Přihlášení do RIS

431 028    MŽE 4


MO Stříbro                                                                           20 km 490 ha

Údolní nádrž Hracholusky. Od tělesa hráze (GPS 49°47'28.958"N, 13°10'26.641"E) údolní nádrže Hracholusky (ř. km 22,8) až k jezu (jez u Pičmana, ř. km 45,2) pod parkem ve Stříbře (GPS 49°49'11.536"N, 13°4'39.712"E).

K revíru patří část Úterského potoka od vtoku do nádrže až 100 m od nejvyššího vzdutí hladiny údolní nádrže – vyznačeno tabulemi. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Lov ryb je zakázán z přístavišť lodní dopravy a ve vzdálenosti 30 m od nich. V prostoru oddílu vodního lyžování TJ SLAVOJ Plzeň na pravém břehu kempu u hráze je v úseku cca 250 m lov ryb zakázán v měsících červnu, červenci, srpnu a září – vyznačeno tabulemi – a dále na protějším břehu v prostoru kotviště kajutových plachetnic klubu YC PASÁT, cca 70 m, je zákaz lovu ryb v době od 1. 5. do 31. 10. – vyznačeno tabulemi.

Lov na bójku je zakázán s výjimkou těchto lokalit (vyznačeno tabulemi):

–      katastrální území Těchoděly (ř. km 23,5–24,1),

–      úsek od obce Hracholusky k zátoce pod Radostí (včetně zátoky),

–      úsek od ústí Lučního potoka až k ústí Žebráckého potoka (levý břeh, včetně zátok, ř. km 27,0–28,6),

–      oblast u Rybářského domova (chata MO ČRS Plzeň1) v k. ú. Pňovany,

–      levý břeh (ř. km 33,0) – zátoka Úterského potoka,

–      pravý břeh proti zátoce Úterského potoka (ř. km 32,2–33,3),

–      pravý břeh proti areálu Škoda. Od ústí Sulislavského potoka k ústí potoka proti ČOV areálu Škoda,

–      pravý břeh od konce značené plavební dráhy (ř. km 40,0) až k ústí Peterského potoka.

hracholusky_bojka.jpg

Upozornění uživatele revíru: V úseku od Plynu k jezu u Pičmana je významné rybí trdliště, od 16. 3. do 15. 6., podle § 13 odst. 3 písm. i) zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství, zde platí zákaz lovu ryb.

Lov z plavidel je povolen 100 m od hráze nádrže až k ústí Peterského potoka. Hlubinná přívlač je povolena.

Lov ryb nonstop: Rozhodnutím č. j. 31230/2019-MZE-16232 byla ČRS, z. s., Zpč. ÚS, na tomto revíru udělena výjimka z denní doby lovu v období od 16. 6. do 30. 9. 2022 v době od 00.00 do 04.00 hod a v období od 16. 6. do 30. 9. 2023 v době od 00.00 do 04.00 hod.

ČRS, z. s., Zpč. ÚS, doplnil na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva na předmětných revírech o následující ustanovení:

a) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00.00 do 04.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24. hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.


UPOZORNĚNÍ: Na pozemcích, které jsou součástí vodní nádrže, tedy zejména na jejích břehových částech, je dle pokynů správce pozemků Povodí Vltavy, s. p., zakázáno: provádění jakýchkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Parkování dopravních prostředků je povoleno pouze na místech vymezených k parkování a řádně vyznačených dopravním značením.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 12 407 28 132,8 2,27 25,32 57,41 0,16 0,36 1,97 4,47 33,71 76,45 57,89 83,27
2  Lín 154 117,0 0,76 0,31 0,24 0,00 0,00 0,02 0,02 0,42 0,32 0,72 0,35
3  Cejn 3 876 2 173,3 0,56 7,91 4,44 0,05 0,03 0,62 0,34 10,53 5,91 18,09 6,43
4  Tloušť 45 21,8 0,48 0,09 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,12 0,06 0,21 0,06
5  Okoun 703 269,1 0,38 1,43 0,55 0,01 0,00 0,11 0,04 1,91 0,73 3,28 0,80
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 5 2,2 0,44 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01
9  Štika 462 912,3 1,97 0,94 1,86 0,01 0,01 0,07 0,14 1,26 2,48 2,16 2,70
10  Candát 660 1 128,3 1,71 1,35 2,30 0,01 0,01 0,10 0,18 1,79 3,07 3,08 3,34
11  Sumec 72 579,6 8,05 0,15 1,18 0,00 0,01 0,01 0,09 0,20 1,58 0,34 1,72
12  Úhoř 154 136,3 0,89 0,31 0,28 0,00 0,00 0,02 0,02 0,42 0,37 0,72 0,40
13  Pstruh obecný 10 2,7 0,27 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,05 0,01
14  Pstruh duhový 1 0,4 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 36 75,6 2,10 0,07 0,15 0,00 0,00 0,01 0,01 0,10 0,21 0,17 0,22
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 8 22,8 2,85 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 0,04 0,07
21  Tolstolobik 21 0,5 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,10 0,00
22  Karas 142 67,1 0,47 0,29 0,14 0,00 0,00 0,02 0,01 0,39 0,18 0,66 0,20
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 17 5,9 0,35 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,08 0,02
25  Ostatní 2 658 137,2 0,05 5,42 0,28 0,03 0,00 0,42 0,02 7,22 0,37 12,40 0,41
26  Celkem uloveno 21 431 33 784,7 1,58 43,74 68,95 0,27 0,43 3,40 5,36 58,24 91,81 100,00 100,00
  Počet docházek 78 255     159,70   1,00   12,42   212,65      
  Počet zápisů RS 368     0,75   0,00   0,06   1,00      
  Počet rybářů 6 300     12,86   0,08   1,00   17,12      

Úlovky 2017

431028 Mže 4, ú. n. Hracholusky
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Stříbro  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 8 808 17 606,0
2. Lín 229 118,0
3. Cejn 5 027 2 910,5
4. Jelec t. 17 16,5
5. Okoun 759 258,6
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 8 3,9
9. Štika 383 750,8
10. Candát 598 1 012,5
11. Sumec 77 736,6
12. Úhoř 374 302,5
13. Pstruh o. 3 2,3
14. Pstruh d. 2 0,9
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 1 0,3
17. Bolen 178 285,2
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 7 60,3
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 155 129,3
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 2 2,3
25. Ostatní 524 46,7
Celkem 17 152 24 243,2

Úlovky 2018

431028 Mže 4, ú. n. Hracholusky
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Stříbro      
  Délka ( km ) 20,00 Plocha [ ha ] 490,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 9 861 21 098,1 53,4558 74,9800 0,4526 2,14
2. Lín 240 131,9 1,3010 0,4688 0,0028 0,55
3. Cejn 4 489 2 899,6 24,3346 10,3048 0,0622 0,65
4. Jelec t. 21 13,2 0,1138 0,0469 0,0003 0,63
5. Okoun 676 231,8 3,6646 0,8238 0,0050 0,34
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 6 1,7 0,0325 0,0060 0,0000 0,28
9. Štika 528 974,4 2,8623 3,4629 0,0209 1,85
10. Candát 647 1 118,8 3,5073 3,9761 0,0240 1,73
11. Sumec 92 782,9 0,4987 2,7823 0,0168 8,51
12. Úhoř 313 254,2 1,6968 0,9034 0,0055 0,81
13. Pstruh o. 1 0,5 0,0054 0,0018 0,0000 0,50
14. Pstruh d. 3 1,1 0,0163 0,0039 0,0000 0,37
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 190 318,4 1,0300 1,1316 0,0068 1,68
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 6 24,6 0,0325 0,0874 0,0005 4,10
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 231 174,6 1,2522 0,6205 0,0037 0,76
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 1 143 112,5 6,1961 0,3998 0,0024 0,10
Celkem 18 447 28 138,3     46 615  
ks / ha 37,65 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 57,43 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 205 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 5 258 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 2 309 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 46 615 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,87 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,51 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,35 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 95,13 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 322 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431028 Mže 4, ú. n. Hracholusky
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Stříbro      
  Délka ( km ) 20,00 Plocha [ ha ] 490,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 11 829 23 302,8 60,3120 77,9942 0,4590 1,97
2. Lín 238 105,5 1,2135 0,3531 0,0021 0,44
3. Cejn 4 206 2 645,1 21,4450 8,8531 0,0521 0,63
4. Jelec t. 44 34,1 0,2243 0,1141 0,0007 0,78
5. Okoun 817 308,3 4,1656 1,0319 0,0061 0,38
6. Parma 4 1,3 0,0204 0,0044 0,0000 0,33
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 15 5,5 0,0765 0,0184 0,0001 0,37
9. Štika 496 957,7 2,5289 3,2054 0,0189 1,93
10. Candát 598 1 050,6 3,0490 3,5163 0,0207 1,76
11. Sumec 94 909,5 0,4793 3,0441 0,0179 9,68
12. Úhoř 157 138,7 0,8005 0,4642 0,0027 0,88
13. Pstruh o. 2 1,0 0,0102 0,0033 0,0000 0,50
14. Pstruh d. 1 1,0 0,0051 0,0033 0,0000 1,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 1 0,6 0,0051 0,0020 0,0000 0,60
17. Bolen 55 105,4 0,2804 0,3528 0,0021 1,92
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 16 87,1 0,0816 0,2915 0,0017 5,44
21. Tolstolobik 4 20,1 0,0204 0,0673 0,0004 5,03
22. Karas 198 119,0 1,0095 0,3983 0,0023 0,60
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 4 1,9 0,0204 0,0064 0,0000 0,48
25. Ostatní 834 82,4 4,2523 0,2758 0,0016 0,10
Celkem 19 613 29 877,6     50 768  
ks / ha 40,03 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 60,97 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 221 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 5 605 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 2 650 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 50 768 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,06 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,50 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,33 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 103,61 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 348 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

  ks kg
kapr 12158 24063,69
lín 150 76,05
cejn 3713 2190,17
tloust 44 29,05
okoun 668 238,75
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 29 15,87
štika 809 1501,63
candát 829 1417,18
sumec 83 670,69
úhoř 246 213,9
pstruh obecný 5 2,13
pstruh duhový 3 1,07
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 185 321,12
maréna peleď 1 1,4
hlavatka 0 0
amur 16 48,43
tolstolobik 0 0
karas 278 153,5
mník 0 0
jelec jesen 5 5,4
ostatní 1575 136,62
bílá ryba 0 0
Celkem 20797 31086,65

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       14135 29298,16     14135 29298,16  
lín       73 49,99     73 49,99  
cejn       3228 1846     3228 1846  
tloust       38 22,81     38 22,81  
okoun       510 151,07     510 151,07  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       1 0,4     1 0,4  
podoustev       5 1,31     5 1,31  
štika       591 1036,13     591 1036,13  
candát       311 553,13     311 553,13  
sumec       83 745,26     83 745,26  
úhoř       275 251,57     275 251,57  
pstruh obecný       7 2,58     7 2,58  
pstruh duhový       1 0,35     1 0,35  
lipan       0 0     0 0  
siven       1 0,5     1 0,5  
bolen       84 161,5     84 161,5  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       11 40,03     11 40,03  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       276 111,57     276 111,57  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       3 1,8     3 1,8  
ostatní       2254 197,38     2254 197,38  
bílá ryba       0 0     2254 197,38  
Celkem 0 0 0 21887 34471,54 0 0 21887 34471,54  

.