43 13,25  
parma       1 2,8     1 2,8  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       88 171,48     88 171,48  
candát       39 62,35     39 62,35  
sumec       4 23     4 23  
úhoř       46 30,26     46 30,26  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       61 144,16     61 144,16  
tolstolobik       3 33,3     3 33,3  
karas       3 3,7     3 3,7  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       61 11,1     61 11,1  
bílá ryba       0 0     61 11,1  
Celkem 0 0 0 2339 3471,22 0 0 2339 3471,22