Přihlášení do RIS

431 023    MERKLÍNKA 2


MO Srbice                                                               25 km 3,3 ha

GPS Z: 49°33'5.949"N, 13°11'31.606"E, K: 49°26'40.397"N, 13°6'14.895"E

Přítok Radbuzy. Od mostu silnice Merklín–Ptetín nad Merklínským rybníkem (ř. km 13,9) až k pramenům a Biřkovský potok (GPS Z: 49°32'53.797"N, 13°13'35.537"E, K: 49°30'45.038"N, 13°13'51.311"E) od hraniční tabule před Merklínským rybníkem až k pramenům. Rybník Kačerna do revíru nepatří.

Úsek mezi rybníky Chocomyšlským a Únějovickým je CHRO – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 47 87,6 1,86 14,24 26,55 0,19 0,36 0,65 1,22 7,83 14,60 22,17 75,79
2  Lín 71 25,4 0,36 21,52 7,70 0,29 0,10 0,99 0,35 11,83 4,23 33,49 21,97
3  Cejn 1 0,5 0,50 0,30 0,15 0,00 0,00 0,01 0,01 0,17 0,08 0,47 0,43
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 44 0,9 0,02 13,33 0,27 0,18 0,00 0,61 0,01 7,33 0,15 20,75 0,78
25  Ostatní 49 1,2 0,02 14,85 0,36 0,20 0,00 0,68 0,02 8,17 0,20 23,11 1,04
26  Celkem uloveno 212 115,6 0,55 64,24 35,03 0,86 0,47 2,94 1,61 35,33 19,27 100,00 100,01
  Počet docházek 246     74,55   1,00   3,42   41,00      
  Počet zápisů RS 6     1,82   0,02   0,08   1,00      
  Počet rybářů 72     21,82   0,29   1,00   12,00      

Úlovky 2017

431023 Merklínka 2  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Srbice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 52 96,9
2. Lín 5 3,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 5 7,1
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 1 1,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 52 0,9
Celkem 115 108,9

Úlovky 2018

431023 Merklínka 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Srbice      
  Délka ( km ) 25,00 Plocha [ ha ] 3,30   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 69 111,4 56,0976 79,8566 0,3815 1,61
2. Lín 27 16,3 21,9512 11,6846 0,0558 0,60
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 1 0,9 0,8130 0,6452 0,0031 0,90
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 5 7,6 4,0650 5,4480 0,0260 1,52
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 3,0 0,8130 2,1505 0,0103 3,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 20 0,3 16,2602 0,2151 0,0010 0,02
Celkem 123 139,5     292  
ks / ha 37,27 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 42,27 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 17 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 86 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 32 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 292 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,40 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,43 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,62 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 88,48 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 13 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431023 Merklínka 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Srbice      
  Délka ( km ) 25,00 Plocha [ ha ] 3,30   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 36 75,2 20,6897 77,2867 0,2639 2,09
2. Lín 18 12,1 10,3448 12,4358 0,0425 0,67
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 2 0,8 1,1494 0,8222 0,0028 0,40
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 1,6 0,5747 1,6444 0,0056 1,60
10. Candát 1 1,5 0,5747 1,5416 0,0053 1,50
11. Sumec 1 4,5 0,5747 4,6249 0,0158 4,50
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 115 1,6 66,0920 1,6444 0,0056 0,01
Celkem 174 97,3     285  
ks / ha 52,73 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 29,48 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 18 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 82 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 27 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 285 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,48 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,12 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,19 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 86,36 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 13 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 73 113,97
lín 53 22,2
cejn 1 1
tloust 2 1,8
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 1 1,5
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 2 3
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 66 1,45
bílá ryba 0 0
Celkem 198 144,92

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       60 97,21     60 97,21  
lín       88 57,8     88 57,8  
cejn       2 3,3     2 3,3  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       2 8,9     2 8,9  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       1 0,5     1 0,5  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       1 1,9     1 1,9  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       101 3,2     101 3,2  
bílá ryba       0 0     101 3,2  
Celkem 0 0 0 255 172,81 0 0 255 172,81