431 024    MLADOTICKÝ POTOK 1


MO Plasy                                                                 6 ha

Rybářský revír tvoří nádrž:

        Odlezské jezero

        (Mladotické)                                          v k. ú.    Odlezly                                             6,0 ha

        (GPS 50°1'7.936"N, 13°22'27.07"E)

Cejn velký má stanovenu nejmenší lovnou míru 25 cm. (výjimka č. j. 2645/24/2000-2220).


Úlovky 2017

431024 Mladotický potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Plasy  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 358 775,3
2. Lín 7 2,9
3. Cejn 57 12,3
4. Jelec t. 1 1,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 25 48,3
10. Candát 18 37,5
11. Sumec 3 24,6
12. Úhoř 9 5,4
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 1 2,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 10 28,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 2 1,8
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 17 6,5
Celkem 508 945,6

Úlovky 2018

431024 Mladotický potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Plasy      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 6,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 413 807,4 63,7346 76,7709 0,4130 1,95
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 90 16,9 13,8889 1,6069 0,0086 0,19
4. Jelec t. 2 1,3 0,3086 0,1236 0,0007 0,65
5. Okoun 1 0,3 0,1543 0,0285 0,0002 0,30
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 50 89,1 7,7160 8,4720 0,0456 1,78
10. Candát 56 96,0 8,6420 9,1281 0,0491 1,71
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 13 10,1 2,0062 0,9603 0,0052 0,78
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 13 30,3 2,0062 2,8810 0,0155 2,33
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 10 0,3 1,5432 0,0285 0,0002 0,03
Celkem 648 1 051,7     1 955  
ks / ha 108,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 175,28 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 45 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 311 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 143 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 955 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,29 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,08 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,38 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 325,83 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 5 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431024 Mladotický potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Plasy      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 6,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 551 1 158,0 63,1881 81,2803 0,4998 2,10
2. Lín 19 13,6 2,1789 0,9546 0,0059 0,72
3. Cejn 123 25,7 14,1055 1,8039 0,0111 0,21
4. Jelec t. 1 1,2 0,1147 0,0842 0,0005 1,20
5. Okoun 2 0,8 0,2294 0,0562 0,0003 0,40
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 30 57,6 3,4404 4,0430 0,0249 1,92
10. Candát 64 105,0 7,3394 7,3700 0,0453 1,64
11. Sumec 1 5,5 0,1147 0,3860 0,0024 5,50
12. Úhoř 12 10,2 1,3761 0,7159 0,0044 0,85
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 13 40,0 1,4908 2,8076 0,0173 3,08
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 4 3,3 0,4587 0,2316 0,0014 0,83
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 52 3,8 5,9633 0,2667 0,0016 0,07
Celkem 872 1 424,7     2 317  
ks / ha 145,33 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 237,45 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 45 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 331 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 156 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 317 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,00 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,63 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,30 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 386,17 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 20 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 307 669,03
lín 11 3,96
cejn 52 9,48
tloust 5 4,71
okoun 3 1,5
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 26 47,14
candát 41 69,66
sumec 1 14
úhoř 11 10,21
pstruh obecný 2 0,96
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 17 56,66
tolstolobik 0 0
karas 1 1,5
mník 0 0
jelec jesen 1 0,6
ostatní 64 5,65
bílá ryba 0 0
Celkem 542 895,06

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       363 774,14     363 774,14  
lín       48 20,81     48 20,81  
cejn       95 18,47     95 18,47  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 0,3     1 0,3  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       24 41,93     24 41,93  
candát       29 52,86     29 52,86  
sumec       2 27,75     2 27,75  
úhoř       3 2,7     3 2,7  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       15 53,49     15 53,49  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       1 0,8     1 0,8  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       26 2,5     26 2,5  
bílá ryba       0 0     26 2,5  
Celkem 0 0 0 607 995,75 0 0 607 995,75  

.