431 030    MŽE 7


MO Tachov                                                                               12 km 14 ha

GPS Z: 49°48'42.911"N, 12°45'51.055"E, K: 49°47'35.335"N, 12°39'21.674"E

Přítok Berounky. Od jezu v k. ú. Ústí (ř. km 78,9) až k mostu u čistírny odpadních vod v Tachově (ř. km 90,9). Dále část Brtného potoka (GPS Z: 49°47'38.667"N, 12°39'49.553"E, K: 49°47'12.65"N, 12°39'49.705"E) od vtoku do Mže v Oldřichově (ř. km 88,3) až po hráz rybníka Štrambád u Malého Rapotína (ř. km 2,0), odtud je potok součástí samostatného pstruhového revíru. Štika nemá na řece a potoce stanovenu zákonnou míru a ulovené ryby nesmějí být vráceny zpět do vody.


Úlovky 2017

431030 Mže 7
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Tachov  
  Délka ( km ) 2,00 Plocha [ ha ]
Druh ryby ks kg
1. Kapr 9 16,3
2. Lín 4 0,8
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 1 0,3
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 1 0,9
10. Candát 1 2,1
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 12 4,5
14. Pstruh d. 33 15,6
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 15 4,6
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 76 45,1
ks / ha 5,43 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 3,22 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 19 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 46 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 31 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 77 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 1,67 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,65 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,98 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 5,50 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2018

431030 Mže 7
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Tachov      
  Délka ( km ) 2,00 Plocha [ ha ] 14,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 18 24,8 36,7347 61,0837 0,0773 1,38
2. Lín 3 1,8 6,1224 4,4335 0,0056 0,60
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,2 2,0408 0,4926 0,0006 0,20
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 1 0,8 2,0408 1,9704 0,0025 0,80
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 18 5,6 36,7347 13,7931 0,0174 0,31
14. Pstruh d. 6 2,6 12,2449 6,4039 0,0081 0,43
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 2 4,8 4,0816 11,8227 0,0150 2,40
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 49 40,6     321  
ks / ha 3,50 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 2,90 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 30 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 112 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 26 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 321 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,87 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,44 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,36 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 22,93 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 2 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431030 Mže 7
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Tachov      
  Délka ( km ) 2,00 Plocha [ ha ] 14,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 11 25,8 17,7419 38,7970 0,0935 2,35
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 3 0,7 4,8387 1,0526 0,0025 0,23
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 1,2 1,6129 1,8045 0,0043 1,20
10. Candát 3 10,1 4,8387 15,1880 0,0366 3,37
11. Sumec 1 12,2 1,6129 18,3459 0,0442 12,20
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 40 15,8 64,5161 23,7594 0,0572 0,40
14. Pstruh d. 1 0,2 1,6129 0,3008 0,0007 0,20
15. Lipan 1 0,3 1,6129 0,4511 0,0011 0,30
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 1 0,2 1,6129 0,3008 0,0007 0,20
Celkem 62 66,5     276  
ks / ha 4,43 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 4,75 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 24 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 93 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 25 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 276 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,97 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,67 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,72 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 19,71 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 18 29,94
lín 4 0,95
cejn 10 2,9
tloust 0 0
okoun 6 1,3
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 1 1
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 58 18,65
pstruh duhový 3 1,1
lipan 0 0
siven 3 1,1
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 103 56,94

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       4 5,91     4 5,91  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       1 0,36     1 0,36  
okoun       6 0,8     6 0,8  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       1 1     1 1  
candát       1 0,83     1 0,83  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       1 1     1 1  
pstruh obecný       19 6,51     19 6,51  
pstruh duhový       2 0,65     2 0,65  
lipan       0 0     0 0  
siven       2 0,62     2 0,62  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 37 17,68 0 0 37 17,68  

.