Přihlášení do RIS

431 025    MŽE 1


MO Plzeň 1                                                                            17 km 66 ha

GPS Z: 49°46'23.595"N, 13°26'34.718"E, K: 49°45'38.325"N, 13°19'50.118"E

Revír tvoří Berounka a Mže od jezu mlýna v Bukovci (ř. km 128,8) až k jezu mlýna v Radčicích (ř. km 6,3). Dále do revíru patří náhon na MVE Bukovec – ČEZ (bývalá papírna).

        PR   01  – jezírko Na Košutce (GPS 49°46'19.747"N, 13°21'34.182"E) – v k. ú. Plzeň-město – 0,6 ha, lov ryb zakázán ze skal při silnici.

        PR   02 – Vejprnický potok (GPS Z: 49°44'55.744"N, 13°21'39.102"E, K: 49°41'51.595"N, 13°4'37.618"E) až k pramenům.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 1 326 2 721,1 2,05 20,09 41,23 0,11 0,23 0,78 1,60 12,28 25,20 45,85 72,30
2  Lín 50 37,7 0,75 0,76 0,57 0,00 0,00 0,03 0,02 0,46 0,35 1,73 1,00
3  Cejn 334 184,1 0,55 5,06 2,79 0,03 0,02 0,20 0,11 3,09 1,70 11,55 4,89
4  Tloušť 57 57,3 1,01 0,86 0,87 0,00 0,00 0,03 0,03 0,53 0,53 1,97 1,52
5  Okoun 45 13,2 0,29 0,68 0,20 0,00 0,00 0,03 0,01 0,42 0,12 1,56 0,35
6  Parma 1 2,0 2,00 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,05
7  Ostroretka 17 5,3 0,31 0,26 0,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,16 0,05 0,59 0,14
8  Podoustev 74 26,3 0,36 1,12 0,40 0,01 0,00 0,04 0,02 0,69 0,24 2,56 0,70
9  Štika 111 258,5 2,33 1,68 3,92 0,01 0,02 0,07 0,15 1,03 2,39 3,84 6,87
10  Candát 19 48,1 2,53 0,29 0,73 0,00 0,00 0,01 0,03 0,18 0,45 0,66 1,28
11  Sumec 9 111,0 12,33 0,14 1,68 0,00 0,01 0,01 0,07 0,08 1,03 0,31 2,95
12  Úhoř 64 38,5 0,60 0,97 0,58 0,01 0,00 0,04 0,02 0,59 0,36 2,21 1,02
13  Pstruh obecný 90 32,7 0,36 1,36 0,50 0,01 0,00 0,05 0,02 0,83 0,30 3,11 0,87
14  Pstruh duhový 149 47,8 0,32 2,26 0,72 0,01 0,00 0,09 0,03 1,38 0,44 5,15 1,27
15  Lipan 1 0,3 0,30 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,01
16  Siven 1 1,0 1,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03
17  Bolen 10 16,7 1,67 0,15 0,25 0,00 0,00 0,01 0,01 0,09 0,15 0,35 0,44
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 17 56,4 3,32 0,26 0,85 0,00 0,00 0,01 0,03 0,16 0,52 0,59 1,50
21  Tolstolobik 1 4,0 4,00 0,02 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,03 0,11
22  Karas 60 21,0 0,35 0,91 0,32 0,01 0,00 0,04 0,01 0,56 0,19 2,07 0,56
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 16 14,9 0,93 0,24 0,23 0,00 0,00 0,01 0,01 0,15 0,14 0,55 0,40
25  Ostatní 440 65,6 0,15 6,67 0,99 0,04 0,01 0,26 0,04 4,07 0,61 15,21 1,74
26  Celkem uloveno 2 892 3 763,4 1,30 43,82 57,02 0,25 0,32 1,70 2,21 26,78 34,85 100,00 100,00
  Počet docházek 11 796     178,73   1,00   6,92   109,22      
  Počet zápisů RS 108     1,64   0,01   0,06   1,00      
  Počet rybářů 1 704     25,82   0,14   1,00   15,78      

Úlovky 2017

431025 Mže 1    
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Plzeň 1  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 812 2 132,8
2. Lín 17 15,7
3. Cejn 59 60,5
4. Jelec t. 27 31,6
5. Okoun 36 10,3
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 9 8,2
8. Podoustev 13 9,3
9. Štika 84 189,7
10. Candát 24 44,8
11. Sumec 9 73,1
12. Úhoř 32 30,7
13. Pstruh o. 42 15,2
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 2 1,2
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 4 12,8
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 15 87,0
21. Tolstolobik 1 4,2
22. Karas 25 7,1
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 58 4,8
Celkem 1 269 2 739,0

Úlovky 2018

431025 Mže 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Plzeň 1      
  Délka ( km ) 17,00 Plocha [ ha ] 66,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 993 2 105,1 61,3342 72,5671 0,2176 2,12
2. Lín 19 19,7 1,1736 0,6791 0,0020 1,04
3. Cejn 37 32,2 2,2854 1,1100 0,0033 0,87
4. Jelec t. 29 26,0 1,7912 0,8963 0,0027 0,90
5. Okoun 17 6,3 1,0500 0,2172 0,0007 0,37
6. Parma 7 17,9 0,4324 0,6170 0,0019 2,56
7. Ostroretka 7 6,5 0,4324 0,2241 0,0007 0,93
8. Podoustev 112 34,3 6,9179 1,1824 0,0035 0,31
9. Štika 81 170,5 5,0031 5,8775 0,0176 2,10
10. Candát 25 51,4 1,5442 1,7719 0,0053 2,06
11. Sumec 24 227,9 1,4824 7,8562 0,0236 9,50
12. Úhoř 25 15,5 1,5442 0,5343 0,0016 0,62
13. Pstruh o. 58 25,1 3,5825 0,8652 0,0026 0,43
14. Pstruh d. 69 25,6 4,2619 0,8825 0,0026 0,37
15. Lipan 9 6,7 0,5559 0,2310 0,0007 0,74
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 12 31,2 0,7412 1,0755 0,0032 2,60
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 10 48,8 0,6177 1,6822 0,0050 4,88
21. Tolstolobik 4 30,3 0,2471 1,0445 0,0031 7,58
22. Karas 9 6,6 0,5559 0,2275 0,0007 0,73
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 72 13,3 4,4472 0,4585 0,0014 0,18
Celkem 1 619 2 900,9     9 672  
ks / ha 24,53 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 43,95 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 80 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 352 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 368 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 9 672 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,15 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,20 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,15 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 146,55 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 158 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431025 Mže 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Plzeň 1      
  Délka ( km ) 17,00 Plocha [ ha ] 66,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 788 1 777,7 43,7535 67,1920 0,1759 2,26
2. Lín 29 24,4 1,6102 0,9223 0,0024 0,84
3. Cejn 74 63,4 4,1088 2,3963 0,0063 0,86
4. Jelec t. 17 14,7 0,9439 0,5556 0,0015 0,86
5. Okoun 47 9,6 2,6097 0,3629 0,0010 0,20
6. Parma 11 15,9 0,6108 0,6010 0,0016 1,45
7. Ostroretka 2 1,1 0,1110 0,0416 0,0001 0,55
8. Podoustev 63 19,8 3,4981 0,7484 0,0020 0,31
9. Štika 146 316,4 8,1066 11,9590 0,0313 2,17
10. Candát 8 17,1 0,4442 0,6463 0,0017 2,14
11. Sumec 22 202,2 1,2215 7,6426 0,0200 9,19
12. Úhoř 50 27,5 2,7762 1,0394 0,0027 0,55
13. Pstruh o. 62 22,6 3,4425 0,8542 0,0022 0,36
14. Pstruh d. 127 38,1 7,0516 1,4401 0,0038 0,30
15. Lipan 17 5,7 0,9439 0,2154 0,0006 0,34
16. Siven 102 33,7 5,6635 1,2738 0,0033 0,33
17. Bolen 4 6,8 0,2221 0,2570 0,0007 1,70
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 5 18,8 0,2776 0,7106 0,0019 3,76
21. Tolstolobik 1 3,2 0,0555 0,1210 0,0003 3,20
22. Karas 9 5,3 0,4997 0,2003 0,0005 0,59
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 3 1,6 0,1666 0,0605 0,0002 0,53
25. Ostatní 214 20,1 11,8823 0,7597 0,0020 0,09
Celkem 1 801 2 645,7     10 105  
ks / ha 27,29 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 40,09 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 88 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 501 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 426 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 10 105 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,73 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,20 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,76 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 153,11 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 88 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 935 2028,14
lín 15 11,71
cejn 80 74,2
tloust 42 40,93
okoun 31 24,21
parma 1 1,9
ostroretka 2 1
podoustev 40 17,01
štika 187 355,73
candát 28 54,88
sumec 9 106,4
úhoř 36 21,45
pstruh obecný 171 58,48
pstruh duhový 107 31,48
lipan 3 0,8
siven 0 0
bolen 1 3,3
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 4 11,4
tolstolobik 0 0
karas 17 14,89
mník 0 0
jelec jesen 9 7,25
ostatní 623 33,3
bílá ryba 0 0
Celkem 2341 2898,46

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1012 2189,4     1012 2189,4  
lín       42 38,36     42 38,36  
cejn       310 193,37     310 193,37  
tloust       41 33,78     41 33,78  
okoun       19 7,9     19 7,9  
parma       3 2,7     3 2,7  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       105 30,77     105 30,77  
štika       168 373,21     168 373,21  
candát       26 46,93     26 46,93  
sumec       4 82,08     4 82,08  
úhoř       44 26,25     44 26,25  
pstruh obecný       21 7,75     21 7,75  
pstruh duhový       110 63,63     110 63,63  
lipan       1 0,4     1 0,4  
siven       1 0,23     1 0,23  
bolen       2 3,5     2 3,5  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       4 18     4 18  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       27 15,49     27 15,49  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       7 4,65     7 4,65  
ostatní       545 31,9     545 31,9  
bílá ryba       0 0     545 31,9  
Celkem 0 0 0 2492 3170,3 0 0 2492 3170,3