431 023    MERKLÍNKA 2


MO Srbice                                                               25 km 3,3 ha

GPS Z: 49°33'5.949"N, 13°11'31.606"E, K: 49°26'40.397"N, 13°6'14.895"E

Přítok Radbuzy. Od mostu silnice Merklín–Ptetín nad Merklínským rybníkem (ř. km 13,9) až k pramenům a Biřkovský potok (GPS Z: 49°32'53.797"N, 13°13'35.537"E, K: 49°30'45.038"N, 13°13'51.311"E) od hraniční tabule před Merklínským rybníkem až k pramenům. Rybník Kačerna do revíru nepatří.

Úsek mezi rybníky Chocomyšlským a Únějovickým je CHRO – lov ryb zakázán.


Úlovky 2017

431023 Merklínka 2  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Srbice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 52 96,9
2. Lín 5 3,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 5 7,1
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 1 1,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 52 0,9
Celkem 115 108,9

Úlovky 2018

431023 Merklínka 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Srbice      
  Délka ( km ) 25,00 Plocha [ ha ] 3,30   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 69 111,4 56,0976 79,8566 0,3815 1,61
2. Lín 27 16,3 21,9512 11,6846 0,0558 0,60
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 1 0,9 0,8130 0,6452 0,0031 0,90
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 5 7,6 4,0650 5,4480 0,0260 1,52
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 3,0 0,8130 2,1505 0,0103 3,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 20 0,3 16,2602 0,2151 0,0010 0,02
Celkem 123 139,5     292  
ks / ha 37,27 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 42,27 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 17 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 86 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 32 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 292 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,40 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,43 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,62 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 88,48 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 13 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431023 Merklínka 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Srbice      
  Délka ( km ) 25,00 Plocha [ ha ] 3,30   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 36 75,2 20,6897 77,2867 0,2639 2,09
2. Lín 18 12,1 10,3448 12,4358 0,0425 0,67
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 2 0,8 1,1494 0,8222 0,0028 0,40
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 1,6 0,5747 1,6444 0,0056 1,60
10. Candát 1 1,5 0,5747 1,5416 0,0053 1,50
11. Sumec 1 4,5 0,5747 4,6249 0,0158 4,50
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 115 1,6 66,0920 1,6444 0,0056 0,01
Celkem 174 97,3     285  
ks / ha 52,73 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 29,48 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 18 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 82 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 27 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 285 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,48 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,12 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,19 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 86,36 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 13 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 73 113,97
lín 53 22,2
cejn 1 1
tloust 2 1,8
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 1 1,5
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 2 3
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 66 1,45
bílá ryba 0 0
Celkem 198 144,92

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       60 97,21     60 97,21  
lín       88 57,8     88 57,8  
cejn       2 3,3     2 3,3  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       2 8,9     2 8,9  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       1 0,5     1 0,5  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       1 1,9     1 1,9  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       101 3,2     101 3,2  
bílá ryba       0 0     101 3,2  
Celkem 0 0 0 255 172,81 0 0 255 172,81  

.