431 028    MŽE 4


MO Stříbro                                                                           20 km 490 ha

Údolní nádrž Hracholusky. Od tělesa hráze (GPS 49°47'28.958"N, 13°10'26.641"E) údolní nádrže Hracholusky (ř. km 22,8) až k jezu (jez u Pičmana, ř. km 45,2) pod parkem ve Stříbře (GPS 49°49'11.536"N, 13°4'39.712"E).

K revíru patří část Úterského potoka od vtoku do nádrže až 100 m od nejvyššího vzdutí hladiny údolní nádrže – vyznačeno tabulemi. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Lov ryb je zakázán z přístavišť lodní dopravy a ve vzdálenosti 30 m od nich. V prostoru oddílu vodního lyžování TJ SLAVOJ Plzeň na pravém břehu kempu u hráze je v úseku cca 250 m lov ryb zakázán v měsících červnu, červenci, srpnu a září – vyznačeno tabulemi – a dále na protějším břehu v prostoru kotviště kajutových plachetnic klubu YC PASÁT, cca 70 m, je zákaz lovu ryb v době od 1. 5. do 31. 10. – vyznačeno tabulemi.

Lov na bójku je zakázán s výjimkou těchto lokalit (vyznačeno tabulemi):

–      katastrální území Těchoděly (ř. km 23,5–24,1),

–      úsek od obce Hracholusky k zátoce pod Radostí (včetně zátoky),

–      úsek od ústí Lučního potoka až k ústí Žebráckého potoka (levý břeh, včetně zátok, ř. km 27,0–28,6),

–      oblast u Rybářského domova (chata MO ČRS Plzeň1) v k. ú. Pňovany,

–      levý břeh (ř. km 33,0) – zátoka Úterského potoka,

–      pravý břeh proti zátoce Úterského potoka (ř. km 32,2–33,3),

–      pravý břeh proti areálu Škoda. Od ústí Sulislavského potoka k ústí potoka proti ČOV areálu Škoda,

–      pravý břeh od konce značené plavební dráhy (ř. km 40,0) až k ústí Peterského potoka.

hracholusky_bojka.jpg

Upozornění uživatele revíru: V úseku od Plynu k jezu u Pičmana je významné rybí trdliště, od 16. 3. do 15. 6., podle § 13 odst. 3 písm. i) zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, zde platí zákaz lovu ryb.

Lov z plavidel je povolen 100 m od hráze nádrže až k ústí Peterského potoka. Hlubinná přívlač je povolena.

Lov ryb nonstop: Rozhodnutím Ministerstva zemědělství, č. j. MZE- 35618/2021-16232, byla ČRS, z. s., Zpč. ÚS, na tomto revíru udělena výjimka z denní doby lovu v období od 16. 6. do 30. 9. 2022 a od 16. 6. do 30. 9. 2023 v době od 00.00 do 04.00 hod.
ČRS, z. s., Zpč. ÚS doplnil na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva na předmětných revírech o následující ustanovení:
a) V období od 1. 9. do 30. 9. v době od 00.00 do 04.00 hod. se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce min. 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části.
b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00.00 do 04.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
c) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 00.00 hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.


UPOZORNĚNÍ: Na pozemcích, které jsou součástí vodní nádrže, tedy zejména na jejích břehových částech, je dle pokynů správce pozemků Povodí Vltavy, s. p., zakázáno: provádění jakýchkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Parkování dopravních prostředků je povoleno pouze na místech vymezených k parkování a řádně vyznačených dopravním značením.


Úlovky 2017

431028 Mže 4, ú. n. Hracholusky
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Stříbro  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 8 808 17 606,0
2. Lín 229 118,0
3. Cejn 5 027 2 910,5
4. Jelec t. 17 16,5
5. Okoun 759 258,6
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 8 3,9
9. Štika 383 750,8
10. Candát 598 1 012,5
11. Sumec 77 736,6
12. Úhoř 374 302,5
13. Pstruh o. 3 2,3
14. Pstruh d. 2 0,9
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 1 0,3
17. Bolen 178 285,2
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 7 60,3
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 155 129,3
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 2 2,3
25. Ostatní 524 46,7
Celkem 17 152 24 243,2

Úlovky 2018

431028 Mže 4, ú. n. Hracholusky
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Stříbro      
  Délka ( km ) 20,00 Plocha [ ha ] 490,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 9 861 21 098,1 53,4558 74,9800 0,4526 2,14
2. Lín 240 131,9 1,3010 0,4688 0,0028 0,55
3. Cejn 4 489 2 899,6 24,3346 10,3048 0,0622 0,65
4. Jelec t. 21 13,2 0,1138 0,0469 0,0003 0,63
5. Okoun 676 231,8 3,6646 0,8238 0,0050 0,34
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 6 1,7 0,0325 0,0060 0,0000 0,28
9. Štika 528 974,4 2,8623 3,4629 0,0209 1,85
10. Candát 647 1 118,8 3,5073 3,9761 0,0240 1,73
11. Sumec 92 782,9 0,4987 2,7823 0,0168 8,51
12. Úhoř 313 254,2 1,6968 0,9034 0,0055 0,81
13. Pstruh o. 1 0,5 0,0054 0,0018 0,0000 0,50
14. Pstruh d. 3 1,1 0,0163 0,0039 0,0000 0,37
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 190 318,4 1,0300 1,1316 0,0068 1,68
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 6 24,6 0,0325 0,0874 0,0005 4,10
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 231 174,6 1,2522 0,6205 0,0037 0,76
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 1 143 112,5 6,1961 0,3998 0,0024 0,10
Celkem 18 447 28 138,3     46 615  
ks / ha 37,65 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 57,43 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 205 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 5 258 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 2 309 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 46 615 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,87 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,51 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,35 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 95,13 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 322 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431028 Mže 4, ú. n. Hracholusky
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Stříbro      
  Délka ( km ) 20,00 Plocha [ ha ] 490,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 11 829 23 302,8 60,3120 77,9942 0,4590 1,97
2. Lín 238 105,5 1,2135 0,3531 0,0021 0,44
3. Cejn 4 206 2 645,1 21,4450 8,8531 0,0521 0,63
4. Jelec t. 44 34,1 0,2243 0,1141 0,0007 0,78
5. Okoun 817 308,3 4,1656 1,0319 0,0061 0,38
6. Parma 4 1,3 0,0204 0,0044 0,0000 0,33
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 15 5,5 0,0765 0,0184 0,0001 0,37
9. Štika 496 957,7 2,5289 3,2054 0,0189 1,93
10. Candát 598 1 050,6 3,0490 3,5163 0,0207 1,76
11. Sumec 94 909,5 0,4793 3,0441 0,0179 9,68
12. Úhoř 157 138,7 0,8005 0,4642 0,0027 0,88
13. Pstruh o. 2 1,0 0,0102 0,0033 0,0000 0,50
14. Pstruh d. 1 1,0 0,0051 0,0033 0,0000 1,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 1 0,6 0,0051 0,0020 0,0000 0,60
17. Bolen 55 105,4 0,2804 0,3528 0,0021 1,92
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 16 87,1 0,0816 0,2915 0,0017 5,44
21. Tolstolobik 4 20,1 0,0204 0,0673 0,0004 5,03
22. Karas 198 119,0 1,0095 0,3983 0,0023 0,60
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 4 1,9 0,0204 0,0064 0,0000 0,48
25. Ostatní 834 82,4 4,2523 0,2758 0,0016 0,10
Celkem 19 613 29 877,6     50 768  
ks / ha 40,03 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 60,97 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 221 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 5 605 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 2 650 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 50 768 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,06 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,50 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,33 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 103,61 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 348 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

  ks kg
kapr 12158 24063,69
lín 150 76,05
cejn 3713 2190,17
tloust 44 29,05
okoun 668 238,75
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 29 15,87
štika 809 1501,63
candát 829 1417,18
sumec 83 670,69
úhoř 246 213,9
pstruh obecný 5 2,13
pstruh duhový 3 1,07
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 185 321,12
maréna peleď 1 1,4
hlavatka 0 0
amur 16 48,43
tolstolobik 0 0
karas 278 153,5
mník 0 0
jelec jesen 5 5,4
ostatní 1575 136,62
bílá ryba 0 0
Celkem 20797 31086,65

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       14135 29298,16     14135 29298,16  
lín       73 49,99     73 49,99  
cejn       3228 1846     3228 1846  
tloust       38 22,81     38 22,81  
okoun       510 151,07     510 151,07  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       1 0,4     1 0,4  
podoustev       5 1,31     5 1,31  
štika       591 1036,13     591 1036,13  
candát       311 553,13     311 553,13  
sumec       83 745,26     83 745,26  
úhoř       275 251,57     275 251,57  
pstruh obecný       7 2,58     7 2,58  
pstruh duhový       1 0,35     1 0,35  
lipan       0 0     0 0  
siven       1 0,5     1 0,5  
bolen       84 161,5     84 161,5  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       11 40,03     11 40,03  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       276 111,57     276 111,57  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       3 1,8     3 1,8  
ostatní       2254 197,38     2254 197,38  
bílá ryba       0 0     2254 197,38  
Celkem 0 0 0 21887 34471,54 0 0 21887 34471,54  

.