431 026    MŽE 2


MO Křimice                                                                            11 km 15 ha

GPS Z: 49°45'38.355"N, 13°19'50.017"E, K: 49°46'13.582"N, 13°13'55.018"E

Přítok Berounky. Od jezu mlýna v Radčicích (ř. km 6,3) až k jezu v Bděněvsi (ř. km 17,1). Do revíru nepatří sádky pod jezem Lobkovicovo a sádky pod rybářskou chatou v Křimicích. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


Úlovky 2017

431026 Mže 2    
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Křimice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 86 188,5
2. Lín 31 15,2
3. Cejn 6 4,7
4. Jelec t. 3 3,5
5. Okoun 2 0,5
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 1 0,4
8. Podoustev 5 1,1
9. Štika 40 95,3
10. Candát 34 49,2
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 2 1,7
13. Pstruh o. 53 27,2
14. Pstruh d. 1 0,4
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 1 1,8
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 10 4,4
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 41 2,7
Celkem 316 396,6

Úlovky 2018

431026 Mže 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Křimice      
  Délka ( km ) 11,00 Plocha [ ha ] 15,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 172 364,6 54,6032 76,7094 0,2345 2,12
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 5 3,4 1,5873 0,7153 0,0022 0,68
4. Jelec t. 5 4,5 1,5873 0,9468 0,0029 0,90
5. Okoun 13 3,0 4,1270 0,6312 0,0019 0,23
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 23 51,4 7,3016 10,8142 0,0331 2,23
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 4 2,5 1,2698 0,5260 0,0016 0,63
13. Pstruh o. 48 30,6 15,2381 6,4380 0,0197 0,64
14. Pstruh d. 5 2,6 1,5873 0,5470 0,0017 0,52
15. Lipan 9 5,3 2,8571 1,1151 0,0034 0,59
16. Siven 2 0,6 0,6349 0,1262 0,0004 0,30
17. Bolen 2 3,0 0,6349 0,6312 0,0019 1,50
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 2,0 0,3175 0,4208 0,0013 2,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 26 1,8 8,2540 0,3787 0,0012 0,07
Celkem 315 475,3     1 555  
ks / ha 21,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 31,69 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 32 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 348 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 89 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 555 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,47 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,91 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,37 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 103,67 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 3 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431026 Mže 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Křimice      
  Délka ( km ) 11,00 Plocha [ ha ] 15,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 155 294,9 31,8275 60,4675 0,1486 1,90
2. Lín 5 5,0 1,0267 1,0252 0,0025 1,00
3. Cejn 10 13,7 2,0534 2,8091 0,0069 1,37
4. Jelec t. 15 8,7 3,0801 1,7839 0,0044 0,58
5. Okoun 6 2,7 1,2320 0,5536 0,0014 0,45
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 2 1,7 0,4107 0,3486 0,0009 0,85
8. Podoustev 1 1,5 0,2053 0,3076 0,0008 1,50
9. Štika 26 48,6 5,3388 9,9651 0,0245 1,87
10. Candát 2 7,5 0,4107 1,5378 0,0038 3,75
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,8 0,2053 0,1640 0,0004 0,80
13. Pstruh o. 194 84,8 39,8357 17,3877 0,0427 0,44
14. Pstruh d. 7 2,6 1,4374 0,5331 0,0013 0,37
15. Lipan 14 5,5 2,8747 1,1277 0,0028 0,39
16. Siven 1 0,3 0,2053 0,0615 0,0002 0,30
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 4 7,6 0,8214 1,5583 0,0038 1,90
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 44 1,8 9,0349 0,3691 0,0009 0,04
Celkem 487 487,7     1 984  
ks / ha 32,47 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 32,51 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 49 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 433 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 112 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 984 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,58 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,12 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,13 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 132,27 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 4 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 372 739,96
lín 1 0,4
cejn 12 8,56
tloust 1 1
okoun 7 2,79
parma 0 0
ostroretka 2 2
podoustev 0 0
štika 40 68,92
candát 3 5
sumec 0 0
úhoř 1 1
pstruh obecný 267 143,67
pstruh duhový 19 7,55
lipan 10 5,03
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 2,1
tolstolobik 0 0
karas 1 0,2
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 107 7,4
bílá ryba 0 0
Celkem 844 995,58

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       301 679,96     301 679,96  
lín       1 0,24     1 0,24  
cejn       8 6,02     8 6,02  
tloust       0 0     0 0  
okoun       12 2,3     12 2,3  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       26 45,54     26 45,54  
candát       0 0     0 0  
sumec       1 0,6     1 0,6  
úhoř       15 8,76     15 8,76  
pstruh obecný       124 64,74     124 64,74  
pstruh duhový       17 7,96     17 7,96  
lipan       9 3,94     9 3,94  
siven       10 3,44     10 3,44  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       12 3,7     12 3,7  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       1 0,7     1 0,7  
ostatní       27 1,64     27 1,64  
bílá ryba       0 0     27 1,64  
Celkem 0 0 0 564 829,54 0 0 564 829,54  

.