Přihlášení do RIS

431 026    MŽE 2


MO Křimice                                                                            11 km 15 ha

GPS Z: 49°45'38.355"N, 13°19'50.017"E, K: 49°46'13.582"N, 13°13'55.018"E

Přítok Berounky. Od jezu mlýna v Radčicích (ř. km 6,3) až k jezu v Bděněvsi (ř. km 17,1). Do revíru nepatří sádky pod jezem Lobkovicovo a sádky pod rybářskou chatou v Křimicích. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 252 529,6 2,10 16,80 35,31 0,10 0,21 0,46 0,96 63,00 132,40 50,20 76,43
2  Lín 3 2,6 0,87 0,20 0,17 0,00 0,00 0,01 0,00 0,75 0,65 0,60 0,38
3  Cejn 5 1,6 0,32 0,33 0,11 0,00 0,00 0,01 0,00 1,25 0,40 1,00 0,23
4  Tloušť 1 1,5 1,50 0,07 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,38 0,20 0,22
5  Okoun 1 0,3 0,30 0,07 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,08 0,20 0,04
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 21 44,1 2,10 1,40 2,94 0,01 0,02 0,04 0,08 5,25 11,03 4,18 6,36
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 1 8,0 8,00 0,07 0,53 0,00 0,00 0,00 0,01 0,25 2,00 0,20 1,15
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 138 77,3 0,56 9,20 5,15 0,05 0,03 0,25 0,14 34,50 19,33 27,49 11,16
14  Pstruh duhový 10 6,4 0,64 0,67 0,43 0,00 0,00 0,02 0,01 2,50 1,60 1,99 0,92
15  Lipan 16 6,6 0,41 1,07 0,44 0,01 0,00 0,03 0,01 4,00 1,65 3,19 0,95
16  Siven 1 0,3 0,30 0,07 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,08 0,20 0,04
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 4 9,0 2,25 0,27 0,60 0,00 0,00 0,01 0,02 1,00 2,25 0,80 1,30
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 1 1,0 1,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,20 0,14
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 48 4,7 0,10 3,20 0,31 0,02 0,00 0,09 0,01 12,00 1,18 9,56 0,68
26  Celkem uloveno 502 692,9 1,38 33,47 46,19 0,20 0,27 0,91 1,26 125,50 173,23 100,00 100,00
  Počet docházek 2 525     168,33   1,00   4,59   631,25      
  Počet zápisů RS 4     0,27   0,00   0,01   1,00      
  Počet rybářů 550     36,67   0,22   1,00   137,50      

Úlovky 2017

431026 Mže 2    
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Křimice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 86 188,5
2. Lín 31 15,2
3. Cejn 6 4,7
4. Jelec t. 3 3,5
5. Okoun 2 0,5
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 1 0,4
8. Podoustev 5 1,1
9. Štika 40 95,3
10. Candát 34 49,2
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 2 1,7
13. Pstruh o. 53 27,2
14. Pstruh d. 1 0,4
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 1 1,8
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 10 4,4
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 41 2,7
Celkem 316 396,6

Úlovky 2018

431026 Mže 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Křimice      
  Délka ( km ) 11,00 Plocha [ ha ] 15,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 172 364,6 54,6032 76,7094 0,2345 2,12
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 5 3,4 1,5873 0,7153 0,0022 0,68
4. Jelec t. 5 4,5 1,5873 0,9468 0,0029 0,90
5. Okoun 13 3,0 4,1270 0,6312 0,0019 0,23
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 23 51,4 7,3016 10,8142 0,0331 2,23
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 4 2,5 1,2698 0,5260 0,0016 0,63
13. Pstruh o. 48 30,6 15,2381 6,4380 0,0197 0,64
14. Pstruh d. 5 2,6 1,5873 0,5470 0,0017 0,52
15. Lipan 9 5,3 2,8571 1,1151 0,0034 0,59
16. Siven 2 0,6 0,6349 0,1262 0,0004 0,30
17. Bolen 2 3,0 0,6349 0,6312 0,0019 1,50
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 2,0 0,3175 0,4208 0,0013 2,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 26 1,8 8,2540 0,3787 0,0012 0,07
Celkem 315 475,3     1 555  
ks / ha 21,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 31,69 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 32 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 348 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 89 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 555 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,47 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,91 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,37 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 103,67 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 3 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431026 Mže 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Křimice      
  Délka ( km ) 11,00 Plocha [ ha ] 15,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 155 294,9 31,8275 60,4675 0,1486 1,90
2. Lín 5 5,0 1,0267 1,0252 0,0025 1,00
3. Cejn 10 13,7 2,0534 2,8091 0,0069 1,37
4. Jelec t. 15 8,7 3,0801 1,7839 0,0044 0,58
5. Okoun 6 2,7 1,2320 0,5536 0,0014 0,45
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 2 1,7 0,4107 0,3486 0,0009 0,85
8. Podoustev 1 1,5 0,2053 0,3076 0,0008 1,50
9. Štika 26 48,6 5,3388 9,9651 0,0245 1,87
10. Candát 2 7,5 0,4107 1,5378 0,0038 3,75
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,8 0,2053 0,1640 0,0004 0,80
13. Pstruh o. 194 84,8 39,8357 17,3877 0,0427 0,44
14. Pstruh d. 7 2,6 1,4374 0,5331 0,0013 0,37
15. Lipan 14 5,5 2,8747 1,1277 0,0028 0,39
16. Siven 1 0,3 0,2053 0,0615 0,0002 0,30
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 4 7,6 0,8214 1,5583 0,0038 1,90
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 44 1,8 9,0349 0,3691 0,0009 0,04
Celkem 487 487,7     1 984  
ks / ha 32,47 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 32,51 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 49 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 433 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 112 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 984 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,58 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,12 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,13 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 132,27 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 4 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 372 739,96
lín 1 0,4
cejn 12 8,56
tloust 1 1
okoun 7 2,79
parma 0 0
ostroretka 2 2
podoustev 0 0
štika 40 68,92
candát 3 5
sumec 0 0
úhoř 1 1
pstruh obecný 267 143,67
pstruh duhový 19 7,55
lipan 10 5,03
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 2,1
tolstolobik 0 0
karas 1 0,2
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 107 7,4
bílá ryba 0 0
Celkem 844 995,58

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       301 679,96     301 679,96  
lín       1 0,24     1 0,24  
cejn       8 6,02     8 6,02  
tloust       0 0     0 0  
okoun       12 2,3     12 2,3  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       26 45,54     26 45,54  
candát       0 0     0 0  
sumec       1 0,6     1 0,6  
úhoř       15 8,76     15 8,76  
pstruh obecný       124 64,74     124 64,74  
pstruh duhový       17 7,96     17 7,96  
lipan       9 3,94     9 3,94  
siven       10 3,44     10 3,44  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       12 3,7     12 3,7  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       1 0,7     1 0,7  
ostatní       27 1,64     27 1,64  
bílá ryba       0 0     27 1,64  
Celkem 0 0 0 564 829,54 0 0 564 829,54